Moldova 42824 89.28.38.64 89-28-38-64.nordlinks.net
routclujlorimihaelachimie
55113
  1. 10:12:27:10:29:01 chimie
  2. 10:12:26:23:33:50 lori
  3. 10:12:26:23:32:49 mihaela
  4. 10:12:26:23:28:59 chimie
  5. 10:12:26:23:22:12 chimie