1 NASCU Horea Oxizii pot fi de următoarele tipuri
1 ionici
1 covalent-ionici
1 covalenţi
0 moleculari
0 atomici
2 NASCU Horea Oxigenul are punctul de fierbere la temperatura de
1 -182,9 o C
1 90,1 k
0 -1,829*(-100) o C
0 182,9 o C
0 -90,1 Ko C
3 NASCU Horea Concentraţia maximă de ozon īn stratosferă se află la altitudinea de...
1 25000 m
1 25*103 m
1 25 km
0 1 m
0 2500 m
4 NASCU Horea pH-ul laptelui este situat īntre
1 6-7
0 6-5
0 7-8
0 5-6
1 7-6
5 NASCU Horea Azotul are punctul de fierbere la
1 - 195,7 o C
0 195,7 o C
0 468,7 k
0 -197,5 o C
1 77,3 k
6 NASCU Horea Ozonul se formează la temperatura de
1 > 1500 o C
0 < 1500 o C
1 > 1773 o C
0 > 1000 o C
0 < 1400 o C
7 NASCU Horea Criteriul de bază al clasificării elementelor din sistemul periodic este
1 Numărul atomic Z
0 Masa atomică
1 Numărul total de electroni ai atomilor
0 Electronegativitatea
1 Numărul de protoni din nucleu
8 NASCU Horea Elementele din sistemul periodic sunt aşezate īn
1 Coloane verticale
1 Grupe
1 şiruri orizontale
1 Perioade
0 Coloane orizontale
9 NASCU Horea Formula generală a bronzurilor este AxBO3, unde B şi A pot fi, de exemplu
1 B=W, A=Li
1 B=Mo, A=Na
1 B=v, a=k
0 B=W, A=Al
1 B=Mo, A=Li
10 NASCU Horea Cuarţul face parte din grupa
1 oxizilor
0 sulfaţilor
0 sulfurilor
0 hidroxizilor
0 fosfaţilor
11 NASCU Horea Care dintre următoarele se află printre speciile iono-moleculare ale oxigenului?
1 O2+
0 O30
1 O2-
1 O2-2
0 O2-3
12 NASCU Horea Oxigenul se poate obţine prin....
1 distilarea fracţionată a aerului lichid
1 electroliza apei acidulate
1 electroliza apei alcalinizate
1 descompunerea termică a unor oxizi sau peroxizi
0 distilarea fracţionată a apei
13 NASCU Horea Ce reprezintă numărul grupei?
0 Numărul electronilor de pe primul strat
1 Numărul electronilor de pe ultimul strat, implicat īn legături chimice
1 Numărul electronilor de pe ultimele substraturi de electroni
0 Numărul electronilor de pe al doilea strat electronic
0 Toate răspunsurile corecte
14 NASCU Horea Configuraţia electronică a oxigenului este:
1 1s22s22p4
0 1s22s12p5
0 1s22p6
0 1s22s32p3
0 1s22p22s4
15 NASCU Horea În ce compuşi din lista de mai jos se poate transforma fosforul prin reacţia cu oxigenul?
1 P2O5
1 P2O3
0 PO3
0 FO2
0 F2O
16 NASCU Horea Īn aer, oxigenul se află īn stare liberă īn proporţie de
1 ~21%
0 ~30%
0 ~80%
0 ~12%
0 ~15%
17 NASCU Horea Īn apă, oxigenul se află īn proporţie de
1 ~89%
0 ~98%
0 ~90%
0 ~80%
0 ~85%
18 NASCU Horea Cum se numesc diferitele forme structurale întâlnite la fosfor (P(alb), P(roşu), P(negru) etc)?
1 Stări alotropice
0 Forme mezomere
0 Izomeri de catenă
0 Serie omoloagă
0 Oligomeri
19 NASCU Horea Stările alotropice ale oxigenului sunt
0 O
1 O2
1 O3
0 O2-
0 O 2+
20 NASCU Horea Care din următoarele se află printre elementele cele mai răspāndite din scoarţă care împreună însumează 82% ?
1 Oxigenul
1 Siliciul
1 Aluminiul
0 Beriliul
0 Germaniul
21 NASCU Horea Īn apă, hidrogenul se află īn proporţie de
1 ~11%
0 ~10%
0 ~50%
0 ~89%
0 ~90%
22 NASCU Horea pH-ul oţetului este situat īntre
1 2-3
0 6,5 - 7,5
0 9-10
0 10-11
0 13-14
23 NASCU Horea Atmosfera este formată din
1 Azot 78%
1 Oxigen 21%
1 Alte gaze
0 Oxigen 78%
0 Azot 21%
24 NASCU Horea Care din următoarele clase de substanţe pot constitui minereuri?
1 elemente în stare nativă, halogenuri
1 oxizi, halogenuri
1 sulfuri, arseniuri
0 poliesteri
0 esteri
25 NASCU Horea pH-ul care poate provoca moartea peştilor adulţi este
1 >3
0 <3
0 >4
0 <2
0 >5
26 NASCU Horea Procedeul electrolitic de obţinere a sodiului metalic are caracteristicile
1 anodul este confecţionat din grafit
1 anodul este separat de catozi printr-o plasă de sārmă
1 catozii înconjoară anodul
0 se poate utiliza fie o soluţie fie o topitură de clorură de sodiu
0 clorul (gazos) nu se colectează separat
27 NASCU Horea Calciul metalic pe cale electrolitică se obţine astfel
0 se bazează reducerea cu cărbune a baritinei
1 are drept catod o bară din oţel
1 sursa de incălzire este efectul termic al curentului de electroliză
1 este protejat contra oxidării de electrolitul băii
1 prin electroliza clorurii de calciu
28 NASCU Horea Aliajele cele mai importante ale Mg sunt
1 magnaliul
1 duraluminiu
0 bronzurile de magneziu
0 hidroxilapatita
1 magneziu-zirconiu
29 NASCU Horea Caracteristicile metalelor alcaline sunt
0 Se extrag din biomasă
0 K se utilizează pentru confecţionarea fotocatozilor
1 Prea active ca să poată exista în stare liberă
0 Cele mai răspândite elemente din această grupă sunt Ca şi Mg
0 Cs se obţine prin electroliza clorurii de calciu
30 NASCU Horea Legile de conservare sunt
0 legea conservării coeficienţilor stoechiometrici
1 legea conservării numărului de atomi
1 legea conservării numărului de electroni
1 legea conservării masei
0 legea conservării gazelor
31 NASCU Horea Pentru a stabili coeficienţii stoechiometrici prin metoda numărului de oxidare este necesară
0 aplicarea metodei gravimetrice
1 scrierea ecuaţiilor proceselor de oxidare şi de reducere
0 calcularea numărului lui Faraday
1 aplicarea legii de conservare a numărului de atomi
0 aplicarea legilor gazului ideal
32 NASCU Horea Printre proprietăţile chimice ale metalelor alcalino-pamântoase se găsesc
1 la cald pot forma aliaje sau compuşi intermetalici
1 în aer şi în oxigen işi pierd luciul
1 la cald devin strălucitoare datorită oxidului amestecat cu azotura
1 la o anumită temperatură se combină cu nemetalele
0 cu apa dau acizi
33 NASCU Horea În industrie, servesc ca sursă de oxizi ....
0 cloraţii
0 oxidanţii
0 hidrocaburile
0 permanganaţii
1 carbonaţii
34 NASCU Horea Afirmaţii corecte privitoare la reacţii chimice
1 cele mai simple reacţii sunt reacţiile de formare compuşilor din elemente
0 termenii care apar în dreapta se numesc rectanţi iar cei care apar în stânga se numesc produşi
1 în reacţiile redox se modifică numărul de oxidare al atomilor participanţi
0 ştiinţa care se ocupă cu stabilirea numărului de oxidare se numeşte stoechiometrie
1 problema care se pune adesea într-o ecuaţie a unei reacţii chimice este stabilirea coeficienţilor stoechiometrici
35 NASCU Horea Dintre următoarele reacţii ale metalelor alcalino-pământoase (M) cu nemetalele sunt corecte
1 M+X2 -> MX2
1 M+S2 -> MS
0 M+C -> M2C
1 M+P4 -> M3P2
0 M+O -> MO2
36 NASCU Horea Numărul de oxidare este
1 un concept foarte frecvent în studiul reacţiilor chimice de tip redox
0 se bazează pe legea conservării numărului de electroni
0 agentul reducător
1 cifra formal atribuită sarcinii unui atom în ipoteza ca legătura acestuia cu alţi atomi este 100% ionică
0 MX x nH2O
37 NASCU Horea Proprietăţile fizice ale metalelor alcaline sunt
0 potenţialul de electrod (de reducere) este pozitiv întotdeauna
1 punctul de topire scade de la Li la Fr
1 conduc curentul electric
0 nu au luciu metalic în tăietură proaspătă
0 sunt metale grele (au densitate mai mare ca 5 g.cm-1)
38 NASCU Horea Clorofila este o combinaţie complexă de
0 azot
0 sodiu
1 magneziu
0 potasiu
0 nici un răspuns corect
39 NASCU Horea Utilizările sodiului metalic sunt
1 folosirea ca lichid termometric în locul mercurului la temperaturi ridicate
0 utilizarea pentru confecţionarea ferestrelor tuburilor de raze X
1 folosirea ca agent termic în reactoare nucleare
0 în calitate de semiconductor
1 folosirea la confecţionarea lămpilor monocromatice
40 NASCU Horea Referitor la combinaţiile calciului sunt corecte afirmaţiile ...
1 cimentul este obţinut prin calcinarea unui amestec piatră de var şi argilă
1 compuşii cu calciu se întâlnesc atât în organismele vii cât şi în materiale existente în natură
0 cimentul portland se obţine prin măruntirea fină a hidroxilapatitei
1 ghipsul este un compus al sulfatului de calciu cu apa
0 alabastrul este un mineral foarte asemănător structural cu grafitul
41 NASCU Horea Proprietăţile fizice ale elementelor alcalino-pamântoase sunt
0 punctul de fierbere creşte odata cu Z
1 masa atomică creţte odată cu Z
1 punctul de topire scade de la Be la Ra
0 au puncte de topire peste 1273K
1 raza ionică creţte de la Be la Ra
42 NASCU Horea Metoda ion-electron este
1 folosită pentru egalarea reacţiilor redox în soluţii apoase
0 stabilită pe baza electronegativităţii elementelor
0 ştiinţa care se ocupă cu stabilirea coeficienţilor reacţiilor chimice
0 singura metodă de egalare a reacăiilor redox
1 preferată pentru corespondenţa acesteia cu fenomenele chimice de disociere care au loc în soluţie
43 NASCU Horea Metoda ion-electron are următoarele etape
0 scrierea formulelor reacţantilor şi produşilor de reacţie
0 scrierea ecuaţiilor proceselor de oxidare şi reducere
0 alcătuirea bilanţului electronic
0 aplicarea legii de conservare a numărului de atomi
1 nici un răspuns correct
44 NASCU Horea Singurul element din grupa 2 ce nu respectă tendinta de variaţie continuă a proprietăţilor este
0 litiul
1 magneziul
0 calciul
0 fierul
0 potasiul
45 NASCU Horea Proprietăţile fizice ale metalelor alcaline sunt
1 luciul metalic
1 conduc căldura si electricitatea
1 vaporii acestor elemente sunt intens coloraţi
0 cel mai coborât punct de topire îl are litiul
1 cel mai dur este litiul
46 NASCU Horea Stoechiometria este
0 reprezentată prin reacţii redox
0 o caracteristica a combinaţiilor complexe
0 utilizată pentru obţinerea calciului metalic pe cale electrolitică
1 ştiinţa care se ocupă cu stabilirea relaţiilor cantitative între participanţii la reacţii chimice
0 nici un răspuns corect
47 NASCU Horea Reguli pentru stabilirea numărului de oxidare
0 fluorul are în combinaţii numărul de oxidare +1
1 fluorul are în combinaţii numărul de oxidare -1
1 metalele alcaline au în combinaţii numărul de oxidare +1
0 oxigenul are întotdeauna numărul de oxidare +2
0 elementele în stare liberă au numărul de oxidare +1
48 NASCU Horea Caracteristicile elementelor din grupa metalelor alcalino-pamantoase sunt
1 Be se găseşte în natură împreună cu Al
1 clorofila este o combinaţie complexă de Mg
1 radiul se extrage dintr-un minereu de uraniu
0 sărurile de stronţiu colorează flacăra în verde
1 calciul este alături de magneziu printre cele mai răspandite 10 elemente din scoarţa terestră
49 NASCU Horea Utilizarile metalelor alcalino-pamantoase sunt
1 magneziul impreuna cu anumiti oxidanti a mai fost utilizat in bombele incendiare
0 marmora alba este un carbonat de magneziu pur
1 calciul este utilizat in cantitati mici in aliaje pentru lagare
1 magneziul este cel mai uilizat metal din aceasta grupa
1 beriliul pur este utilizat in confectionarea ferestrelor tuburilor de raze X
50 NASCU Horea Pentru a stabili coeficientii stoechiometrici prin metoda numărului de oxidare este necesară parcurgerea unor etape
1 aplicarea legii de conservare a numarului de atomi (eventual ioni)
0 determinarea oxidantului si reducatorului conjugat
1 egalarea din punct de vedere electric cu ajutorul electronilor
0 scrierea ecuatiilor partiale si stabilirea stoechiometriei lor
1 se alcatuieste bilantul electronic astfel ca electronii cedati sa fie egali cu electronii acceptati
51 NASCU Horea Care din următoarele minereuri sunt halogenuri?
0 Diamant
1 Sare gemă
0 Cărbuni naturali
1 Silvină
0 Bauxită
52 NASCU Horea Care din următoarele minereuri sunt oxizi, oxohidroxizi sau hidroxizi?
1 Bauxită
1 Limonită
1 Uranit
1 Corindon
0 Diamant
53 NASCU Horea Care din următoarele minereuri sunt sulfuri sau arseniuri?
1 Pirită
1 Galenă
1 Blendă
1 Nichelină
0 Magnezită
54 NASCU Horea Care din următoarele minereuri sunt carbonaţi
1 Calcită
1 Magnezită
1 Siderită
0 Pirită
0 Cobaltină
55 NASCU Horea Care din următoarele minereuri sunt azotaţi
1 Salpetru de India
1 Salpetru de Chile
0 Sare gemă
0 Corindon
0 Blendă
56 NASCU Horea Configuraţia electronică 1s1 şi stabilitatea la ionizare fac ca hidrogenul să formeze
1 Īn majoritatea combinaţiilor legături covalente
0 Īn majoritatea combinaţiilor legăturile să nu fie covalente
0 Īn majoritatea combinaţiilor legături de hidrogen
0 Īn majoritatea combinaţiilor legături ionoce
0 Nici un răspuns corect
57 NASCU Horea Īn apă,ionul H se stabilizează devenind
1 Ionul hidroniu
0 Ionul amoniu
0 Ionul de hidrogeniu
0 Ionul de oxigen
0 Un ion de hidrogen şi doi de oxigen
58 NASCU Horea Īn prezenţa amoniacului, ionul H+ se stabilizează devenind
0 Ionul hidroniu
1 Ionul amoniu
0 Nu se stabilizează ionul de hidroniu
0 Acid azotic
0 Nici un raspuns corect
59 NASCU Horea Hidrogenul are trei izotopi purtānd nume distincte
1 Protiul
1 Deuteriul
1 Titriul
0 Apă grea
0 Hidroxid
60 NASCU Horea Ştiinţa care se ocupă cu răspāndirea elementelor cu formarea şi compoziţia mineralelor se numeşte
0 Chimie
1 Geochimie
0 Fizică
0 Biochimie
0 Electrochimie
61 NASCU Horea Masa atomica relativă a hidrogenului este
0 8,001
1 1,008
0 0,801
0 8,010
0 0,0081
62 NASCU Horea Obţinerea hidrogenului prin procesul de sinteză a octanului(C8H18)
0 C12H26 -> C5H10+C3H6+H2
1 2C2H6+C4H8 -> C8H18+H2
0 CH4+H2O -> CO+3H2
0 H2+Na -> NaH
0 H2+Mg -> MgH2
63 NASCU Horea Care din următoarele reacţii ale hidrogenului cu cu metale sunt corecte?
1 H2+2Na = 2NaH
1 H2+Ca = CaH2
0 CO+2H2 = CH4+1/2O2
0 H2+Cl2 = 2HCl
0 3H2+N2 = 2NH3
64 NASCU Horea Care din următoarele reacţii ale hidrogenului cu metalele sunt adevărate?
1 H2 + 2Na → 2NaH
1 H2 + Ca → CaH2
1 H2 + Mg → MgH2
0 2H2 + C → CH4
0 H+ + H2O→H3O+
65 NASCU Horea Cu o parte din elementele de mai jos hidrogenul formează hidruri ionice. Care sunt acestea?
1 Na, K
1 Rb, Cs
0 O, s
0 C, Si
0 F, Cl
66 NASCU Horea Ce structură au zeoliţii ?
1 o structura afânată
0 o structură fără goluri
1 o structură cu goluri micronice
0 o structură metalică
0 nici o variantă nu este corectă
67 NASCU Horea Cel mai electronegativ element din grupa 15 este..
0 P
0 C
0 O
1 N
0 Bi
68 NASCU Horea Siliconii sunt din punct de vedere electric...
1 foarte buni izolatori electrici
0 buni conducatori electrici
0 stabilizatori electrici
0 conductori stabili electrici
0 nici una dintre variante nu este corecta
69 NASCU Horea Polimerii siliconici liniari cu molecule mici sunt
1 fluizi
1 cunoscuţi ca uleiuri siliconice (dacă raportul R/Si>2)
0 solizi
0 gazoşi
0 nici una dintre variante nu este corectă
70 NASCU Horea Polimerii siliconici sunt formaţi din lanţuri ce conţin...
0 200-6000 unităţi (atomi de siliciu)
0 400-70000 unităţi (atomi de hidrogen)
0 7000-90000 unităţi (atomi de cupru)
1 6000-600000 unităţi (atomi de siliciu)
0 nici o variantă nu este corctă
71 NASCU Horea Ce fel de polimeri sunt raşiniile siliconice cu molecule mari?
1 rigizi
1 solizi
0 lichizi
0 gazoşi
0 nici o variantă nu este corectă
72 NASCU Horea Ce fel de rezistenţă au siliconii?
1 rezistenţă chimică ridicată
1 rezistenţă termică ridicată
0 rezistenţă termică scăzută
0 rezistenţă chimică scazută
0 nici o variantă nu este corectă
73 NASCU Horea În ce scop se utilizează siliconii
1 ca izolatori electrici în electronică
1 amestecaţi cu fibre de sticlă servesc pentru creşterea rezistenţei mecanice
1 ca rezistenţe electrice etc
0 nici o variantă nu este corectă
0 în calitate de conductori electronici
74 NASCU Horea Care dintre următoarele reacţii sunt corecte?
1 Sn+2H2->SnH4
1 Pb+ 1/2O2->PbO
1 Sn+O2->SnO2
1 Ge+O2->GeO2
0 nici o variantă nu este corectă
75 NASCU Horea Unde se găseste fosforul împreună cu azotul?
1 în tesuturile nervoase
1 în oase
1 în citoplasma celulei
0 în excremente
0 nici o variantă nu este corectă
76 NASCU Horea Prin ce procedeu se obţine azotul?
1 procedeul Claude
0 procedeul Planck
0 procedeul lui Einstein
0 procedeul Gay Lussac
0 nici o varianta nu este corecta
77 NASCU Horea Care dintre următoarele reacţii sunt corecte?
1 N2+CH4->HCN+H2
1 N2+P4->PN
1 N2+Si->Si3N4
1 N2+O2->NO
0 nici o variantă nu este corectă
78 NASCU Horea La ce presiune se transporta azotul
0 o atm
1 150 atm
0 2 atm
0 50 atm
0 nici o varianta nu este corecta
79 NASCU Horea Azotul nu se utilizeaza ca atare ci se obtine prin descompunerea termica a amoniacului purtand numele...
1 amoniac disociat
0 amoniu disociat
0 hidroxid de amoniu
0 clorura de amoniu
0 nici o varianta nu este corecta
80 NASCU Horea Metalele alcaline au următoarele proprietăţi
1 punctul de topire descreşte de la Li la Fr
0 duritatea creşte cu numărul de ordine Z
1 masa atomică creşte cu numărul de ordine Z
1 raza ionică descreşte de la Fr la Li
1 potenţialul de electrod este întotdeauna negativ
81 NASCU Horea Reacţii cu combinaţii uzuale ale Na
1 Na+HCl -> NaCl+H2
1 Na+MO-> M+Na2O
0 Na+TiCl -> Ti+NaCl
1 Na+H2O->NaOH+H2
1 Na+NH3->NaNH2+H2
82 NASCU Horea Pe parcursul separării Be din minereu se obţin ...
1 sulfat de beriliu
1 hidroxid de beriliu
0 fosfit de beriliu
0 permanganat de beriliu
1 oxid de beriliu
83 NASCU Horea În corpul oricărui om ...
1 se află o cantitate insemnată de Ca
1 Ca este prezent în dinţi
1 Ca este prezent în celule
0 Ca este un element toxic
0 Ca atacă oasele
84 NASCU Horea Metoda Numarului de Oxidare are urmatoarele etape
0 determinarea oxidantului si reducatorului conjugat
0 se obtine ecuatia ionica echilibrata
1 identificarea N.O. care se modifica in decursul reactiei chimice
1 scrierea ecuatiei proceselor redox
1 alcatuirea bilantului electronic
85 NASCU Horea Metalele alcaline sunt
0 mercur
1 litiu
0 fier
1 rubidiu
1 franciu
86 NASCU Horea Elementele componenete ale unui electrograf sunt
1 catod si anod
0 pila galvanica
0 punte de sare
1 hartie de filtru
0 celula Daniel-Jacobi
87 NASCU Horea Ce gaz se degaja in cursul electrolizei
0 mercurul
0 neonul
1 hidrogenul
0 kriptonul
0 xenonul
88 NASCU Horea În relaţia: V=m/ro ....
1 m = masa apei cântărite
0 m = masa pipetei
0 V = volumul de material
1 V = volumul real al pipetei
0 V = volumul apei
89 NASCU Horea Ce rol are electrolitul cu care se imbiba hartia de filtru
0 de anod
0 nu ataca proba
0 este sursa de curent electric
1 de a conduce curentul electric
0 nici un raspuns corect
90 NASCU Horea Schimbătorii de ioni sunt
1 materiale macromoleculare insolubile
0 pot reţine impurităţile anionice
0 sunt prezenţi în procesul de electroliză
1 materiale organice sau anorganice
0 ionii hidroxid
91 NASCU Horea Ce compusi se solubilizeaza prin adaugarea unei picaturi de acid tare pe electrogarama aliajului
1 hidroxizi
0 iodura de potasiu
0 ceanurat de potasiu
0 clorura de calciu
0 permanganat de potasiu
92 NASCU Horea Beriliul
0 se găseşte sub formă de magnezită
1 se găseşte împreună cu aluminiul
0 se găseşte în gips
1 se găseşte într-un silicat
0 se găseşte în cretă
93 NASCU Horea Strontiu
0 este un halogen alcalin
1 are masa moleculara 87,63
1 are puctul de fierbere mai amre decat al Ca
1 are potentialul de electrod negativ
1 are punctul de topire mai mic decat al Ba
94 NASCU Horea Metalele alcalino-pamantoase sunt
1 beriliu
1 bariu
0 hidrogen
0 mangan
1 calciu
95 NASCU Horea Proprietatile fizice ale metalelor alcaline
0 raza ionica este negativa
0 Be are Z=88
1 energiile de ionizare scad in grupa
1 potentialele normale rodox sunt negative
0 masa moleculara a bariului este egala cu 9
96 NASCU Horea Ce avantaje are metoda electrografica fata de metodele chimice de analiza
0 ataca proba
1 nu necesita aparatura
0 oxideaza proba
0 se calcineaza
0 nu respecta conditia de variatie continua
97 NASCU Horea Ca are urmatoarele proprietăţi fizice
0 punctul de fierbere este la 1000 grade Celsius
1 masa moleculara este egala cu 40
1 punctul de topire este mai mare decat al stronţiului (Sr)
0 raza ionica este egala cu a Sr
1 are Z=20
98 NASCU Horea Printre proprietăţile fizico-chimice ale metalelor alcaline în apa sunt
1 au luciu metalic în tăietură proaspătă
1 pierd luciul metalic în timp datorită reacţiilor cu aerul, apa sau dioxidului de carbon
1 eliberează hidrogen din apă la simplul contact
0 le scade masa atomică cu numărul de ordine
1 reacţia cu apa devine tot mai violentă o dată cu creşterea numărului de ordine
99 NASCU Horea Numărul de oxidare al ... poate fi egal cu...
1 K=+1
1 Cl=-1
1 H=+1
1 Ca=+2
0 O=+2
100 NASCU Horea Criolita este un mineral ce conţine elementele...
0 K, Si, O
0 Ca, Cr, Cl
0 Ag, S, F
0 Na, C, O
1 Na, Al, F
101 NASCU Horea Vaporii elementelor alcaline au următoarele caracteristici
1 litiu - roşu
1 sodiu - galben
1 rubidiu - roz
1 cesiu - albastru
0 potasiu - portocaliu
102 NASCU Horea Ce reactiv se foloseşte pentru identificarea cuprului?
1 hidroxid de amoniu
1 ferocianură de potasiu
0 fericianură de zinc
0 tiocianat de amoniu
0 dimetil glioxima
103 NASCU Horea Litiu
1 are simbolul Li
1 are numarul de oxidare Z=3
1 are punctul de fierbere mai mare decat al Na
0 are potentialul de electrod intotdeauna negativ
1 are masa moleculara mai mica decat K
104 NASCU Horea Ce densitate, ρ, are o solutie la 25 grade Celsius, dacă masa unui volum de 30 cm3 este de 34,2345gr ?
0 ρ=-0,83 gr/cm3
0 ρ=4,4885 gr/cm3
0 ρ=85 gr/cm3
1 ρ=1,1411 gr/cm3
0 nici un răspuns corect
105 NASCU Horea Cel mai electonegativ element din sistemul periodic este?
0 O
0 Cl
0 Hg
1 F
0 Br
648 NASCU Horea Care gaz rar are cel mai coborât punct de fierbere dintre toate lichidele cunoscute?
1 He
0 Ne
0 Ar
0 Rn
0 Kr
107 NASCU Horea Conform tabelului electronegativităţilor care este cel mai slab electronegativ element chimic din lista de mai jos?
0 Li
0 Na
1 Cs
0 O
0 Cl
108 NASCU Horea Datorită cui fermentaţiile sulfuroase joacă un rol important în formarea zăcamintelor de petrol?
1 datorită unor microorganisme anaerobe
0 datorită unor microorganisme aerobe
0 datorită unor bacterii
0 datorită unor enzime
0 nici o variantă nu este corectă
109 NASCU Horea Sub ce formă se află sulful în cele mai importante utilizari ale sale?
0 īn formă liberă
1 sub formă de combinaţii
0 sub formă de compuşi organici
0 sub formă de compuşi anorganici
0 toate variantele de mai sus sunt corecte
110 NASCU Horea Pentru ce se utilizează în special acidul sulfuric?
1 pentru fabricarea īngrăşămintelor chimice
0 pentru fabricarea materialelor plastice
1 pentru obţinerea diferitelor substanţe chimice
0 la obţinerea varului
0 nici o variantă nu este corectă
111 NASCU Horea Īn ce scop se folosesc sulfiţii, bisulfiţii şi SO2 ?
0 ca şi ingrăşăminţ i chimici
1 ca şi decoloranţi
0 ca şi detergenţi
0 ca şi coloranţi
0 toate variantele sunt corecte
112 NASCU Horea Care este cel mai important domeniu de utilizare al sulfului?
1 la vulcanizarea cauciucului
0 la obţinerea materialelor plastice
0 la oxidarea metalului
0 la fabricarea policlorurii de vinil
0 toate variantele sunt corecte
113 NASCU Horea Īn care dintre următoarele domenii este utilizat seleniul?
1 īn cadrul unor fotocopiatoare (de tip xerox)
1 ca fotoreceptor pentru captarea imaginii
1 la construcţia de celule fotoelectrice
0 īn construcţia razelor "X
0 nici o variantă nu este corectă
114 NASCU Horea Care dintre domeniile de utilizare a telurului sunt corecte?
1 ca element de aliere īn oţeluri si aliaje neferoase
1 īn compoziţia unor sticle speciale
1 īn fotografie
1 la vulcanizarea cauciucului
0 nici o variantă nu este corectă
115 NASCU Horea Care dintre urmatoarele domenii de utilizare a telurului sunt corecte?
1 ca element de aliere īn oţeluri şi aliaje neferoase
1 īn compoziţia unor sticle speciale
1 īn fotografie
1 la vulcanizarea cauciucului
0 nici o variantă nu este corectă
116 NASCU Horea Care dintre următoarele proprietăţi ale halogenilor sunt corecte?
0 au un miros plăcut şi nu sunt toxici
1 au un miros neplăcut şi sunt toxici
0 au un miros neplăcut şi nu sunt toxici
0 au un miros plăcut dar sunt toxici
0 toate variantele de mai sus sunt corecte
117 NASCU Horea Care dintre următoarele reacţii ale halogenilor sunt corecte?
1 X2 + M -> MXn
1 X2 +X2' -> X'X(X'X3, X'X5, X'X7)
1 X2 + P -> PX3
1 2X2 + S -> SX4
0 X2 + Na -> Na2X
118 NASCU Horea Care este domeniul de utilizare al fluorului?
0 pentru obţinerea industrială a pesticidelor
0 pentru obţinerea industrială a ingrăşămintelor
1 pentru obţinerea industrială a freonilor
0 pentru obţinerea lubrifianţilor
0 pentru obţinerea combustibililor
119 NASCU Horea Clorul serveşte la obţinerea:
1 hipocloritului de sodiu
0 hidroxidului de sodiu
1 a clorurii de var
0 a clorurii de etil
0 nici o variantă nu este corectă
120 NASCU Horea Care dintre următorii solvenţi industriali se sintetizează din clor?
1 cloroformul
1 CHCl3
1 tetraclorura de carbon
1 CCl4
0 nici o variantă nu este corectă
121 NASCU Horea Ce fel de anestezic este clorura de etil?
0 anestezic total
1 anestezic local
0 anestezic temporar
0 anestezic permanent
0 toate variantele sunt corecte
122 NASCU Horea Care dintre următoarele reacţii sunt corecte?
1 X2 + SO2 -> SO2X2
1 X2 + CO -> COX2
0 X2 + H2O -> HX3 + HX2O2
0 X2 +NH3 -> N4 + H2X2
0 nici o variantă nu este corectă
123 NASCU Horea Iodul sub formă de soluţie alcoolică împreună cu iodura de potasiu serveşte ca:
1 dezinfectant şi fungicid
0 fungicid şi pesticid
0 fungicid şi īngrăşămānt
0 ierbicid şi pesticid
0 pesticid şi īngrăşămānt
124 NASCU Horea Cum este energia de ionizare a oxigenului molecular faţă de cea a Xe?
0 foarte diferite
1 foarte apropiată
0 depărtată
0 foarte depărtată
0 toate variantele sunt corecte
125 NASCU Horea Mari cantităţi de argon se utilizează pentru realizarea unor atmosfere protectoare īn:
1 industria materialelor
1 īn cercetarea noilor compuşi chimici
0 īn industria metalurgică
0 īn fabricarea materialelor plastice
0 toate variantele sunt corecte
126 NASCU Horea Argonul se foloseşte pentru:
1 becuri cu incandescenţă
1 tuburi fluorescente
1 contoare Geiger-Muller
0 analize spectrale
0 nici o variantă nu este corectă
127 NASCU Horea Heliul are cel mai coborāt punct de fierbere dintre toate lichidele cunoscute şi este utilizat īn:
0 chineto-terapie
1 crioscopie
1 ca şi gaz termometric
0 īn chirurgie
0 la radiografie
128 NASCU Horea Laserele He-Ne sunt deja demult utilizate datorită:
0 radiografiilor
0 operaţiilor estetice
1 luminii roşii a lor
0 fotocopiatoarelor
0 operaţiilor chirurgicale
129 NASCU Horea Neonul se utilizează īn cantităţi mici pentru:
1 reclamele luminoase
1 tuburi cu neon
0 becurile cu gaz
0 luminile fluoreşcente
0 nici o variantă nu este corectă
130 NASCU Horea Kriptonul dă, īn tuburile īn care au loc descărcări electrice, o lumină:
0 albastră-intensă
0 gălbuie
0 portocalie
0 roşie
1 albă-intensă
131 NASCU Horea Xeonul se utilizează īn lămpi de genul lămpilor:
0 cu neon
1 lămpi-fulger
1 cu halogen
0 lămpi cu gaz
0 pentru becurile cu incandeşcenţă
132 NASCU Horea Care sunt caracteristicile lămpilor-fulger folosite īn fotografie?
1 dau o lumină albă foarte intensă
1 au toate dimensiunile reduse
1 permit fotografierea la lumină artificială
0 permit fotografierea numai la lumină naturală
0 dau o lumină albă foarte redusă
133 NASCU Horea Elementele din grupa 13 se numesc
1 pămāntoase
0 ale carbolului
0 ale azotului
0 gaze nobile
0 alcaline
134 NASCU Horea Configuraţia electronică a ultimului strat pentru gaze nobile este
0 ns2np2
1 ns2np6
0 ns2np3
0 ns1ns2np3
0 ns2np1
135 NASCU Horea Legăturile covalente MX3 ( M=B,Al...) sunt
0 combinaţii stabile şi acceptă electroni de la atomi din interiorul aceleiaşi molecule
1 combinaţii nestabile
1 se stabilizează prin acceptarea de electroni
1 acceptarea de electroni este fie de la atomi din interiorul moleculei fie din exterior
0 nu acceptă electroni
136 NASCU Horea Perechile de electroni primite de la atomii unor molecule străine fac ca moleculele respective să poarte numele de
0 dimeri, trimeri, polimeri
0 trimeri
1 donori
0 polimeri
0 molecule polare
137 NASCU Horea Electronii primiţi de la molecule străine formează
0 combinaţii ionice
0 combinaţii complexe care au structuri ionice
1 combinaţii complexe care au structuri tetraedrice sau octraedrice
0 combinaţii complexe care au structură icosaedrică
0 combinaţii simple
138 NASCU Horea Borul este situat īn grupa
0 13 (iii a);(iii a); 13
1 13(iiia)
1 13
1 Iiia
0 Iia
139 NASCU Horea Prezenţa borului este esenţială pentru
1 dezvoltarea plantelor
1 dezvoltarea plantelor de ex. boraxul, kernitul, boracalcita
1 dezvoltarea plantelor de ex.: Na2B407.10H2O; Na2B407.4H2O
0 industrie
0 prepararea soluţiilor
140 NASCU Horea Prin succesiunea de reacţii Na2B407→H3BO3→B203→B se obţine
1 un bor amorf, brun
1 o soluţie solidă ce conţine suboxid de bor
0 un bor de īnaltă puritate
0 oxid de magneziu
0 obţinerea O2 şi H2 prin electroliza
141 NASCU Horea Obţinerea aluminiului se face din
1 α alumină prin electroliză- se realizează īn topitură şi se adaugă criolită
0 alumină-electrolitic aluminiul- se realizează īn topitură- se adaugă β alumină
0 piatra de var
0 prepararea unor cloruri anorganice
0 sinteza unor compusi organici
142 NASCU Horea Care din următoarele elemente sunt majoritare în nisipul cuarţos ?
0 Cr
1 Si
0 Ar
1 O
0 W
143 NASCU Horea Aluminiul reacţionează cu
0 alcanii=>AlO + H
1 HCl (acid clorhidric)→ AlCl3 + H2
0 CO =>AlO + CO
1 N2 =>AlN
1 oxizi metalici => metale + Al2O3
144 NASCU Horea Borul reacţionează cu
1 sulful-S-→B2S3
1 P4o10 => p4+b2o3
0 AgNO3 => AgB + NO3
1 Hno3 => h3bo3 + no2
0 alcani => HBO2 + H2
145 NASCU Horea Borul serveste la
1 element de aliere in oteluri imprimand acestora o deosebita rezistenta la impact
0 lichid de racire in reactoare nucleare
1 confera duritate si rezistenta la coroziune
0 agent deshidratant pentru uscarea solventilor
1 confectionarea barelor de control a reactoarelor nucleare
146 NASCU Horea Aluminiul are
1 buna conductivitate termică
1 rezistenţă la coroziune
1 conductibilitate electrică ridicată
0 conduce curentul mai bine ca oricare metal
0 rol in electroliza clorurii de sodiu topite
147 NASCU Horea Borul are tendinţa de a da compuşi cu
1 o serie de combinatii alfa dihidroxilice sau polihidroxilice
1 glicerina sau manitolul
0 benzenul sau glicerina
0 apa
0 cetonele
148 NASCU Horea Aluminiul formează combinaţii complexe cu
0 tetrahidroxo-aluminatul de sodiu
0 benzenul anorganic
1 beta-dicetone
1 8-hidroxichinoleina
0 magneziul
149 NASCU Horea Punctul de fierbere la Al şi B
0 creşte de la B la Al
1 creşte de la Al la B
1 este peste 2000 la B
1 sunt întotdeauna pozitive
1 sunt mai ridicate decat punctele de topire
150 NASCU Horea Punctele de topire la Ga, In şi Tl ...
1 cresc de la Ga la Tl
0 descresc de la Ga la Tl
1 au valori de peste 10 grade Celsius
1 sunt pozitive
1 variază între 25 grade şi 450 grade Celsius
151 NASCU Horea Indiul este folosit la
1 producerea oglinzilor
0 fabricarea acizilor clorhidrici, azotici, acetici
0 umplerea acumulatoarelor cu plumb
1 obtinerea de aliaje pt lagare sau cuzineti
0 obtinerea unor sticle speciale
152 NASCU Horea Galiul se utilizeaza la
1 obtinerea unor aliaje cu puncte de topire joase
1 serveste ca agent de transfer termic in schimbatoarele de caldura
0 industria sapunului, fabricarea colorantilor
0 obtinerea bumbacului
1 mijloc de etansare in tehnica vidului
153 NASCU Horea Taliul se utilizează la
1 obţinerea unor sticle speciale, mărind indicele de refractţe al sticlei
0 rafinarea uleiurilor minerale şi vegetale
0 prepararea multor compuşi organici şi anorganici comestibili
0 obţinerea unor alije cu puncte de topire joase
0 fabricarea oglinzilor
154 NASCU Horea Legatura C-C este o legatură
0 Pi
1 sigma
0 dubla
0 tripla
0 gama
155 NASCU Horea Taliul reacţionează cu
1 O2 => Tl2O3
1 H2O => TlOH+H2
1 H2SO4 => Tl2SO4+H2
0 NH3 => TlH+NH2
1 S => Tl2S3
156 NASCU Horea Elementele grupei 13 sunt
1 B
0 C
1 Al
1 Ga
1 In
157 NASCU Horea Combinaţiile carbonului cu hidrogenul poartă numele de..
0 carburi
1 hidrocarburi
0 carbonaţi
0 hidroxizi
0 carbohidraţi
264 NASCU Horea Argintul se poate obţine din nămolurile anodice formate la rafinarea electrolitică a:
0 Fe
1 cuprului
0 Pb
1 zincului
0 Na
653 NASCU Horea La baza analizei chimice calitative a aliajelor avem
1 metode laborioase bazate pe reacţii de identificare (de culoare sau de precipitare)
1 metode care necesită aducerea în soluţie a metalelor
0 reducerea aliajelor
0 oxidarea aliajelor
0 sinteza propriu-zisa a aliajelor
263 NASCU Horea Referitor la extragerea Cu, Ag, şi a Au, metalurgia cuprului cuprinde:
1 cuprinde mai multe procedee pornind de la sulfuri
0 doar procedeul uscat
0 doar procedeul umed
1 procedeul uscat este precedat de o concentrare prin flotaţie
1 procedeul umed presupune aducerea cuprului în soluţie urmată de precipitare cu şpan de fier sau depunere prin electroliză
262 NASCU Horea Aurul şi cuprul sunt singurele metale colorate:
1 aurul este galben
1 cuprul roşcat
0 aurul este verde
0 se obţine doar īn laborator
0 cuprul este negru
261 NASCU Horea Īn urma oxidării cuprului la cald apare o peliculă. Aceasta:
1 are o culoare neagră datorită CuO
0 este de culoare verzuie
0 este o peliculă albastră
0 confecţionată din mercur
0 confecţionată din platină
163 NASCU Horea Care dintre următoarele metale posedă o densitate mai mare de 7 gcm-3?
1 Zn
1 Cr
1 Co
1 Ni
0 Li
260 NASCU Horea Printre proprietăţile chimice ale Cu, Ag, si Au sunt:
1 potenţiale standarde de reducere pozitive
0 reacţioneaza cu H2SO4 concentrat rapid
0 toate se oxideza foarte uşor
1 cuprul se oxideaza īncet īn aer umed
0 sunt metale foarte ieftine
165 NASCU Horea Cuprul are o remarcabilă conductibilitate termică şi electrică. Care dintre următoarele impurităţi īnrăutăţesc considerabil aceste proprietăţi?
1 Fe
0 Mg
1 P
0 Na
1 Ti
166 NASCU Horea Mari cantităţi de cupru se consumă īn:
1 industria electrotehnică mai ales sub formă de conductori
1 industria energetică pentru ţevi
1 metalurgie
1 elaborarea diverselor aliaje
0 industria ceramică
258 NASCU Horea Avantajele cuprului fată de ale argintului sunt:
1 mult mai ieftin
0 se obţine doar īn laborator
0 nu are avantaje
1 se utilizează pe scară largă īn electrotehnică
1 se utilizează la transmiterea căldurii
259 NASCU Horea Urme de Sb, Bi, Pb, Sn prin impurificare fac aurul:
0 nu au nici un efect asupra lui
0 mai preiţios
1 dur
1 casant
1 neprelucrabil
257 NASCU Horea Cuprul este un metal
1 din grupa 12
0 de culoare galbenă
1 din blocul d
0 din blocul p
1 se poate modela uşor
169 NASCU Horea Din tabla de cupru se confecţionează aparate şi instalaţii industriale precum:
1 cazane pentru īncălzire şi distilare
1 cuve de evaporare
1 radiatoare
0 semiconductori
0 imprimante
170 NASCU Horea O importantă cantitate de Zn este folosită īn metalurgie la extragerea:
0 Pt
0 Pd
1 Pb
1 Au
1 Ag
172 NASCU Horea Oxidul de Zn este un pigment anorganic alb şi este folosit īn:
1 industria cauciucului
1 industria ceramică
0 industria energetică
0 industria electrotehnică
1 medicină
256 NASCU Horea Proprietaţile fizice ale aurului sunt:
1 este un metal preţios
1 cel mai ductil şi maleabil metal
1 se poate trage īn foiţe
1 impurităţile fac aurul dur, casant şi neprelucrabil
0 are culoarae roşie
255 NASCU Horea Caracteristicile fizice ale metalelor din grupa aurului şi argintului sunt:
1 cea mai mare conductibilitate electrică şi termică
1 ductile şi maleabile
1 au structură cubică şi compactă
0 nu au aceleaşi caracteristici ca şi a cuprului
0 în grupa aurului şi argintului nu mai sunt alte metale
175 NASCU Horea Staniul face parte din grupul metalelor descoperite īncă din Antichitate. Proprietăţile lui l-au făcut indispensabil īn:
1 industria alimentară
0 industria ceramică
0 industria energetică
0 industria electrotehnică
0 nici una din variante nu este corectă
254 NASCU Horea Procedeele utilizate pentru extragerea aurului sunt:
1 spălrea (antrenarea nisipului aurifer cu apa)
1 procedee chimice
0 se găseste doar īn stare elementară, naturală
1 prin cianurare
1 electroliză sau tratare cu zinc
178 NASCU Horea Staniul este folosit şi īn:
1 aliajele de antifricţiune pentru cuzineţi
1 industria electronică
1 fabricarea semiconductorilor
1 confecţionarea de ambalaje sau a cutiilor de conserve
0 industria energetică
180 NASCU Horea Staniul tehnic este folosit īn:
1 operaţiile de cositorire
1 fabricarea bronzurilor
1 fabricarea foliilor
1 fabricarea unor aliaje
0 fabricarea semiconductorilor
253 NASCU Horea La extracţia argintului sub temperatura de 935 grade (Parker) zincul:
0 nu participă la extracţie
1 este solubil in plumb
1 formează o soluţie solidă
1 soluţia solidă se separă deasupra topiturii
1 zincul se separă ulterior prin distilare
183 NASCU Horea Care din următoarele metale posedă o densitate mai mare de 10gcm-3?
1 Ag
1 Au
1 Pb
0 Na
1 W
252 NASCU Horea Argintul se poate obţine prin:
1 extracţie din nămolurile anodice de la obţinerea Cu, Zn
1 extracţia din plumb topit prin adăugarea de zinc
0 plumb topit prin adăugare de aur
0 se obţine numai īn laborator
1 electroliză
251 NASCU Horea Care sunt caracteristicile de extracţie a cuprului
1 se extrag īn cantităţi mari
1 din sulfuri
1 din calcopirită
1 cuprind două procedee
0 nu se obţine prin extracţie
186 NASCU Horea Plumbul constituie un bun absorbant de raze X şi radiaţii:
0 omega
1 alfa
1 beta
1 gama
0 Y
188 NASCU Horea Plumbul este utilizat īn:
1 industria electrotehnică
1 industria coloranţilor, pigmenţilor
0 industria energetică
0 industria ceramică
0 nici o variantă nu este corectă
250 NASCU Horea Electroliţii sunt (pot fi):
1 membrane de polimer
1 conductori ionici
1 constituenţi ai celulelor electrochimice
0 confecţionaţi din mercur
0 confecţionaţi din platină
190 NASCU Horea Galiul se foloseşte la fabricarea (ca adaus de aliere īntre Ge şi Si ):
1 termoelementelor pentru bateriile solare
0 semiconductorilor
1 detectorilor cristalini
0 acumulatorilor
1 redresoarelor
249 NASCU Horea Compusul care alcătuieşte electrolitul/membrana de polimer este un compus:
1 organic
0 gazos
1 solid
1 constituit din material plastic
0 anorganic
192 NASCU Horea Īn tehnica dentară Ga se foloseşte aliat cu:
1 Bi şi Sn
0 Sn şi AS
0 Sb
0 Sb şi Be
0 As şi Sn
193 NASCU Horea Care din următoarele elemente intră īn componenţa semiconductorilor sticloşi?
1 As
0 Si
1 Sb
1 Se
1 Te
194 NASCU Horea Ce se inţelege prin estimare?
1 calcularea valorii celei mai probabile pentru proprietate sau activitate
1 aprecierea cantitativă a legăturii intre structura topologica şi geometrică obţinută sau cunoscută
1 proprietatea sau activitatea estimată pentru cazul in care datele experimentale nu sunt disponibile sau compusul nu a fost incă sintetizat
0 stabilirea sau alegerea căilor de sintetizare
0 nici un răspuns corect
196 NASCU Horea Care din urmatoarele metale au toate temperatura de topire mai mare de 10000C?
0 Ti, V, Zr, Ca
0 Ti, V, Nb, Na
1 Ti, V, Ta, Ni
1 Ti V, Hf, Co
1 Ti, V, Mo, W
377 NASCU Horea La care din următorii compuşi de tip A215B316le corespunde temperatura īn grade Celsius prezentată
1 As2S3=325
1 As2Se3=360
1 As2Te3=362
0 As2Sb3=520
0 As2Pb3=400
199 NASCU Horea Titanul şi aliajele sale se utilizeaă:
1 īn domeniul construcţiilor de utilaje chimice
1 īn construcţiile navale
1 īn instalaţiile pentru evaporarea apei de mare
1 īn construcţia cuvelor de cromare şi nichelare
0 īn industria electrotehnică
200 NASCU Horea 90% din producţia actuală de titan este folosită la:
0 fabricarea garniturilor pentru instalaţiile īn vid
0 fabricarea semiconductorilor
1 construcţia avioanelor supersonice
0 fabricarea oglinzilor pentru reflectoarele puternice
1 construcţia navelor cosmice
201 NASCU Horea Wolframul face parte din categoria materialelor strategice şi este utilizat la:
0 fabricarea semiconductorilor
1 fabricarea proiectilelor şi blindajelor
0 fabricarea acumulatorilor
0 fabricarea redresoarelor
0 fabricarea detectorilor cristalini
202 NASCU Horea Toate elementele preţioase fac parte şi din categoria metalelor rare. Care dintre următoarele grupuri de 4 elemente fac parte toate din această categorie?
1 Ag, Os, Ir, Au
1 Ag, Au, Pt, Ru
0 Ag, Au, Rh, Hs
0 Ag, Au, Ru, W
0 Pt, Au, Ag, Mt
203 NASCU Horea Singurul acid care dizolvă aurul este:
0 acid sulfuric
0 acid clorhidric
0 acid carbonic
1 apa regală
0 acid azotic
204 NASCU Horea Aurul are şi proprietăţi reflectorizante care īl fac util īn:
0 construcţia filamentelor pentru becuri electrice
1 construcţia rachetelor aerospaţiale
1 construcţia navelor cosmice
0 construcţia garniturilor pentru instalaţiile īn vid
0 construcţia tranzistoarelor de temperatură ridicată
205 NASCU Horea Argintul este folosit:
1 la fabricarea instrumentelor medicale
1 recipiente pentru industria chimică
0 pentru aliaje folosite ca lagăre
0 construcţia calculatoarelor
0 construcţia televizoarelor
206 NASCU Horea Aliajul Ag-Cu-Zn este folosit īn:
0 confecţionarea contactelor electrice
1 elaborarea aliajelor dentare
1 īn calitate de catalizator pentru reacţii chimice
0 īn electroelectronică
0 ca elemente de aliere in oţeluri
207 NASCU Horea Aurul are o bună conductibilitate termică şi electrică. Care din următoarele substanţe nu-l corodează la nici o temperatură?
1 oxigenul
0 sulful
1 apa
0 seleniul
1 azotul
208 NASCU Horea În anul 1908 fizicianul olandez Kamerlingh Onnes a reuşit să lichefieze......
1 heliul
0 manganul
0 potasiul
0 cuprul
0 nici un răspuns corect
209 NASCU Horea Supraconductibilitatea este......
0 creşterea bruscă a rezistenţei electrice
1 scăderea bruscă la 0 a rezistenţei electrice
0 trecerea curentului electric
0 încălzirea conductorului
0 toate răspunsurile de mai sus
210 NASCU Horea Metalul in stare de supraconductibilitate este.....
0 greu deformabil
1 uşor deformabil
0 nedeformabil
0 in stare normală
0 nici un răspuns corect
211 NASCU Horea Izolatorii de inaltă tensiune trebuie să aibă.....
1 proprietăţi electrice izolatoare
1 proprietăţi mecanice de rezistenţă bune
0 elasticitate bună
0 rezistenţă de lungă durată
0 toate răspunsurile de mai sus
212 NASCU Horea În compoziţia peliculelor protectoare se află oxizi de.....
0 O
0 Cu
1 K, Ca, Al
1 Si
0 Ag
213 NASCU Horea Elementele unui izolator de dimensiuni mari sunt..
1 elemenţii de izolare
1 suport refractar, material refractar
1 bile de aluminiu, fixator
1 conductor H.V
0 nici o variantă corectă
214 NASCU Horea Constanta dielectrică este.
1 raportul dintre capacitatea unui condensator ce are ca material izolator o astfel de ceramică
1 un condensator la care izolarea intre armături se face cu aer
0 un condensator la care izolarea se face cu orice altceva in afară de aer
0 constanta lu Faraday
0 nici un răspuns corect
215 NASCU Horea Care dintre următoarele gaze este toxic, chiar în concentraţii coborâte în aer?
1 fosfina
0 metanul
0 azotul
0 heliul
0 nici un variantă corectă
216 NASCU Horea Factorul de pierdere K" este energia pierdută in..
0 V/mm
1 ergi/cm3
1 ciclul de oscilaţie
0 volţi/mm de grosime
0 nici un răspuns corect
217 NASCU Horea Temperatura Curie este..
1 temperatura la care un material işi pierde proprietăţile magnetice
0 temperatura la care un material işi pierde proprietăţile electrice
0 temperatura la care un material caştigă proprietăţi magnetice
0 temperatura la care un material işi pierde atāt proprietăţile electrice cāt si magnetice
0 nici o variantă corectă
218 NASCU Horea Tensiunea de străpungere electrică este exprimată in....
1 volţi/mm de grosime
0 waţi/mm de grosime
0 ergi/cm3
0 v/mm
0 nici o variantă corectă
219 NASCU Horea Scopul peliculelor sticloase este protejarea porţelanurilor împotriva..
1 infiltraţiilor de apă
0 razelor solare
0 interferenţelor radio
0 degradării
0 nici un răspuns corect
220 NASCU Horea Punctul de fierbere normal al heliului este de...
1 4,6 k
0 7,8 k
0 10 k
0 20 k
0 5 k
221 NASCU Horea Īn majoritatea cristalelor distanţa dintre atomi este de?
1 3-5 Ǻ
0 2 Ǻ
0 2-6 Ǻ
0 2-5 Ǻ
0 10 Ǻ
222 NASCU Horea Care este obiectivul Platformei tehnologice chimie durabilă
1 sintetizarea de noi compuşi biologici activi
1 costuri mici de producţie care să servească la tratamentul medical aplicat oamenilor şi animalelor
1 obţinerea de noi soiuri de plante transgenice
1 o mai bună conservare a mediului ambiant
0 nici un răspuns corect
223 NASCU Horea Metodele clasice folosite pentru analiza de regresie, structură-activitate sunt..
1 regresie liniară
1 regresie liniară multiplă
1 regresie neliniară
1 sistem expert sau reţele neuronale
0 nici unul din răspunsuri
224 NASCU Horea Caâi paşi foloseşte metoda CoMFA pentru analiza structură-activitate
0 13 paşi
1 6 paşi
0 17 paşi
0 12 paşi
0 19 paşi
225 NASCU Horea Īntr-un volum de cristal de 1 mm3 se găsesc aproximativ?
0 10-21 particule
0 1012 particule
1 1021 particule
0 1022 particule
0 109 particule
226 NASCU Horea Pentru reducerea poluării mediului şi creşterea eficienţei economice este necesară..
1 identificarea sau descoperirea de noi combustibili
1 descoperirea de noi compuşi chimici
1 descoperirea de noi biomateriale
0 amplasarea de noi dispozitive de reducere a poluării
0 nici un răspuns corect
227 NASCU Horea Ce fel de calcule sunt preferate pentru calcularea indicilor structurali?
1 empirice
0 sterice
0 electrostatice
1 cuantice
0 nici un răspuns corect
228 NASCU Horea Care dintre oxizii azotului sunt anhidride acide?
1 No
1 N2o5
1 N2o3
0 N2o
0 nici un răspuns corect
229 NASCU Horea Pe ce este bazat modelul matematic pentru obţinerea relaţiilor structură-activitate
1 regresie liniară
0 regresie neliniară
1 reţele neuronale artificiale
0 regresie liniară multiplă
0 nici un răspuns corect
230 NASCU Horea Ce se intelege prin estimare?
1 calcularea valorii celei mai probabile pentru proprietate sau activitate
1 aprecierea cantitativă a legăturii intre structura topologică si geometrică obtinută sau cunoscută
1 proprietatea sau activitatea estimată pentru cazul in care datele experimentale nu sunt disponibile sau compusul nu a fost incă sintetizat
0 stabilirea sau alegerea căilor de sintetizare
0 nici un răspuns corect
231 NASCU Horea Metalele din lista de mai jos cu cele mai bune conductibilităţi la temperatura camerei sunt..
0 Co
0 Li
1 Ag
0 Be
1 Cu
232 NASCU Horea Porţelanurile pentru joasă tensiune au ca domeniu de utilizare......
1 socluri de lămpi
1 blocuri fuzibile
1 toarte
1 intrerupătoare
0 nici un răspuns corect
233 NASCU Horea Domeniile prioritare in care sunt folosite tehnicile QSAR sunt.
1 farmaceutică
1 mediul
1 biotehnologia
1 microbiologia
0 nici un răspuns corect
234 NASCU Horea Clarck-ul aluminiului poate să fie de:
1 7.35
1 7.4
0 81.0
0 2.55
0 0.70
235 NASCU Horea Care din următoarele caracteristici sunt ale aluminiului?
1 de 3 ori mai uşor ca oţelul
1 rezistent la coroziune
0 elasticitate scăzută
1 conduce bine căldura şi electricitatea
1 este netoxic şi nemagnetic
236 NASCU Horea Care metale din lista de mai jos posedă o densitate cuprinsă īntre 0 şi 1gcm3?
0 Ca
1 Na
0 Al
1 Li
1 K
237 NASCU Horea Tensiunea superficială (la 293 K) mai mare decāt cea a metanolului are?
0 toulenul
1 apa
1 mercurul
0 benzenul
0 alcoolul etilic
238 NASCU Horea Molecula de apă:
1 are o structură asimetric din punct de vedere electric
0 are o structură simetric din punct de vedere electric electric
1 este o moleculă polară
1 are polul sarcinilor negative īn jurul atomului de oxigen
1 are polul sarcinilor pozitive īn jurul atomilor de hidrogen
239 NASCU Horea Cel mai cunoscut solvent polar este?
0 alcool etilic
0 benzina
1 apa
0 metanolul
0 HCl
240 NASCU Horea Īn procesul de creştere a unui cristal particulele se aranjează īn:
1 reţele ordonate şi simetrice
1 şiruri
0 sistem piramidal
0 reţele ordonate şi asimetrice
0 toate variantele de mai sus
241 NASCU Horea Care elemente din perioada a 2-a au ordinul de legătură egal cu 1?
1 Li
0 C
0 N
1 B
1 F
242 NASCU Horea Care este cel mai electronegativ element chimic din grupa I A?
0 K
1 H
0 Na
0 Li
0 Cs
243 NASCU Horea Care este cel mai răspāndit metal neferos uşor?
0 Na
0 Li
1 Al
0 K
0 Au
244 NASCU Horea Din aluminiu se pot obţine prin laminare folii cu grosimea de:
1 3.5 micrometri
0 0.05 micrometri
1 2 micrometri
1 1 micrometru
1 4 micromeri
245 NASCU Horea Forţa cu care o unitate din stratul superficial al unui lichid este atrasă spre interiorul lichidului reprezintă:
0 presiunea atomică
1 presiunea moleculară
0 presiunea externă
1 presiunea internă
0 greutatea
246 NASCU Horea Ce elemente chimice din perioada a 2-a au ordinul de legătură egal cu 2?
1 Be
0 C
0 F
1 O
0 Li
247 NASCU Horea Radiaţile gama:
1 sunt de natură electromagnetică
0 apar datorită electronilor cu viteze foarte mari
1 au o lungime de undă mult mai mică decāt razele X
0 au o lungime de undă mult mai mare decāt razele X
0 sunt de natură electrostatică
248 NASCU Horea Care sunt primele 2 metale cele mai folosite īn prezent?
1 Fe
0 Cu
0 Au
1 Al
0 Ag
265 NASCU Horea Proprietaţile fizico-chimice ale argintului sunt:
0 are culoare neagră
1 se dizolvă în HNO3 concentrat
0 este solubil în apă
0 este foarte uşor de obţinut
1 este solubil în H2SO 4 concentrat la fierbere
266 NASCU Horea Care metale reacţioneaza cu sulful la temperatură ridicată dar sunt inerţi fată de oxigen?
1 argintul
1 aurul
0 zincul
0 P
0 F
267 NASCU Horea Toate cele 3 metale:Cu,Au,Ag reacţionează cu:
0 gazele rare
0 azotul
1 halogenii
0 lantanidele
0 actanidele
268 NASCU Horea Care dintre hidrurile de mai jos sunt în marea lor majoritate substanţe gazoase?
0 hidrurile ionice
1 hidrurile covalente
0 hidrurile metalice
0 hidrurile gazelor nobile
1 hidrurile nemetalelor
269 NASCU Horea După Fe, care este metalul greu cel mai utilizat in practică:
0 Au
1 Cu
0 Ag
0 Zn
0 S
270 NASCU Horea Verdele de Paris este un insecticid format din:
0 clorura de potasiu
0 acetat de amoniu
0 oxid de calciu
0 dioxid de cupru
1 acetat bazic de cupru, oxid de arsen, şi acid acetic
271 NASCU Horea Cea mai mare parte a cuprului se utilizează īn electrotehică sub formă de:
1 conductori
0 lagăre
0 carcase
0 arbori
0 rosturi
272 NASCU Horea Cele mai bogate surse de Cupru sunt:
0 Franta,Romania,Spania
0 Germania,Austria,Grecia
0 Ungaria,Africa,Australia
0 Cipru, Anglia, Bulgaria
1 Chile, U.S.A. Bulgaria
273 NASCU Horea Aurul fiind foarte moale īn stare pură, se foloseste sub formă de aliaje cu:
1 Ag şi Cu
0 Zn şi Pd
0 Na şi K
0 F şi Ni
0 Fe şi Cu
274 NASCU Horea Fosforul este utilizat la ..
1 obtinerea chibriturilor
1 in pirotehnie pentru bombe incendiare
1 grenade, fumigene
1 proiectile trasoare
0 nici o varianta nu este corecta
275 NASCU Horea Care dintre urmatoarele reactii sunt corecte
1 Nh3+o2 -> n2+h2o
1 NH3+Na -> NaNH2+H2
1 NH3+CuO -> Cu+N2+H2O
1 Nh3+ha -> nh4a
0 nici o varianta nu este corecta
276 NASCU Horea Care dintre urmatoarele reactii sunt corecte
1 HNO3+Mg -> Mg(NO3)2+H2
1 Hno3+i2 -> i+io3+ho
1 Hno3+c -> co2+no2
1 HNO3+Sn -> Sn(OH)4+NO
0 nici o varianta nu este corecta
277 NASCU Horea Oxizii şi sărurile a căror elemente şi combinaţii sunt toxice
1 As, Sb
0 Si, As
0 As, Mg
0 Si, Mn
0 nici o variantă nu este corectă
278 NASCU Horea Ce element impreuna cu compusii sai poate aparea ca si poluant al apei sau al aerului
1 arsenul
0 plumb
0 magneziu
0 fosfor
0 nici o varianta nu este corecta
279 NASCU Horea Care dintre urmatoarele reactii sunt corecte
1 Sb+O2 -> Sb4O6
1 Bi+O2 -> Bi2O3
1 As+O2 -> As4O6
1 Sb+H2 -> H3Sb
0 nici o varianta nu este corecta
280 NASCU Horea Ce fel de proprietate a As face ca aceasta sa fie deosebit de periculos pentru mediul ambiant
1 volatilitatea
0 vascozitatea
0 toxicitatea
0 inflamabilitatea
0 nici o varianta nu este corecta
281 NASCU Horea Sulful este constituent esential al unor proteine care se gasesc in
1 toate organismele vi
1 in unii aminoacizi, cistina, cisteina si metionina
0 alanina
0 in nici un aminoacid
0 nici o varianta nu este corecta
282 NASCU Horea Care dintre următoarele reacţii sunt corecte?
1 S+o2 -> so2
1 S+h2 -> sh2
1 S+c -> cs2
0 S+co2 -> cs2
0 nici o variantă nu este corectaă
283 NASCU Horea Sub ce formă se gaseşte sulful în proteine şi enzime?
1 sub formă de punţi -S-S-
0 sub formă de punţi H-S-
0 sub formă de punţi -S-H
0 sub formă de punţi O-S-
0 nici o variantă nu este corectă
284 NASCU Horea Reacţia de extracţie hidrometalurgică a cuprului este
1 Cu2+(aq)+H2(g)=Cu(s)+2H+(aq)
0 Cu2(s)+H2(g)=Cus+H(g)
0 Cu2+(aq)+H2(s)=Cu(s)+2H(g)
0 Cu2(aq)+H2(s)=Cu(s)+2H(aq)
0 Cu2+(aq)+H2(aq)=Cu(s)+H2(g)
285 NASCU Horea Care sunt particularităţile legăturii C-C?
1 energia de legatură este 348KJmol-1
1 poate forma catene foarte lungi
0 formează doar lanţuri scurte
0 este foarte instabilă
0 nici un răspuns nu este corect
286 NASCU Horea Energia de legatură are ca unitate de măsură
1 kJ*mol-1
1 kJ/mol
0 mol/kJ
0 J*mol
0 kN/m
287 NASCU Horea Unde se găseşte legătura Si-O
1 īn silicaţi cu structuri variate
0 īn hidrocarburi
0 īn oxizi
0 īn carbonaţi
0 īn silani
288 NASCU Horea Care dintre legăturile următoare este cea mai stabilă?
0 C-c
0 Si-Si
0 C-o
0 Si-O
1 C-Si
289 NASCU Horea Elementul C are ca stări de oxidare
1 -iv
1 Ii
1 Iv
0 I
0 Iii
290 NASCU Horea Elementul Si are ca stări de oxidare
1 -iv
1 Iv
0 -iv, ii, iv
0 -iv, -ii, iv
0 Iii
291 NASCU Horea Care dintre oxizii azotului nu este anhidridă acidă fiind un oxid indiferent?
1 N2O
0 NO2
0 N2O5
0 N2O3
0 nici un raspuns corect
292 NASCU Horea Duritatea reprezintă
1 rezistenţa materialului la o deformare permanentă
0 capacitatea materialului de a conduce curentul electric
0 capacitatea materialului de a se deforma
0 proprietatea unui material de a fi maleabil
1 capacitatea materialului de a rezista unei deformări permanente
293 NASCU Horea Duritatea exprimă rezistenţa la:
1 deformări permanente
0 conductibilitate
0 tracţiune
0 deformările elastice
0 toate răspunsurile sunt corecte
294 NASCU Horea Instrumentul cu care se măsoară duritatea se numeşte:
0 micrometru
1 sclerometru
0 voltmetru
0 ampermetru
0 manometru
295 NASCU Horea Ce se determină prin aplicarea sclerometrului şi prin urmare a presiunii asupra materialului
0 coeficientul de elasticitate
0 constanta lui Plank
1 gradul de duritate
0 tensiunea electromotoare
0 intensitatea
296 NASCU Horea Care dintre următoarele metode de testare a durităţii sunt cele mai utilizate
1 sclerometrul Turner
0 metoda Stefan-Boltzman
1 sclerometru Shore
1 metoda Brinell
1 metoda Keep
297 NASCU Horea Materialul considerat īn trecut ca fiind cel cu gradul de duritate cel mai ridicat este
1 diamantul
0 fierul
0 nitraţii
0 plasticul
0 oţelul
298 NASCU Horea Materialele descoperite ca fiind mai dure ca şi diamantul sunt
1 diamantele sintetice obţinute īn condiţii extreme de temperatură şi presiune
1 Polyyne (poline)
1 beta nitrura de carbon
1 fulerite cu grad ridicat de duritate
0 nici un răspuns corect
299 NASCU Horea Superlaticelele (superlattice- tipuri de cristalin) au in compoziţie
1 nitrură de titaniu
1 nitrură de carbon
0 silicaţi
0 fulerite
0 oxizi
300 NASCU Horea Metoda de obţinere a diamantelor artificiale presupune
0 condiţii normale de laborator
0 temperaturi şi presiuni coborâte
1 temperatură şi presiune ridicată (200o C, 5-7 GPa)
1 condiţii extreme de temperatură şi presiuneşi un nou tip de proces de depunere a vaporilor
0 nici un răspuns corect
301 NASCU Horea Ce reprezintă agregatele de diamant nanorozi
1 o formă alotropă a carbonului
1 cel mai comprimat material
1 compus mai dens decīt diamantele naturale
1 compus cu gradul de duritate mai mare decat diamntele tipII şi feluritele ultradure
0 materialul fără duritate absolută
302 NASCU Horea Agregatele de diamant nanorozi ADNR sunt formate
1 prin compresia moleculelor de felurite cu o presiune de20GPa
1 la o temperatură de 2500K
0 la presiune foarte mică, temperatură ridicată
0 la presiune de 50GPa
0 condiţii izoterme
303 NASCU Horea Scările de duritate utilizate sunt
1 Brinell
0 Schodinger
0 Plank
1 Vickers
1 Mohs
304 NASCU Horea Īn urma procesului de formare a agregatelor de diamante-nanorozi rezultă
0 catene polipeptidice lungi
1 serii interconectate īntre 5-20 nanometrii
0 formaţiuni sferice cu diametru de 10-30 nanometrii
0 structură unistratificată
1 o lungime a seriei de 1mm
305 NASCU Horea Zeoliţii corpusculii solizi cristalini conţin:
1 silicon
1 aluminiu
1 oxigen
0 carbon
0 fier
306 NASCU Horea Fuleritele cristalizează sub forma
1 reţea cubică cu feţe centrate
0 reţea cubică cu volum centrat
0 reţea hexagonala compactă
0 reţea cubică cu volum centrat şi reţea hexagonală compactă
0 C.F.C şi c.V.C
307 NASCU Horea Beta nitrura de carbon are un grad de duritate mai mare decāt
1 diamantele
0 fuleritele
0 agregtele de diamant nanorozi
0 diamante tip II
0 materiale ultradure
308 NASCU Horea Beta nitrurile de carbon au un grad de duritate mai mic decat al
1 diamantelor tip II
1 fuleritelor ultradure
1 agregatelor de diamante nanorozi
0 diamantelor
0 toate răspunsurile sunt corecte
310 NASCU Horea Proprietaţile fizice ale oţelurilor cu crom sunt
1 rezistete la coroziune
1 rezistente la rupere
1 se pot căli
1 rezistente la temperaturi ridicate
0 nici unul dintre aceste raspunsuri nu este corect
311 NASCU Horea Care este constanta lui Plank
1 h=6,62608*10-34 J*s
0 h=0,6862*10-34 J*s
0 h=6,866*10-43 J*s
0 h=6,62608*10-43 J*s
0 h=8,626*10-34 J*s
312 NASCU Horea Baloanele se folosesc la numeroase operaţii de laborator pentru substanţe la:
1 incălzire
1 fierbere
1 distilare
1 dezagregare
0 nu sunt din sticla,deci nu se pot folosi la operaţii de laborator
313 NASCU Horea Care sunt proprietaţile fizice ale substanţelor care pot avea loc într-un balon cotat?
1 punct de fierbere
0 au loc doar la rece
1 punct de topire
1 densitate
1 solubilitate
314 NASCU Horea Dupa forma baloanelor, acestea sunt:
1 baloane cu fund rotund
1 baloane cu fund plat
1 baloane cu gat lung-scurt
0 sunt de o singură faormă
1 baloane cu unul, două sau trei gīturi
315 NASCU Horea Legătura dintre funcţia de undă şi fenomenele observabile a fost făcută de
0 Plank
1 Max Born
0 Wolfgang Pauli
0 Hartree-Fock
0 Hendric Antoon Lorentz
316 NASCU Horea Caracteristicile pipetelor sunt:
0 sunt din lemn
1 au formă si capacitate diferită
1 sunt calibrate pentru anumite temperaturi
1 au o precizie mai mare decat cilindrii gradaţi
1 servesc la măsurarea volumelor soluţiilor
317 NASCU Horea Mineralul dolomit are compoziţia (formula) chimică
0 Mg(HCO3)
0 MgCO3
1 CaCO3MgCO3
0 As2O3
0 MgSO4
318 NASCU Horea Intr-o pipeta,după ce s-a adus nivelul lichidului la semn,citirea se face:
1 la nivelul ochilor
1 se lasă să se scurgă lichidul in vas
1 se apropie varful pipetei de peretele interior al vasului
1 nu se suflă in pipetă
0 citirea se face īn urma diferenţelor de greutate
319 NASCU Horea Pentru atomi implicaţi īn legăturile chimice locul geometric pe care se mişcă electronii īn moleculese obţine prin
0 reprezentarea grafică a numerelor cuantice principale
0 studiul orbitalilor atomici
0 suprapunerea electronilor de pe stratrile interioare
1 suprapunerea funcţiilor de undă
0 suprapunerea undelor electromagnetice
320 NASCU Horea În reacţia potasiului metalic cu O2 respectiv cu Cl2 oxidantul este...
1 O2, Cl2
0 K, Cl2
0 O2, K
0 K, k
0 nici un răspuns corect
321 NASCU Horea Īn funcţie de volumul măsurat pipetele se īmpart īn:
1 micropipete
1 semimicropipete
1 macropipete
0 groase
0 subiţri
322 NASCU Horea Īn formula funcţiilor de undă a doi electroni semnul + sau - indică
1 + funcţia de undă de legătură
1 - funcţia de undă antilegătură
0 + suprapunerea funcţilor de undă
0 - suprapunerea moleculelor de hidrogen
0 nici o variantă nu este corectă
323 NASCU Horea La folosirea pipetei se are grijă?
1 ca vârful pipetei īn stativ să nu se spargă
1 niciodată nu se folosesc pipete cu vârful ciobit
1 o pipetă se introduce curată īn lichid
0 ca pipeta să fie īncalzită
0 să nu fie transparentă
324 NASCU Horea Īn cristalele monoatomice se stabileşte
1 legătura prin suprapunerea funcţiilor de undă
0 o proiecţie plană a structurii
0 cristalul de germaniu
0 celulă elementară cubică
0 toate răspunsurile sunt corecte
325 NASCU Horea Geometria spaţială a cristalului de germaniu este
1 similară cu ce-a a diamantului
0 similară cu ce-a a grafitului
0 similară cu ce-a a fierului
0 similară cu ce-a a cuprului
0 similară cu ce-a a platinei
326 NASCU Horea Care sunt aproximaţiile care intervin pentru stabilirea benzilor de energie ?
0 toate răspunsurile sunt corecte
0 aproximaţia electronului liber
0 aproximaţia electronului nelegat
1 aproximaţia electronului aproape liber
1 aproximaţia electronului puternic legat
327 NASCU Horea Volumul pipetei este V=m/ρ,unde:
1 V-volumul real al pipetei
1 m-masa apei cântărite
1 ρ-densitatea apei
0 V-viteza
0 m-greutatea
328 NASCU Horea Printre elementele conductoare care au un electron īn ultimul orbital există
1 Ag
1 Au
1 Cu
1 K
0 Ti
329 NASCU Horea Materialele: porţelanul, cuarţul, cauciucul şi diferite metale apar īn laboratorul de chimie sub forma de:
0 doar īn urma experimentelor
0 lichid
1 aparate
1 ustensile
1 instalaţii
330 NASCU Horea Ce tip de conducţie apare īn cristale prin promovarea la electroni?
1 electronică
1 de goluri
0 electrochimică
0 magnetică
0 electromagnetică
331 NASCU Horea Balanţele ,după precizia determinărilor care pot efectua cu ajutorul lor sunt:
1 analitice
1 farmaceutice
1 tehnice
0 din plastic
0 din sticlă
332 NASCU Horea Care din elementele din grupei a 13-a au combinaţii binare semiconductoare?
1 B,Al
1 Ga,In
0 N,p
0 As,Sb
0 Ti,Bi
333 NASCU Horea Principalele metode de cāntarire pentru măsurarea maselor cu balanţa sunt:
1 directă
1 tarării
1 cāntăririi duble
0 indirectă
0 prin sondaj
334 NASCU Horea Care din următoarele forme alotropice le prezintă SiC pentru semiconductoare?
1 α-SiC
1 β-SiC
0 γ-SiC
0 δ-SiC
0 nici un răspuns corect
336 NASCU Horea Popularea cu electroni a benzilor permise īn cristale la T=0 Kelvin formează materiale ...
1 semiconductoare
1 izolatoare
1 conductoare
0 neconductoare
0 nici un răspuns nu este corect
337 NASCU Horea Care din compuşii de tipul A31B15 prezintă proprietăţi semiconductoare ?
1 Li3Bi
1 Cs3Sb
1 Cs3Bi
0 Mg3Bi
0 Cs3Ti
338 NASCU Horea Care sunt compuşii de tip A1B15 ?
1 NaSb
1 KSb
1 CsSb
0 SSb
0 TiSb
339 NASCU Horea Care sunt compuşii ce prezintă importante proprietăţi fotoelectrice şi de redresare ?
1 sulfurile
1 seleniurile
1 telurile
0 clorurile
0 bromurile
340 NASCU Horea Metoda de calibrare a pipetelor şi a baloanelor cotate se bazează pe:
1 precizia ridicată a balanţei
1 pe cunoasterea densitaţii apei la diferenţe de temperaturi
0 precizia cilindrului gradat
0 cunoasterea densităţii fierului
0 greutatea substanţei
341 NASCU Horea Ce fel de defect structurale se găsesc īn compuşii de tipul A213B16
1 atomi lipsă
1 atomi interstiţiali
1 neuniformităţi
0 uniformităţi
0 structuri spaţiale
342 NASCU Horea Pipetele au volume cuprinse īntre:
0 15-100ml
0 1-10l
0 30-150ml
1 cele gradate īntre 1-25ml
1 cele cu bulă īntre 1-100ml
343 NASCU Horea Care este lărgimea benzilor interzise doar īn cristalele semiconductoare ale componenţilor din clasa A13B15 ?
1 AlP=3,0
1 AlAs=2,2
1 AlSb=1,58
0 Mg2Sn=0,36
0 Mg2Pb=0,0
344 NASCU Horea Pipetele pot fi:
1 cu scară gradată
1 fară scară gradaă
0 din lemn
0 din plastic
0 din fier
345 NASCU Horea Cāt este lărgimea benzilor interzise ΔE doar īn cristalele semiconductoare ale compuşilor A13B15 ?
1 Bn=4,6
1 Bp=4,5
1 BAs=2,6
1 BSb=2,1
0 BPb=7,6
346 NASCU Horea După folosirea la măsurători pipetele:
1 se spală
0 se aruncă
1 se păstrează pe un stativ pentru pipete
0 se păstrează pline cu apă
0 se sparg
347 NASCU Horea Care din următorii compuşi din semiconductoarele A213B316 sunt adevăraţi ?
1 Al2S3
1 Al2Sl3
1 Al2Te3
1 Ga2S3
0 AlS
348 NASCU Horea Balanţa se citeşte:
1 gramele se calculează prin īnsumarea greută ţilor de pe platan
1 zecimile şi sutimile de gram se citesc pe tambur
1 următoarele două cifre se citesc de pe indicaţia scalei balanţei din partea de jos
0 linia de pe platan să se suprapună cu una din liniile scalei
0 linia scalei să se suprapună cu una de pe platan
349 NASCU Horea Cu ce tipuri de orbitale contribuie atomii la formarea benzilor energetice ?
1 s
1 p
1 d
1 f
0 nici un răspuns corect
350 NASCU Horea Baloanele cu gāturi cu şlif de dimensiune standardizată se utilizează pentru:
0 arderea
1 realizarea instalaţiilor de distilare
0 fierbere
0 amestec
0 cristalizare
351 NASCU Horea Ce tipuri de semiconductori apar la impurificarea cu atomi străini ?
1 cu bandă acceptoare la T=0 Kelvin
1 cu bandă acceptoare la T>0 Kelvin
1 cu bandă donoare la T=0 Kelvin
1 cu bandă donoare la T>0 Kelvin
0 nici un răspuns corect
352 NASCU Horea Lărgimea benzilor interzise ΔE īn monocristale la elementele semiconductoare sunt
0 C=6,5
1 B=1,58
1 Si=1,12
1 Ge=0,73
0 B=5,8
353 NASCU Horea Pipetele pot avea:
1 formă şi capacitate diferită
0 mai multe găuri
1 sunt calibrate pe anumite temperaturi
0 alte culori decāt cele normale
0 inscripţionate numele studentului
354 NASCU Horea Substanţele īşi păstrează proprietăţile semiconductoare īn stare
1 amorfă
1 lichidă
0 gazoasă
1 solidă
1 cristalină
355 NASCU Horea După calcularea volumului pipetei se va calcula:
1 eroarea relativă a pipetei
0 masa pipetei
0 volumul apei
0 densitatea materialului
0 nu se mai poate calcula nimic
356 NASCU Horea Diferenţa dintre masa balonului gol complet uscat şi masa balonului plin cu apă reprezintă
0 culoarea apei
0 starea apei
0 puritatea apei
0 continutul de oxigen
1 masa apei din balon m
357 NASCU Horea Amestecul cromic este:
1 puternic coroziv
0 cu un miros slab
0 necoroziv
0 de culoare verde
0 insolubil
358 NASCU Horea La 0 grade Celsius densitatea apei este:
0 -0,888962
1 0,999841
0 1,777213
0 0,323412
0 0,555727
359 NASCU Horea Cāte legături se stabilesc īn structura atomului de germaniu ?
1 4
0 6
0 2
0 8
0 nici un răspuns corect
360 NASCU Horea Rezolvarea exactă a ecuaţiei de undă este
1 imposibilă
0 posibilă
0 nulă
0 pozitivă
0 nici un răspuns nu este corect
361 NASCU Horea Aproximaţia unielectronică se rezolvă prin metoda
1 Hartree-Fock
0 Bloch
0 Handric Antoon Lorentz
0 Plank
0 Max Born
362 NASCU Horea La măsurarea cu balanţa greutaţile se pun pe:
1 platanul din dreapta
0 mijloc
0 pe celdin stānga
0 nu se aşează pe nici unul
0 se agată de balantă
363 NASCU Horea Cristalul monodimensional este format dintr-un şir de
1 atomi
0 nuclee
0 molecule
0 electroni
0 nici un răspuns nu este corect
364 NASCU Horea Eprubetele servesc la:
1 efectuarea reacţiilor chimice de probă
0 limpezirea substanţei
0 determinarea apei dintr-o substanţa
0 răcire
0 păstrarea subsranţelor
365 NASCU Horea Odată cu creşterea temperaturii conductorilor conducţia ...
1 scade
0 creşte
0 rămāne constantă
0 devine instabilă
0 nici un răspuns nu este corect
366 NASCU Horea Odată cu creşterea temperaturii la semiconductoare conducţia
1 rămāne stabilă
0 creşte
0 scade
0 rămāne constantă
0 nici un răspuns nu este corect
367 NASCU Horea Ce proprietăţii deosebit de interesante au compuşii semiconductori de tip A(2)B(16) ?
1 electrice
1 optice
0 electrochimice
0 termice
0 termoelectrice
368 NASCU Horea Ce fel de structuri au compuşi de tipul A215B316 ?
1 structuri monoclinice
1 structuri romboedrice
0 structuri tetraedrice
0 structuri tetragonale
0 nici un răspuns nu este corect
369 NASCU Horea Monocristalele care au structură cristalină cu simetrie joasă sunt formate din
1 lanţuri
1 straturi de atomi
0 şiruri de atomi
0 legături de atomi
0 legături de electroni
370 NASCU Horea Ce tipuri de forme de cristalizare prezintă compusul de tipul In2Te3 ?
1 α
1 β
0 γ
0 δ
0 nici un răspuns nu este corect
371 NASCU Horea Care sunt compuşii care ce se obţin prin amestecarea a mai mult de două elemente ?
1 ternari
1 cuaternari
0 terţiari
0 didrari
0 heptahidrari
372 NASCU Horea Sticlele semiconductoare au aplicaţi de natură
1 fotoelectrică
1 termoelectrică
0 electromagnetică
0 termică
0 nici un răspuns nu este corect
373 NASCU Horea Ce tipuri de compuşi au fost studiaţi īn tehnica materialelor semiconductoare la temperaturii īnalte ?
1 FeSe2
1 FeTe2
1 CrSe
1 CrTe2
0 FeS
374 NASCU Horea Care din următoarele reprezintă lărgimea benzilor interzise ΔE doar īn cristalele semiconductoare ale compuşilor A22B14 ?
1 Mg2Si=0,77
1 Mg2Ge=0,65
1 Mg2Sn=0,36
1 Ca2Pb=0,46
0 CaSb=4,5
375 NASCU Horea Care din următorii compuşii din semiconductoarele Ax(2)By15 sunt adevăraţi ?
0 Zn3Pb2
0 ZnPb2
1 Cd2P2
1 CdP2
0 GeS
376 NASCU Horea Care din următori cumpuşii semiconductori Ax(2)By15 sunt adevăraţi ?
1 Cd2As2
1 CdAs2
1 Cd3Sb2
0 GeSe
0 SnS
378 NASCU Horea Care din următori compuşii sunt cuaternari ?
1 Cu2FeSnS
1 Cu2ZnSnTe4
1 Ag2CdSnTe4
0 CuGeTe2
0 AgSbTe2
379 NASCU Horea Care din următorii compuşi sunt ternari ?
1 AgSbTe2
1 AgBiTe2
1 AgFeS2
1 AgFeSe2
0 Cu2ZnSnTe4
380 NASCU Horea Care sunt aliajele studiate īntre semiconductorii elementari?
1 B-Si
1 C-Si
1 Ge-Si
1 Ge-Te
0 Te-Ag
381 NASCU Horea Ce tipuri de categorii de aliaje semiconductoare īntālnim ?
1 īntre semiconductori elementari
1 īntre semiconductori elementari şi compuşi semiconductori
1 īntre compuşi semiconductori
0 īntre compuşi elementari
0 nici o variantă nu este corectă
382 NASCU Horea Semiconductorii oxidici se īmpart īn semiconductori
1 oxidici binari
1 feromagnetici
0 magnetici
0 electrici
0 termici
383 NASCU Horea Semiconductori sunt substanţe organice din clasele
1 naftalen
1 antracen
1 polimeri
0 zahăr
0 nici un răspuns nu este corect
384 NASCU Horea Principali semiconductori fotoelectrici sunt
1 BaTiO3
0 CdTi3
1 PbTiO3
1 PbZrO3
0 CrSeO2
385 NASCU Horea Ce tipuri de semiconductori necristalin s-au obţinut prin condensarea vaporilor pe suporţii suprarăciţi ?
1 Si
1 Ge
0 As10
0 Se5
0 nici un răspuns nu este corect
386 NASCU Horea Īn experimentul privind evidenţierea radiaţiilor alfa, gama şi beta, substanţa radioactivă este acoperită cu:
0 o cămaşă de nichel
1 o cămaşă de plumb
0 o cămaşă de zinc
0 o cămaşă de fier
0 o cămaşă de argint
387 NASCU Horea Aluminiul este folosit īn următoarele industrii:
1 industria aerospaţială
1 industria construcţilor de maşini
1 industria energetică
0 industria de vopsele şi coloranţi
0 toate variantele de mai sus sunt corecte
388 NASCU Horea Care sunt afirmaţile corecte despre aluminiu?
1 reflectă 80% din razele solare
1 absoarbe 10% din căldură
1 īn aliaj cu Mg poate reflecta peste 90% din razele solare
0 este toxic pentru peşti
0 toate variantele de mai sus sunt corecte
389 NASCU Horea Care din cele de mai jos sunt caracteristicile oxidului de aluminiu?
1 este aderent şi impermeabil
1 protejează metalul de agenţii corozivi
1 este un foarte bun izolator electric
1 este folosit la chip-uri
0 este aderent şi permeabil
390 NASCU Horea Afirmaţile corecte despre lichide sunt:
1 tind să adopte forme cu suprafaţă minimă
0 distanţa īntre molecule este mare
1 distanţa īntre molecule este mică
1 picăturile de lichid tind să fie sferice
0 tind să adopte forme cu suprafaţă maximă
391 NASCU Horea Care din următoarele afirmaţi sunt false?
0 cel mai cunoscut solvent polar este apa
1 F este cel mai slab electronegativ element chimic
1 Al este toxic
1 densitatea cea mai mică o are K
1 numai primele două variante sunt corecte
393 NASCU Horea La obţinerea cuprului pur prin electroliză la ridicarea temperaturii Cu se impurifică cu specii insolubile de
1 Cu2O
0 CuSO4
0 Cu(OH)2
0 CuNO3
0 CuOH
394 NASCU Horea Mediul puternic acid care previne reacţiile secundare la obţinerea cuprului prin electroliză conţine
1 H2SO4
0 HNO3
0 HNO2
0 H2CO3
0 HCl
395 NASCU Horea Pālnia Buchner se foloseşte la
0 filtrare simplă
1 filtrare la vid
0 evaporare
0 extracţie solid-lichid
0 extracţie lichid-lichid
396 NASCU Horea După filtrare pulberea aflată în pālnia Buchner, pe hārtia de filtru se spală mai întâi cu
1 apă
0 acid clorhidric
0 acid sulfuric
0 acid azotic
0 apă oxigenată
397 NASCU Horea Masa teoretică (mt) de pulbere de cupru se calculează folosind legea lui
1 Faraday
0 Avogadro
0 Boyle-Mariotte
0 Charles
0 Gay-Lussac
398 NASCU Horea În urma reacţiei dintre sulfuratul de cupru şi clorura de bariu rezultă următorii produşi de reacţie
1 BaSO4
1 CuCl2
0 CuCl
0 CuSO4
0 H2SO4
399 NASCU Horea La trecerea cationului de la stare iniţială la stare finală prin electroliză în cazul cuprului se formează intermediari insolubili
1 hidroxizi
0 sulfuri
0 hidrogenuri
1 oxizi hidrataţi
0 alcoxizi
400 NASCU Horea Cuprul poate exista în următoarele stări de oxidare
1 Cu+
0 Cu3+
0 Cu5+
1 Cu2+
0 Cu4+
401 NASCU Horea Care este sticlăria necesară filtrării la vid
0 pālnie simplă
1 pālnie Buchner
0 pahar Berzelius
1 vas Erlenmayer de vid
0 vas Erlenmayer
402 NASCU Horea Rafinare electrolitică a metalelor precum şi procedeele electrometalurgice cu anod solubil constau în
1 dizolvare anodică a metalelor
0 solubilizarea impurităţilor
0 evaporarea impurităţilor
1 depunere catodică a metalelor
0 dizolvarea metalelor cāt şi a impurităţilor
403 NASCU Horea Pentru obţinerea BaSO4, în vederea identificării ionului sulfat din pulberea de cupru, reactanţii sunt
1 CuSO4
0 CuCl2
1 BaCl2
0 Ba(NO3)2
0 Na2SO4
404 NASCU Horea In funcţie de condiţiile de electroliză depozitul poate fi compact (C) sau pulverulant (P) după cum urmează
1 creşterea densităţii de curent C→P
0 creşterea densităţii de curent C←P
1 creşterea temperaturii C←P
0 creşterea temperaturii C→P
1 creştere agitarea C→P
405 NASCU Horea În legea lui Faraday intervin
1 numărul lui Faraday
0 volumul substanţei
1 intensitatea in amperi
1 timpul în secunde
0 presiunea în atmosfere
406 NASCU Horea Care sunt variantele corecte pentru filtrarea la vid (chiar daca sunt incomplete) ?
1 pālnie Buchner,hārtie de filtru,vas Erlenmayer de vid,vid
0 pālnie Buchner,hārtie de filtru,vas Erlenmayer simplu,vid
0 pālnie Buchner,hārtie de filtru,balon cu fund rotund,vid
0 pālnie Buchner,hartie velina, vas Erlenmayer de vid,presiune
1 substanţă de filtrat;,pālnie Bruchner,hārtie de filtru,vas Erlenmayer de vid,vid
407 NASCU Horea Procesele electrometalurgice sunt determinate de următorii parametrii principali
1 densitatea de curent
0 presiune
1 natura şi concentraţia electrolitului
1 agitarea şi temperatura băii
0 viteza de reacţie
408 NASCU Horea La trecerea cationului (cupru) de la stare iniţială la stare finală, prin electroliză, vor avea loc reacţiile
1 deshidratare
1 trecerea in stări de oxidare inferire
0 trecerea in stări de oxidare superioare
1 descărcarea cationilor
1 formarea de atomi metalici a reţelelor cristaline
409 NASCU Horea Depunerea metalului sub formă de pulbere este favorizată de
1 densitatea de curent ridicată
1 concentraţia electrolitului
1 temperatură scăzută
0 temperatură ridicată
1 adaos de substanţe coloidale
410 NASCU Horea Metoda electrolitică este o metodă utilă pentru obţinerea pulberilor de
1 Cu
1 Zn
1 Fe
1 Cd
0 Cl
411 NASCU Horea Pentru filtrarea la vid avem nevoie de următoarele
1 pālnie Buchner
1 vas Erlenmayer de vid
0 pahar Berzelius
1 hārtie de filtru
1 vid
412 NASCU Horea În reacţia de obţinere a sulfatului de bariu reactanţii şi produşii de reacţie sunt
1 CuSO4
0 CuOH2
1 BaCl2
1 BaSO4
1 CuCl2
413 NASCU Horea Obţinerea metalelor pe cale electrolitică din soluţii apoase se poate face prin
1 rafinarea electrolitică a metalelor
1 procedeele electrometalurgice cu anod insolubil
1 galvanotehnică
1 obţinerea de pulberi metalice
0 evaporare
414 NASCU Horea Hidroxizii greu solubili pot fi solubilizaţi prin acidularea hārtiei de filtru cu o picătură de
1 acid tare
0 bază tare
0 acid slab
0 bază slabă
0 substanţă neutrală
415 NASCU Horea Ionii hidroxid, OH-, provoacă apariţia unor
0 halogenuri
1 hidroxizi greu solubili
0 hidroxizi uşor solubili
0 sulfuri
0 alcoxizi
416 NASCU Horea Catodul folosit la electroliză folosind metoda electrografului este din
0 mercur
1 plumb
0 staniu
0 titan
0 zinc
417 NASCU Horea Identificare ionilor de Pb2+ se face cu
0 HCl
1 Ki
0 H3PO4
0 I2
0 H2O
418 NASCU Horea Identificarea Cu2+ cu K4[Fe(CN)6] electrogramă are culoarea
0 roşie
1 brună
0 albastră
0 galbenă
0 galben-portocalie
419 NASCU Horea Soluţia de dimetil glioximă a fost utilizată pentru identificarea următorilor ioni din oţeluri
0 Fe2+
0 Fe3+
0 Cu2+
0 Zn2+
1 Ni2+
420 NASCU Horea Pricipalele avantaje ale metodei electrografice de analiză a aliajelor sunt
0 timpul indelungat necesar pentru analiză
1 timpul scurt necesar pentru analiză
0 consumul mediu de metal (aliaj)
0 consumul mare de metal (aliaj)
1 consumul mic de metal (aliaj)
421 NASCU Horea Timpul necesar electrolizei pentru determinarea ionilor de Cu2+ din oţeluri a fost
1 5 secunde la electrograf
0 10 minute la electrograf
0 1 secunde la electrograf
0 60 secunde la electrograf
1 15 secunde la electrograf
422 NASCU Horea Pentru care din ionii de mai jos s-a folosit reactivul K3[Fe(CN)6] pentru identificare ?
1 Fe2+
0 Fe3+
0 Cu2+
0 Pb2+
1 Zn2+
423 NASCU Horea Reactivul K4[Fe(CN)6] a fost folosit pentru identificarea următorilor ioni din oţeluri
0 Fe2+
1 Fe3+
1 Cu2+
0 Pb2+
0 Zn2+
424 NASCU Horea Reactivul folosit pentru determinarea ionilor de Fe (Fe2+ sau Fe3+) din oţeluri este
1 K3[Fe(CN)6]
1 K4[Fe(CN)6]
1 Kscn
0 NH2OH
0 NaNO3
425 NASCU Horea Pentru identificarea următorilor ioni din oţeluri cu electrograful s-a folosit următoarea combinaţie
1 Fe2+ cu K3[Fe(CN)6]
0 Fe3+ cu H2SO4
1 Cu2+ cu K4[Fe(CN)6]
1 Pb2+ cu KI
0 Ni2+ cu K4[Fe(CN)6]
426 NASCU Horea Culoarea albastră apare la determinarea următoarelor elemente din oţeluri
1 Fe2+
1 Fe3+
1 Cu2+
0 Pb2+
0 Zn2+
427 NASCU Horea Pentru identificarea ionilor de Fe2+ s-au folosit următorii reactivi
0 Ki
1 K3[Fe(CN)6]
1 HCl
1 KMnO4
0 HNO3
428 NASCU Horea Analiza calitativă a aliajelor se bazează pe metode laborioase care presupun
1 dezagregarea aliajului
1 trecerea intr-o formă solubilă
0 trecerea intr-o formă gazoasă
1 separarea ionilor
1 identificarea ionilor
429 NASCU Horea Pentru analiza oţelurilor cu electrograful s-au folosit următoarele
1 catod
1 anod
0 cuva de sticlă
1 hārtie de filtru
1 probă de analizat
430 NASCU Horea Din oţeluri se pot determina prin metoda electrografului următorii ioni
1 Fe2+
0 NH4+
1 Cu2+
1 Pb2+
1 Zn2+
431 NASCU Horea Oţelurile analizate în lucrarea de laborator pot să conţină ioni de
1 Fe
1 Cu
1 Pb
1 Zn
0 I
432 NASCU Horea Aliajele au următoarele proprietăţi
1 duritate mare
0 volatilitate mare
1 temperatura de topire mai mică
1 rezistenţa la coroziune mai mare
1 rezistenţă mecanică mai mare
433 NASCU Horea Calcita şi aragonita sunt forme cristaline ale ...
0 CaO
1 CaCO3
0 MgCO3
0 MgO
0 nici un răspuns nu este corect
435 NASCU Horea Cum se numesc materialele care unesc proprietăţile de constante dielectrice bune cu caracteristici de pierderi electrice mici?
1 feroelectrici
0 titanaţi
0 feromagnetice
0 ferite
0 termistoare
436 NASCU Horea Feroelectricitatea are ceva īn comun cu fierul ?
0 da
1 nu
0 depinde de situaţie
0 numai în combinaţie cu Al
0 nici un răspuns nu este corect
437 NASCU Horea Ce structură au majoritatea materialelor feroelectrice?
0 cubică
0 cilindrică
0 nici o formă
1 perovskitică
0 pătratică
440 NASCU Horea Cum se numesc produşii din fază solidă rezultaţi prin reacţia dintre un carbonat al unui metal alcalin şi TiO2?
0 feroelectrici
1 titanaţi
0 materiale feromagnetice
0 ferite
0 termistoare
441 NASCU Horea La ce temperatură piesele din pulberi sunt sinterizate īn hidrogen ?
1 1600
0 500
0 200
0 2500
0 3000
444 NASCU Horea Care sunt aplicaţiile coeficienului de temperatură pozitiv mare al termistoarelor?
0 termometru
1 termostate
0 īntrerupătoare electrice
1 īntrerupătoare termice
0 nici un răspuns nu este corect
445 NASCU Horea Ce necesită titanatul de magneziu care este folosit la rezistoare ?
1 stabilitate
0 instabilitate
1 curenţi mari
0 curenţi mici
0 nici un răspuns nu este corect
446 NASCU Horea Ce conţinut reduce considerabil factorul K'?
1 2% SiO2
1 Al2O3
0 9%Al2O3
0 SiO3
0 2%Al2O3 şi 10%SiO2
447 NASCU Horea Ce proprietăţi au feritele?
1 fizice
1 electrice
0 magnetice
0 chimice
0 fizice-chimice
448 NASCU Horea Magneţii permaneţi prezintă?
1 valori mari ale remanenţei
1 valori mari ale forţei coercitive
0 temperatură scăzută
0 stabilitate
0 instabilitate
449 NASCU Horea Folosind metoda metalografului la catod are loc reducerea ionilor
0 NO3-
0 OH-
1 H3O+
0 SO42-
0 M+
450 NASCU Horea Ionul sulfat are formula ...
0 SO4-
1 SO42-
0 SO4+
0 SO42+
0 SO43+
451 NASCU Horea Toate materialele feromagnetice sintetizate prezintă o relaţie ireversibilă īntre două dintre mărimile ...
1 cāmpul aplicat H
0 magnetizarea indusă H
0 cāmpul aplicat B
1 magnetizarea indusă B
0 nici un răspuns nu este corect
453 NASCU Horea Sarea MOHR este
1 un etalon primar
1 sulfat feroamoniacal
0 soluţie de permanganat de potasiu
0 insolubilă
0 solubilă
457 NASCU Horea Elementele electrice de īncălzire nemetalice sunt formate din:
1 carbură de siliciu
1 disilicat de molibden
1 oxizi activaţi
0 oxizi neactivaţi
0 carbura de crom
458 NASCU Horea Sub ce formă sunt elementele pe bază de CSi care sunt utilizate pe scară largă pentru īncălzirile electrice la temperaturi mari ?
0 sārmă
1 tub
1 tijă
1 spirală
0 plastic
459 NASCU Horea Care sunt materialele folosite la tipurile de ceramice capabile de a emite fluxuri de unde radio de īnaltă frecvenţă cu minimum de distorsiune?
1 alumina
1 coriderita
1 sticla de oxid de siliciu sintetizată
0 sticla
0 zirconia
461 NASCU Horea Materialele ceramice piezoelectrice conţin?
1 64% moli de oxid de zirconiu
1 34% moli de oxid de titan
1 2% procent bismut
0 28% moli de oxid de carbon
0 100% bismut
464 NASCU Horea La ce este utilizată alumina ?
1 lămpile de descărcare īn gaz cu curenţi mari
1 substraturile pentru microcircuite īn calculatoare
1 sticlele translucide
0 sticle
0 lămpi de descărcare in gaz cu curenţi mici
467 NASCU Horea Depunerea metalului sub form ă de pulbere este favorizată de
1 densitate de curent ridicată
1 concentratia electrolitului
1 temperatură scăzută
0 temperatură ridicată
0 deshidratare
468 NASCU Horea Factorul de pierdere depinde de
1 puritate
1 compoziţie stoechiometrică
1 condiţii de ardere
0 solubilitate scăzută
0 nici un răspuns nu este corect
470 NASCU Horea Feritele sunt materiale magnetice uşoare care au o structură de spinel MFe2O4 unde M poate fi?
1 Mg
1 Ni
1 Co
1 Cd
0 Al
471 NASCU Horea Obţinerea metalelor pe cale electrolitică din soluţii apoase se aplică în (la)...
1 rafinare electrolitică a metalelor
0 tehnica vidului
1 galvanotehnică
1 obţinerea de pulberi metalice electrolitic
0 evaporare
472 NASCU Horea Aurul de 18 carate conţine:
0 18% Au
0 90% Au
0 85% Au
0 80% Au
1 75% Au
473 NASCU Horea Feritele sunt folosite pentru
1 fire de antenă
1 miezuri de memorii
1 materiale magnetostrictive
1 componente de reflexie la tuburile catodice/transformatoare
0 aliaje din oţeluri
474 NASCU Horea Culoarea albastră nu apare la determinarea următoarelor elemente din oţeluri
0 Fe2+
0 Fe3+
0 Cu2+
1 Pb2+
1 Zn2+
475 NASCU Horea Care din următorii sunt oxizii cu cele mai mari valori refractare ?
1 Al2O3
1 MgO
1 ZrO2
1 BeO
0 OsO4
477 NASCU Horea Pentru care din ionii de mai jos nu s-a folosit reactivul K3[Fe(CN)6] pentru identificare ?
0 Fe2+
1 Fe3+
1 Cu2+
1 Pb2+
0 Zn2+
478 NASCU Horea În ce domenii se pot utiliza ceramicile ?
1 medicină
1 metalurgie
1 construcţii civile
1 inginerie aerospaţială
0 industria alimentară
480 NASCU Horea Pentru analiza oţelurilor cu electrograful s-au folosit următoarele
0 cuva de sticlă
1 catod
1 anod
1 proba de analizat
0 toate cele de mai sus
482 NASCU Horea Aliajele analizate în laborator pot să conţină ioni de
0 K
1 Fe
0 Cl
1 Cu
1 Pb
483 NASCU Horea Alumina este un material pe bază de compuşi ceramici reflactari.Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
1 compus chimic majoritar este Al2O3
1 printre componente minore poate exista ZnO2
0 densitatea este de 0,9
0 duritatea este de 19 pe scara Mohs
0 compus chimic majoritar este CaO2
486 NASCU Horea Zirconia este un material pe bază de compuşi ceramici reflactari.Care din afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
1 compus chimic majoritar este ZrO2
1 printre componente se află Al2O3,Y2O3
0 densitatea este < 1
0 duritatea este de 11,0
0 compusul chimic majoritar este CaO
488 NASCU Horea Care din următoarele părţi componente se găsesc la un electrograf ?
1 catod
1 Şurub pentru fixare
0 pahar Berzeliu
1 epruvetă metalică
1 hārtie de filtru
489 NASCU Horea Feritele sunt folosite pentru
0 fabricarea sticlei
0 fabricarea plasticului
0 medicină
0 industria alimentară
1 nici un răspuns nu este corect
490 NASCU Horea Care din următoarele proprietăţi fizice de mai jos sunt caracteristice zincului ?
1 īn aer se acoperă cu un strat protector de oxid
1 cristalizează în sistemul hexagonal
1 are duritate mică
1 devine maleabil la 100-150 °C
0 are duritate mare
491 NASCU Horea Īn ce an englezii Bartlett şi Lohman au sintetizat hexacloroplatinatul de xenon?
1 1962
0 1774
0 1864
0 1920
0 1862
492 NASCU Horea Care este singurul metal lichid la temperatura ambiantă ?
0 Cu
0 Fe
1 Hg
0 Au
0 Zn
493 NASCU Horea Argintul se foloseşte la confecţionarea :
1 obiectelor de podoabă
1 de instrumente medicale
1 aparatură chimică
0 haine
1 monezi
494 NASCU Horea Care sunt primele două ţări cu cea mai mare producţie de argint ?
0 China
0 Franţa
0 Anglia
1 Mexic
1 Usa
495 NASCU Horea Aurul se foloseşte aliat deoarece este prea moale. Care dintre elementele de mai jos servesc pentru alierea aurului ?
1 Cu
1 Ag
0 Ni
0 Se
0 Fr
496 NASCU Horea Care din următoarele metale se amalgamează mai uşor ?
0 Zn
1 Na
1 K
1 Ag
1 Au
497 NASCU Horea Care din următoarele metale se amalgamează mai greu ?
0 Fe
1 Zn
1 Cd
1 Sn
1 Pb
499 NASCU Horea Cum se numesc aliajele formate din mercur ?
0 bronzuri
0 alame
0 fonte
1 amalgame
0 oţeluri
500 NASCU Horea Prin ce metodă generală se obţine industrial aluminiul?
0 descompunerea termică
0 dezlocuirea cu un alt metal
0 reducerea pe cale umedă
1 electroliza topiturilor
0 nici unul dintre răspunsuri nu corespunde
501 NASCU Horea De către cine au fost făcute primele studii asupra oxigenului ?
1 Lavoisier
1 Priestley
0 J.Gay Lussac
0 F.Wohler
0 Berzelius
503 NASCU Horea Care din elementele grupei 15 are cel mai pronunţat caracter metalic?
0 N
0 P
0 Pb
0 Sb
1 Bi
504 NASCU Horea Zincul se foloseşte mai ales în protecţia ferului împotriva coroziunii. Care sunt metodele prin care se realizează aceasta ?
1 galvanizare
1 prin cufundarea metalului în zinc topit
1 acoperire cu pulbere de zinc şi încălzire
0 acoperire la rece prin presare
0 topirea piesei de fer
505 NASCU Horea Care din următoarele sunt aliaje de zinc ?
0 fonte
1 alame
0 amalgame
0 oţeluri
0 bronzuri
506 NASCU Horea Pe ce se bazau metodele vechi de separare a lantanidelor şi a actinidelor ?
1 cristalizarea fracţională a sărurilor duble
1 descompunerea fracţională a oxalatilor
0 hidroliză
0 electroliză
0 separarea ionilor
507 NASCU Horea Care este metoda alternativă de separare a lantanidelor si actinidelor ?
0 hidroliza
0 electroliza
0 cristalizarea fractională sărurilor
0 descompunerea fracţională a oxalatilor
1 schimbarea de ioni
510 NASCU Horea Unde se utilizează mercurul ?
1 pentru fabricarea NaOH
1 pentru fabricarea clorului
1 la lămpile cu vapori de mercur
1 la aparate de masură(termometre, monometre)
0 la obţinerea alamelor
511 NASCU Horea Care din ecuaţiile de mai jos reprezintă fenomene ce se petrec în realitate?
0 Au + 3HCl => AuCl3 + 3/2H2
1 Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2
1 2Na + Cl2 => 2NaCl
0 MgCl2 + 2Ag => 2AgCl + Mg
0 nici un răspuns nu corespunde
512 NASCU Horea 3Hg+8HNO3= ?
0 HgNO2+2NO
0 Hg(NO3)2+NO+H2O
0 nu reactioneaza
0 HgNO3+2NO+H2O
1 3Hg(NO3)2+2NO+4H2O
515 NASCU Horea Ce provoacă toxicitatea vaporilor de Hg corpului omenesc ?
1 tulburări ale creierului
1 tulburări ale plămānilor
1 ameţeli
0 afectează sistemul osos
0 tulburări cardiace
516 NASCU Horea Care sunt cele mai importante surse industriale de Hg poluant al mediului?
1 fabricile de acetaldehidă
1 fabricile de clorură de vinil
0 extracţia minieră
0 reziduuri menajere
0 fabrici de sārmă
517 NASCU Horea Care sunt cele 3 metale care domină prin compusii organici (inclusiv enzime) corpul omenesc ?
1 Cu
0 K
1 Zn
1 Fe
0 Hg
519 NASCU Horea Care este ordinea descrescătoare a primelor 3 metale care domină corpul uman ?
1 Fe, Zn, Cu
0 K, Cu, Zn
0 Ca, Zn, Fe
0 Cu, Fe, K
0 Zn, Cu, Fe
521 NASCU Horea Care din următoarele sunt printre caracteristicile reacţiilor halogenilor ?
1 combinaţiile rezultate prin reacţiile cu metalele alcaline au caracter ionic
1 combinaţiile halogenilor între ei au caracter covalent
1 reacţiile cu apa se petrec la rece şi dau doi acizi
0 reacţiile cu apa se petrec numai la cald
0 caracterul oxidant al halogenilor creşte de sus în jos
523 NASCU Horea Proprietatile chimice ale Hg sunt :
1 potenţialul redox este zero
1 nu reacţioneazăcu acizii neoxidanţi
1 se dizolvă in acid azotic cu eliminare de NO
0 se dizolvă in acid azotic cu eliminare de oxigen
1 reacţionează incet cu oxigenul
525 NASCU Horea Utilizările cadmiului sunt :
1 īn protecţia oţelului īmpotriva coroziunii
1 ca absorbant de neutroni in reacţiile nucleare
1 īn baterii alcaline
0 īn aliajele Fe-C
0 īn medicină
527 NASCU Horea Care dintre metalele de mai jos reacţionează direct la cald cu formare de oxizi cu formula MO, unde M este u metal ?
0 Ca
0 N
0 P
1 Cd
1 Zn
529 NASCU Horea Proprietăţile fizice ale mercurului sunt :
1 tensiunea superficială foarte mare
1 este solubil atāt in solvenţi polari, cāt Şi nepolari
1 vaporii de Hg sunt monoatomici
0 tensiunea superficială mică
0 este solubil doar in solvenţi polari
530 NASCU Horea Capacitatea elementelor tranziţionale de a forma combinaţii complexe este mult mai mare decât la elementele blocului...
1 s si p
0 s si d
0 d si f
0 d si d
0 nici o variantă de mai sus
531 NASCU Horea Majoritatea elementelor blocului s si p dau combinatii de culoare
1 alba
0 rosie
0 albastruie
0 galbena
0 nici o varianta de mai sus
532 NASCU Horea Cu cât polarizabilitatea ionilor este mai mare, cu atât ionii
1 sunt mai coloraţi
0 nu îşi schimbă culoarea
0 devin incolori
0 ionii nu se pot polariza
0 nici o variantă de mai sus
533 NASCU Horea La elementele blocului s si p energia necesară promovării unui electron s sau p la un nivel de energie mai ridicat este foarte mare şi corespunde absorbţiei în UV, deci acesti compuşi vor fi
0 coloraţi
1 de culoare albă în stare fin divizată
0 intens coloraţi
1 incolori
0 nu-şi schimba culoarea
535 NASCU Horea Reţelele cristaline ale tranziţionalelor sunt în general compacte şi conţin goluri ...
1 tetraedrice
0 icosaedrice
1 octaedrice
0 hexaedrice
0 dodecaedrice
536 NASCU Horea Care din următoarele proprietăţi ale titanului sunt adevărate ?
1 este aproape la fel de rezistent ca oţelul
1 este uşor
0 productia mondiala de titan este destul de scăzută
1 are rezistenţă mare la coroziune
0 toate variantele de mai sus
538 NASCU Horea Aliajul Fe-V este simbolul pentru
0 ferovandaliu
0 fierovandal
1 ferovanadiu
0 ferovan
0 nici o varianta de mai sus
539 NASCU Horea Wolframul este metalul
1 cu cel mai ridicat punct de topire cunoscut
0 nerezistent la acizi
1 rezistent la aer si umiditate(la temperatura obisnuita)
0 nu este metal
0 nici o varianta de mai sus
540 NASCU Horea Tecneţiul în stare pură este
0 alb
0 verde
1 cenusiu-argintiu
0 albastru-violet
0 negru
542 NASCU Horea Reniul este un metal
0 cenusiu-argintiu
0 usor
0 maleabil
0 cu punct de topire foarte scazut
1 nici o varianta de mai sus
543 NASCU Horea Fierul, ca răspândire în scoarţa terestră este
0 al doilea element
0 nu există în scoarţa terestră
1 al patrulea element
0 primul element
0 nici o variantă de mai sus
553 NASCU Horea Analiza chimică calitativă a aliajelor se bazează pe:
1 metode laborioase
0 oxidarea aliajului
0 analizarea propriu-zisă a aliajului
0 reducerea aliajului
0 nici un răspuns corect din cele de mai sus
554 NASCU Horea Analiza chimică calitativă a aliajelor īncepe cu dezagregarea acestora folosind:
0 amestecuri de baze
0 amestecuri de hidroxizi
1 amestecuri de acizi
0 amestecuri de sulfaţi
0 toate raspunsurile de mai sus sunt posibile
555 NASCU Horea Metoda amprentelor oferă posibilitatea unei analize rapide a componentelor metalice dintr-un aliaj,folosind
0 electroglotograful
0 electrogastrograful
1 electrograful
0 electrofiltrul
0 electocorindonul
556 NASCU Horea Metoda amprentelor se bazează pe
1 oxidarea anodică a elementelor
0 oxidarea catodică a elementelor
0 reducerea anodică a elementelor
0 reducerea catodică a elementelor
0 nici un răspuns corect din cele de mai sus
557 NASCU Horea Oxidarea anodică a elementelor are loc conform reacţiei:
0 HA+MOH=MA+H2O
1 M=Mn++ne-
0 H++OH-=H2O
0 H2O+H2O=H3O++OH-
0 nici un raspuns corect din cele de mai sus
558 NASCU Horea Care din următoarele sunt părţi componente ale electrografului ?
1 catod
1 anod
1 hârtie de filtru
1 probă de analizat
0 exicator
559 NASCU Horea Principalele avantaje ale metodei electrografice de analiza a aliajelor sunt
1 timpul scurt necesar pt efectuarea analizei
1 consumul neglijabil de material
0 consumul mic de energie
0 toate 3 de mai sus(a,b,c)
0 nici una de mai sus
560 NASCU Horea Care din urmatoarele fac parte din componenta electrografului
1 surub pt fixarea tijei
1 hartie de filtru
1 epruveta metalica
0 eprubeta
0 toate de mai sus
561 NASCU Horea Ionii hidroxil obţinuţi în urma reacţiei de ionizare a apei, rămaşi în exces, provoacă o alcalinizare
0 totală
0 parţială
1 locală
0 totală la temperaturi ridicate
0 nu provoacă alcalinizare
562 NASCU Horea Alcalinizarea provocata de ionii hidroxil are drept consecinta aparitia
1 unor hidroxizi greu solubili
0 unor hidroxizi partial solubili
0 unor hidroxizi usor solubili
1 unor baze greu solubile
0 unor baze usor solubile
563 NASCU Horea Ecuaţii de oxidare a halogenurilor pot fi
1 SiCl4+O2=2Cl2+SiO2
1 MgCl2+O2=Cl2+2MgO
1 AlBr3+3/2O2=3Br2+Al2O3
0 2FeO+1/2O2=Fe2O3
0 SH2+1/2O2=S+H2O
564 NASCU Horea Ce fel de compuşi dau elemetele tranziţionale ?
1 coloraţi
0 incolori
1 ionici
1 covalenţi
0 nici una din variantele de mai sus
565 NASCU Horea Care este cea mai importantă sursă a culorii la tranziţionale ?
0 existenţa nivelelor s şi p
0 existenţa nivelelor d şi f
1 existenţa nivelelor d şi f incomplete
0 existenţa nivelelor s şi p incomplete
0 nici una din variantele de mai sus
566 NASCU Horea Din următorii ioni complecsi ai scandiului care sunt scrişi corect ?
1 [Sc(H2O)6]3+
0 [Sc(H2O)7]4-
1 [ScF6]3-
0 [ScMn6]3-
0 nici una din variantele de mai sus
567 NASCU Horea Scandiul in combinatie cu ciclopentadienilul formeaza chelati de tipul
0 M(c3h7)8
0 M(c10h2)9
1 M(c5h5)3
0 M(c6h8)9
0 nici una din variantele de mai sus
568 NASCU Horea Scandiul se utilizeaza
1 in anumite aliaje
1 la fabricarea acetonei
0 la fabricarea sucurilor
0 la fabricarea painii
0 nici una din variantele de mai sus
569 NASCU Horea Titanul este utilizat
1 ca material de construcţie în industria aeronautică
0 ca material în construcţii civile
1 pentru fabricarea de oţeluri aliate
0 la fabricarea ţevilor de gaz
0 nici una din variantele de mai sus
570 NASCU Horea Ecuaţii de oxidare a hidrurilor covalente (ale nemetalelor) pot fi
1 2HCl+1/2O2=Cl2+H2O
1 SH2+1/2O2=S+H2O
1 2NH3+3/2O2=N2+3H2O
1 CH4+O2=CO2+2H2O
0 CO+1/2O2=CO2
571 NASCU Horea Hafniul se utilizează
0 în construcţia maşinilor
1 în construcţia reactoarelor nucleare
1 în construcţia submarinelor nucleare
0 în construcţia bicicletelor
0 nici una din variantele de mai sus
572 NASCU Horea Cum se numeste aliajul Fe-V?
0 fiervandiu
0 fervandiu
0 ferovandiu
1 ferovanadiu
0 nici una din variantele de mai sus
573 NASCU Horea Care este formula corectă pentru pentaoxidul de vanadiu ?
0 V3O5
0 V4O3
1 V2O5
0 V5O2
0 nici una din variantele de mai sus
574 NASCU Horea Care este metalul cu cel mai ridicat punct de topire ?
0 fierul
1 wolframul
0 sodiul
0 cromul
0 nici una din variantele de mai sus
575 NASCU Horea Ce este reniul ?
0 un gaz
0 un lichid
1 un metal alb lucios
0 un nemetal lucios
0 nici una din variantele de mai sus
576 NASCU Horea Care este formula carbonilului ce-l formeaza Manganul în stare de oxidare zero ?
0 Mn(CO)5-
0 Mn(NO(CO4)
0 Mn(CO5)Cl
1 Mn2(CO)10
0 nici una din variantele de mai sus
577 NASCU Horea Care este cel mai răspândit metal tranziţional ?
0 Mn
0 Cr
0 Ti
0 W
1 nici una din variantele de mai sus
578 NASCU Horea Care sunt cele mai importante minerale ale fierului?
1 hematita
1 magnetita
1 limonita
1 pirita
0 nici una din variantele de mai sus
579 NASCU Horea Din ce se extrage ferul?
0 aminoacizi
0 baze
0 acizi
1 oxizi
0 nici una din variantele de mai sus
580 NASCU Horea Care dintre următoarele reacţii ce au loc în furnal sunt corecte?
1 3Fe2O3(s)+CO(g)->2Fe3O4(s)+CO2(g)
1 Fe3O4(s)+CO(g)->3FeO(s)+CO2(g)
1 CaCO3(s) -> CaO(s)+CO2(g)
1 C(s)+CO2(g)->2CO(g)
0 nici una din variantele de mai sus nu sunt corecte
581 NASCU Horea Ce cantitate de fontă poate produce un furnal înalt?
0 10 tone
1 1000 tone
0 100 tone
0 1 tonă
0 nici una din variantele de mai sus
582 NASCU Horea Ce este ferita?
1 o soluţie solidă de carbon în fer α cu maximum 0.02% C
1 un compus chimic cu compoziţie apropiată de formula Fe3C
0 o soluţie solidă de carbon în fer α cu maximum 10% C care se formează la temperaturi ridicate
0 o soluţie solida saturată de carbon în fer α care se formează la răcirea bruscă a aliajului
0 nici una din variantele de mai sus
583 NASCU Horea Care din urmatoarele formule chimice apartin tipurilor de amino complecsi ai cromului
1 [CrAm6]3+
1 [CrAm6-n(H2O)n]3+
1 [CrAm6-nRn](3-n)
1 [CrAm6-n-m(H2O)nRm](3-m)
0 nici una din variantele de mai sus
584 NASCU Horea Care din următoarele formule reprezintă heteropolianioni?
1 [P(Mo12O40)]3-
1 [Si(Mo12O40)]3-
0 [Po(V2O4)]3-
1 [Si(W12O40)]3-
0 nici una din variantele de mai sus
585 NASCU Horea Tacnetiul (Tc), prin combinatie directa la cald, cu fluorul respectiv clorul formeaza
1 TcF6 respectiv TcCl6 + TcCl4
0 TcF3 respectiv TcCl9
0 Tc2F respectiv Tc9Cl
0 Tc3F5 respectiv Tc3Cl2
0 nici una din variantele de mai sus
586 NASCU Horea Care este cantitatea de carbon conţinută de cementită?
0 0.02% c
1 6.67% c
0 2.06% c
0 0.85% c
0 nici una din variantele de mai sus
587 NASCU Horea Care este masa moleculara a hemoglobinei?
0 35000
0 45000
0 55000
1 65000
0 nici una din variantele de mai sus
588 NASCU Horea Care este cantitatea de Carbon conţinută de austenită?
0 0.02% c
0 6.67% c
1 2.06% c
0 0.85% c
0 nici una din variantele de mai sus
589 NASCU Horea Care este cantitatea de carbon conţinută de Ferită?
1 0.02% c
0 6.67% c
0 2.06% c
0 0.85% c
0 nici una din variantele de mai sus
590 NASCU Horea Care din urmatoarele reacţii se admite a fi posibile īn soluţie apoasă?
1 O2+4H++4e-=2H2O
1 O2+2H2O+4e-=4OH-
1 O2+2H++2e-=H2O2
1 O2+H2O+2e-=OH-+HO2-
0 SH2+1/2O2=S+H2O
591 NASCU Horea Schimbatorii de ioni se utilizeaza pentru
1 tratarea apelor
1 purificarea reactivilor chimici
1 purificarea siropului de zahar in industria alimentara
1 purificarea sau obtinerea unor produse farmaceutice
0 nici una din variantele de mai sus
592 NASCU Horea Schimbatorii de ioni pot fi
1 materiale macromoleculare insolubile
1 materiale organice
1 materiale anorganice
1 pot contine grupari terminale puternic polare
0 nici una din variantele de mai sus
593 NASCU Horea Există o gamă variată de schimbători de ioni, în care matricea poate fi pe baza de
1 alumino-silicaţi naturali
1 alumino-silicaţi sintetici
1 cărbuni fosili
1 celuloză
0 materiale feroase
594 NASCU Horea nechivalenti KCl reţinuţi = mNaOH/ENaOH = (VNaOH*TNaOH)/40 unde,
1 VNaOH este volumul total de NaOH utilizat pt. titrare
1 mNaOH = masa de hidroxid de sodiu
1 ENaOH = echivalentul chimic al hidroxidului de sodiu
1 TNaOH = titrul soluţiei de NaOH
0 nici una din variantele de mai sus
595 NASCU Horea Care din următoarele substanţe (un oxidant energic) permite obţinerea clorului în laborator prin reacţie cu HCl?
0 KCl
0 FeS
1 KMnO4
0 Na
0 nici una din variantele de mai sus nu sunt corecte
596 NASCU Horea Regenerarea anioniţilor se realizează prin
1 RCl + NaOH = ROH + NaCl
0 RH + NaCl = RNa + HCl
1 ROH + NaCl = RCl + NaOH
0 RNa + HCl = ROH + NaCl
0 RNa + HCl = RCl + NaOH
597 NASCU Horea Anioniţii pot reţine impurităţile anionice datorită existenţei în structura acestora a unor grupări
1 -oh
1 -nh2
0 -no3
0 ClH2
0 NaSO
598 NASCU Horea Cationiţii reţin impurităţile cationice datorită grupărilor funcţionale acide
1 -cooh
1 -SO3H
0 -oh
0 NaCl
0 H2SO4
599 NASCU Horea Elementele formulei de calcul al gradului de retinere al cationilor sunt
1 niu
1 n-vali retinuti
1 n-vali intordusi
0 K
0 L
600 NASCU Horea Schimbătorii de ioni sunt formaţi din
1 o parte inactiva(suport sau matrice)
1 grupari active grefate pe partea inactivă
0 cationi
0 aminoacizi
0 toate variantele de mai sus
601 NASCU Horea Schimbătorii de ioni au capacitatea
1 De a absorbi substanţe polare
1 De a absorbi cationi
1 De a absorbi anioni
0 De a reduce H
0 Toate variantele de mai sus
602 NASCU Horea Schimbatorii de ioni se clasifica
1 anioniti
1 cationiti
1 aioniti si cationiti
0 subst. reducatoare
0 toate variantele de mai sus
603 NASCU Horea In cursul procesului de schimb ionic au loc
1 reactii de dublu schimb
1 ionii din solutie inlocuiesc ionii cu acelasi tip de sarcina
0 reactii de reducere
0 reactii de ionizare
0 toate variantele de mai sus
604 NASCU Horea Dacă anioniţii conţin OH schimbul ionic care are loc se poate scrie
1 zROH + X(-z) <--> RzX + zOH-
1 RzX + zOH- <--> zROH + X(-z)
0 zROH + RzX <--> RzX + X
0 zOH + zROH <--> X
0 toate variantele de mai sus
605 NASCU Horea În cazul unei soluşii care conşine clorura de sodiu
1 cationitul va reşine cationul
1 RH + Na+ + Cl- <--> RNa + H+ + Cl-
0 RH + Na+ <--> Cl + H+
0 Cl + Na <--> RH
0 toate variantele de mai sus
606 NASCU Horea Prin trecerea unei solutii care contine clorura de potasiu, peste o coloana de cotionit are loc
1 retinerea ionilor de potasiu
1 eliminarea hidrogenului
0 cationitul va retine cationul
0 o reactie de reduce
0 toate variantele de mai sus
607 NASCU Horea Reactiile in care sunt implicati schimbatorii de ioni pot fi
1 reactii de dublu schimb
1 reactii reversibile
0 reactii ireversibile
0 reactii de reducere
0 toate variantele de mai sus
608 NASCU Horea Schimbatorii de ioni contin
1 grupari terminale puternic polare
0 aminoacizi
0 aminobaze
0 saruri
0 toate variantele de mai sus
609 NASCU Horea Schimbatorii de ioni se mai numesc
1 polielectroliti macromoleculari
0 electroliti slabi
0 electroliti tari
0 sisteme omogene
0 toate variantele de mai sus
610 NASCU Horea Anioniţii
1 pot retine impuritatile anionice din solutii apoase
0 sunt caracterizati de existenta unor molecule independente
0 sunt substante care conduc curentul electric
0 sunt formati din ioni metalici
0 toate variantele de mai sus
611 NASCU Horea Cationitii
1 retin impuritatile cationice, datorita gruparilor acide
0 sunt formati din ioni metalici
0 sunt substante care conduc curentul electric
0 conduc curentul electric prin ioni pozitivi sau negativi
0 toate variantele de mai sus
612 NASCU Horea In cazul unei solutii care contine clorura de sodiu, cationitul va retine
1 cationul
0 anionul
0 cationul si anionul
0 nimic
0 toate variantele de mai sus
613 NASCU Horea In cursul procesului de schimb ionic, au loc reactii de dublu schimb, in urma carora
1 ionii din solutia electrolitului inlocuiesc ionii de acelasi tip şi sarcina electrica din structura moleculara a schimbatorilor de ioni
0 ionii din solutia electrolitului sunt inlocuiti
0 ionii din solutia electrolitului dispar
0 ionii din solutia electrolitului se dubleaza ca numar
0 toate variantele de mai sus
614 NASCU Horea Schimbatorii de ioni
0 dau nastere unor acizi
0 dau nastere unor baze
0 dau nastere unor saruri
0 sunt substante lacrimogene
0 toate variantele de mai sus
615 NASCU Horea Formula generala pentru alcani este
0 R-oh
1 R-h
0 R-o-r'
0 R-h-r
0 Nici o varianta nu este corecta
616 NASCU Horea Formula generală pentru alcooli este
0 R-h
1 R-oh
0 R-o-r'
0 R-oh-r'
0 Nici o variantă nu este corectă
617 NASCU Horea Formula generala pentru eteri este
1 R-o-r'
0 R-oh
0 R-h
0 R-sh
0 Nici o varianta nu este corecta
618 NASCU Horea Formula generala pentru haloalcani este
1 R-X(X=F,Cl,Br)
0 R-oh
0 R-o-r'
0 R-X (X=HCl)
0 Nici o varianta nu este corecta
619 NASCU Horea Formula generala pentru alchine este
1 (h)r-c=c-r(h)
0 R-h
0 R-o-r'
0 R-oh
0 Nici o varianta nu este corecta
620 NASCU Horea Molecularitatea este
0 numarul de atomi care participa intr-o reactie elementara
1 numarul de molecule de reactant care participa intr-o reactie elementara
0 numarul de ioni participanti intr-o reactie elementara
0 numarul de electroni care participa intr-o reactie elementara
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
621 NASCU Horea Rolul catalizatorilor este de a
1 micsora energia de activare a reactiei
0 mari energia de activare a reactiei
0 egala energia de activare a reactiei
0 mentine energia de activare a reactiei
0 nici o varianta nu este corecta
622 NASCU Horea Alegeti varianta corecta despre enzime
0 sunt catalizatori chimici
1 sunt catalizatori biologic
0 nu sunt catalizatori
0 tote variantele de mai sus sunt corecte
0 nici o varianta nu este corecta
623 NASCU Horea In care din domeniile de mai jos se pot utiliza materialele plastice
0 constructii de masini,materiale de constructii
0 medicina,aerospatiale
0 electrotehnica ,ambalaje
1 toate veriantele de mai sus sunt corecte
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
624 NASCU Horea Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la materialele palstice sunt corecte ?
1 se obtin pe baza de polimeri
0 se obtin pe baza de metale
0 la temperatura normala sunt foarte elastice
0 se obtin pe baza de polimeri si nemetale
0 nici una din variantele de mai sus nu sunt corecte
625 NASCU Horea Un catalizator omogen
1 este in aceeasi faza cu amestecul de reactie
0 rezulta dintr-un amestec de reactie
0 este situat in alta faza decat amestecul de reactie
0 este intotdeauna solid
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
626 NASCU Horea Care din propietatile de mai jos al polimerilor sunt adevarate
0 rezistenta mecanica scazuta,densitate mare
1 rezistenta mecanica si termica rezistenta la coroziune
1 conductibilitate electrica si termica reduse
0 conductibilitate electrica si termica ridicate
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
627 NASCU Horea Care din urmatoarele propietati ale materialelor plastice sunt adevarate
0 au egalat rezistenta mecanica a nemetalelor
1 au egalat rezistenta mecanica a metalelor
1 sunt la fel de transparente ca si sticla dar incasabile
0 nu rezista la umezeala
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
628 NASCU Horea Fonta
1 contine carbon
1 este casanta
0 are rezistenta scazuta
0 este usor de prelucrat
0 nici o varianta de mai sus
629 NASCU Horea Otelurile
0 nu contin carbon
0 sunt fragile
0 pot fi prelucrate cu usurinta
1 sunt ductile
0 nici o varianta de mai sus
630 NASCU Horea Fe3C (carbura de fier) mai este cunoscuta sub numele de
1 ferita
0 ledeburita
0 siderita
0 cementita
0 nu are alta denumire
631 NASCU Horea Prin reacţia Mg cu sulful la cald rezultă
0 un sulfat
1 o sulfură
0 un compus intermetalic
0 o combinaţie gazoasă
0 nici o variantă de mai sus
632 NASCU Horea Care dintre urmatoarele metale sunt metale platinice
0 Ag-argint
0 Au-aur
1 Os-osmiul
1 Pt-platina
0 nici o varianta de mai sus
633 NASCU Horea Care dintre urmatoarele procedee de baza pentru extractia argintului este corect
0 argintul se obtine din namolurile anodice
0 argintul se obtine din plumbul obtinut din galea argentifera
0 poate fi extras prin solubilizare sub forma de cianuri complexe
1 Toate variantele
0 nici o varianta de mai sus
634 NASCU Horea Cuprul de utilizeaza pe scara larga in electrotehnica precum si pentru transmiterea caldurii deoarece
0 nu este usor de modelat
1 este metalul cu cea mai mare conductibilitate electrica (dupa argint)
1 este mai ieftin decat alte metale
0 este un metal dur
0 nici o varianta de mai sus
635 NASCU Horea Metalul tranziţional cel mai utilizat în practică, dupa fier este
0 aurul
0 plumbul
0 aluminiul
0 rhodiul
1 cuprul
636 NASCU Horea Aurul curat are
0 14 carate
0 18 carate
1 24 carate
0 acest metal se gaseste numai in stare pura
0 nici o varianta de mai sus
637 NASCU Horea Alama este aliajul zincului cu
0 Fe
0 Ti
1 Cu
0 Al
0 Au
638 NASCU Horea Singurul metal lichid la temperatura camerei este
0 Os-osmiul
0 Pd-paladiul
1 Hg-mercurul
0 Ru-ruteniul
0 nu exista metal lichid
639 NASCU Horea Zincul
1 este un metal cenusiu albastrui
0 are duritate mare
1 cristalizeaza in sistemul hexagonal
1 poate fi tras in foi
0 nu isi pierde niciodata luciul
640 NASCU Horea Care dintre următoarele metale sunt rezistente la aer şi la umiditate?
1 Cr
0 Fe
1 W
0 toate
0 nici o varianta de mai sus
641 NASCU Horea Care din urmatoarele formule pentru pentaoxid de vanadiu este corecta
1 V2o5
0 V5o2
0 Va2O5
0 Va5O2
0 nici o varianta de mai sus
642 NASCU Horea H2 este folosit īn practica industrială datorită reacţiilor de hidrogenare catalitică dintre care se disting ca importanţă, hidrogenările
1 azotului
1 oxidului de carbon
1 uleiurilor naturale
0 minereurilor de cupru
0 trioxidului de wolfram
643 NASCU Horea O2 se poate obţine prin descompunerea termică a unor combinaţii, cum ar fi
1 oxizi
1 peroxizi
1 săruri
0 sulfaţi
0 fosfaţi
644 NASCU Horea Care din următoarele metale fac parte din grupa a 11-a?
1 Aur (Au)
1 Argint (Ag)
0 Aluminiu (Al)
0 Zinc (Zn)
0 Cadmiu (Cd)
645 NASCU Horea Care dintre următoarele sunt proprietăţi fizice ale apei ?
1 punct de fierbere
1 punct de topire
1 presiune de vapori
0 plasticitate
0 elasticitate
646 NASCU Horea Nemetalele din grupa a 15-a (VA) sunt
1 Azot (N)
1 Fosfor (P)
1 Arsen (As)
0 Stibiu (Sb)
0 Bismut (Bi)
647 NASCU Horea Care din următoarele elemente sunt situate în grupa 1 din sistemul periodic ?
1 Litiu (Li)
1 Hidrogen (H)
1 Sodiu (Na)
0 Magneziu (Mg)
0 Bariu (Ba)
649 NASCU Horea Polimerizarea a doua specii diferite A si B se numeste
0 homopolimerizare
0 terpolimerizare
1 copolimerizare
0 monomerizare
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
650 NASCU Horea Dupa care din schemele de mai jos se poate efectua copolimerizarea?
1 alternative:-A-B-A-B-A-B-
1 intamplator:A-B-B-A-A-B-B-B
1 bloc:A-A-A-A-A-B-B-B-B
1 ramificat
0 nici una din variantele de mai sus nu sunt corecte
651 NASCU Horea Din punct de vedere al structurii polimerii pot fi
1 liniari
1 ramificati
1 tridimensionali
0 carbocateneri
0 nici una din variantele de mai sus nu sunt corecte
652 NASCU Horea Polietilena are următoarea structură
1 -ch2-ch2-
0 -ch2-o-
0 -ch2-ch3-
0 -ch-ch2-
0 nici una din variantele de mai sus nu este corecta
654 NASCU Horea Ce avantaje are metoda electrografică faţă de metodele chimice de analiză?
1 consum neglijabil de material
1 timpul scurt necesar pt realizarea identificarii
1 metoda nedestructiva
1 metoda ieftina
0 nici una din cele de mai sus
655 NASCU Horea Ce reactiv se poate folosi pentru identificarea cuprului?
1 ferocianura de potasiu
0 acidul clorhidric
1 hidroxidul de amoniu
0 sulfatul de sodiu
0 nici unul din cele de mai sus
656 NASCU Horea Din ce e format un electrograf?
1 sursa de curent
1 catod
1 aparat de masura
1 anod
0 nici una din cele de mai sus
742 NASCU Horea Schimbătorii de ioni sunt
1 materiale macromoleculare insolubile
1 materiale organice sau anorganice
1 conţin grupări terminaleputernic polare
1 au capacitatea de a absorbi substanţe polare
0 nici un raspuns corect
657 NASCU Horea Macromoleculele cu mase moleculare diferite alcatuite din numar diferit de monomeri a unui polimer formeaza
0 polimeri organici
0 polimeri anorganici
1 polimeri omologi
0 polimeri elemento-organici
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
658 NASCU Horea Dupa compozitia chimica polimerii pot fi
0 omologi
1 organici
1 anorganici
1 elemento-organici
0 nici o varianta nu este corecta
659 NASCU Horea In functie de natura lantului macromolecular polimerii se impart in
1 carbocatenari; heterocatenari
0 monocatenari; policatenari
0 liniari; ramificati
0 tridimensionali; bidimensionali
0 nici o varianta nu este corecta
660 NASCU Horea Dupa tipul reactiilor prin care se obtin polimerii sintetici , ei se clasifica in
1 polimeri obtinuti prin reactii de policondesare
1 polimeri obtinuti prin reactii de poliaditie
0 polimeri obtinuti prin reactii de aditie
0 polimeri obtinuti prin reactii de condesare
0 nici o varianta nu este corecta
661 NASCU Horea Homopolimerul se obtine din
1 o singura specie de monomeri
0 doua specii de monomeri
0 trei sau mai multe specii de monomeri
0 nu se obtine din monomeri
0 nici o varianta nu este corecta
662 NASCU Horea Copopolimerul se obtine din
0 o singura specie de monomeri
1 doua specii de monomeri
0 trei sau mai multe specii de monomeri
0 nu se obtine din monomeri
0 nici o varianta nu este corecta
663 NASCU Horea Materialul de constructie al macromoleculei este
1 monomerul
0 polimerul
0 homopolimerul
0 terpolimerul
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
664 NASCU Horea Terpolimerul se obtine din
0 doua specii de monomeri
1 trei specii de monomeri
0 o singura specii de monomeri
0 homopolimeri
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
665 NASCU Horea Care dintre urmatoarele materiale auxiliare se folosesc la obtinerea materialelor plastice
1 plastifiantii
1 stabilizatorii
1 materialele de umplutura
1 colorantii
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
666 NASCU Horea Agentii de odorizare au rolul de
0 a mari rezistenta la foc a materialelor palstice
1 acoperirea mirosului necorespunzator datorat constitutiei chimice
0 a impiedica acumularea sarcinilor electrostatice
0 a atenua sau elimina reactiile care cauzeaza degradarea
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
667 NASCU Horea Care din următoarele formule reprezintă un alcan?
1 CH3CH2CH3
0 CH3CH2-O-CH3
0 CH3CH2-OH
0 CH3CH2=O
0 nici o variantă nu este corectă
668 NASCU Horea Care din urmatoarele formule reprezinta un eter
0 Ch3ch2-oh-ch2
1 Ch3ch2-o-ch3
0 Ch3-oh-ch2
0 Ch3=ch-oh-ch2
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
669 NASCU Horea Poliamida 6 are structura
1 Nh(ch2)5co-
0 Nh(ch2)4co-
0 Nh(ch3)2co-
0 Nh(ch3)6co-
0 nici o varianta nu este corecta
670 NASCU Horea Nitrilii au urmatoarea formula generala
0 R-c-n
0 R=c=n
0 R=c-n
0 R=n-c
1 nici o varianta de mai sus nu este corecta
671 NASCU Horea Care din urmatoarele substante macro-moleculare sintetice au fost obtinute din polimeri sintetizati
0 polistirenul ; poliizoprenul
0 fenoplastele; creoplastele
0 policlorura de vinil ; polibutandiena
1 toate raspunsurile de mai sus sunt corecta
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
672 NASCU Horea Care dintre urmatoarele afirmati referitoare la moleculele polimerilor (macromolecule) sunt corecte
1 sunt formate in mod uzual din unitati structurale identice numite meri
0 sunt formate din unitati structurale diferite denumite meri
0 contin 10-100 unitati structurale diferite
0 contin 10-100 unitati structurale identice
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
673 NASCU Horea Din punc de vedere al comportarii termomecanice se disting urmatoarele grupe de polimeri
1 termoplaste
1 elastomeri
1 duroplaste
0 heterocatenare
0 nici o varianta nu este corecta
674 NASCU Horea Polioximetilena are urmatoarea structura
0 -ch2-ch2-
1 -ch2-o-
0 -ch2-ch3-o-
0 -ch2-ch3-o-
0 nici o varianta nu este corecta
675 NASCU Horea Politetrafluoretilena are urmatoarea structura
1 -cf2-cf2-
0 -cf3-cf-
0 -cf-cf3-
0 -cf2-cf-cf2-
0 nici o varianta nu este corecta
676 NASCU Horea Polietilenoxidul are urmatoarea structura
0 Ch2-ch2-ch-o-
1 Ch2-ch2-o-
0 Ch2-o-
0 Ch3-o-
0 nici o varianta nu este corecta
677 NASCU Horea Alcoolii au urmatoarea grupa functionala
1 -oh
0 -o-
0 -c=
0 -x
0 nici o varianta de mai sus nu este corecta
678 NASCU Horea Alchinele au urmatoarea grupa functionala
0 -oh
0 -c=c-
0 -o-
0 -x
1 nici o varianta de mai sus nu este corecta
679 NASCU Horea Dupa care din urmatoarele scheme se poate efectua copolimerizarea
1 alternativ:-A-B-A-B-A-B
1 intamplator:-A-B-B-A-A-B-B-B
1 bloc:-A-A-A-A-A-A-B-B-B-
1 ramificat
0 nici o varinta nu este corecta
680 NASCU Horea Ce reactie are loc la suprafata probei de analizat in timupl electrolizei
0 aditie
0 polimerizare
0 reducere anodica
0 neutralizare
1 oxidare anodica
681 NASCU Horea Care din următoarele gaze se pot degaja în cursul electrolizei soluţiilor apoase de iodură de potasiu?
0 SO2
0 CO2
0 O3
0 N2
1 H2
682 NASCU Horea Ce reactie are loc in cursul electrolizei
0 oxidare anodica
0 aditie
0 oxidare
0 nu are loc reactie
1 reducere catodica
683 NASCU Horea Ce au specific reactiile aplicate pt identificarea elementelor din aliaje prin metoda electrografului
0 viteza de reactie
0 cantitatea mica de material necesar
0 zgomotul produs
1 culoarea
0 mirosul
684 NASCU Horea Ce rol are electrolitul cu care se imbiba hartia de filtru
0 solvent
0 mareste viteza de reactie
1 asigura transferul de sarcini
0 solvat
0 nici unul din cele de mai sus
685 NASCU Horea Ce compusi se solubilizeaza prin adaugarea unei picaturi de acid tare pe electrograma aliajului
0 bazele
1 hidroxizii
0 arene
0 compusii aromatici
0 hidrocarburile
686 NASCU Horea In urma identificarii a caror elemente rezulta coloratie albastra
1 Fe2+
0 Ni2+
1 Fe3+
1 Cu2+
0 Zn2+
687 NASCU Horea Pt identificarea a caror elemente din urmatoarele se poate folosi ferocianura de potasiu
0 Pb2+
1 Fe2+
1 Fe3+
1 Cu2+
0 nici unul din cele de mai sus
688 NASCU Horea In urma identificarii a caror elemente din urmatoarele rezulta in final un precipitat
1 Ni2+
1 Pb2+
0 Fe2+
0 Fe3+
0 Zn2+
689 NASCU Horea Transferul de sarcini ce are loc in timpul electrolizei se realizeaza
1 de la electrodul pozitiv la cel negativ
1 de la metalul de analizat la aluminiu
0 de la electrodul negativ la cel pozitiv
1 de la electrodul pozitiv la aluminiu
0 nici unul din raspunsurile de mai sus nu e corect
690 NASCU Horea Reducerea ionilor hidroniu are loc
1 la catod
0 la anod
0 simultan la anod si catod
0 la anod in prezenta unui acid tare
0 nici un raspins corect din cele de mai sus
691 NASCU Horea Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
1 agregatele de diamant cu monostructură moleculară sunt o formă alotropă a carbonului
1 metoda de obţinere a diamantelor artificiale presupune condiţii extreme de temperatură şi presiune
0 cu ajutorul sclerometrului se masoară masa
0 legătura Si-O se gaseşte in carbonaţi cu structuri variate
1 duritatea reprezintă rezistenţa la deformări permanente
692 NASCU Horea Ce este un nanometru?
1 sub-diviziune a metrului egala cu 10-9 metrii
1 sub-diviziune a metrului cu un metru împărţit la 1 miliard
0 10-3 metrii
0 sub-diviziune a metrului egala cu 10-8 metrii
0 sub-deviziune a centimetrului
693 NASCU Horea Din ce sunt constituiţi tranzistori de mărime a cātorva atomi
1 un fel de cilindru din atomi de carbon
1 echivalentul a 10 atomii
1 500 ori mai mici decāt tranzistori pe bază de siliciu
0 sfere din atomi de carbon
0 sunt de 1000 ori mai mici decāt tranzistori pe bază de siliciu
694 NASCU Horea In cāt timp aşteaptă IBM ca aceste nanotuburi să fie realizate
1 un deceniu
1 o decadă
1 peste 10 ani
0 un secol
0 100 ani
695 NASCU Horea Prin combinatea a unui nanotub metalic la un nanotub semiconductor
1 se produce o diodă
1 se produce un element al unui circuit cu 2 electrozi
1 se produce un tub electric care are 2 elctrozi
0 se produce o rezistenţă
0 se produce un tranzistor
696 NASCU Horea Care este consumul anual, estimativ, de fibre de carbon
1 900 tone
1 900000 kg
1 9* 104
0 9000 kg
0 90000 kg
697 NASCU Horea De ce depinde ca să funcţioneze sau nu un tranzistor ansamblat
1 dacă nanotubul este semiconductor
1 dacă nanotubul este metalic
1 dacă nanotubul este semiconductor sau matalic
0 dacă nanotubul este supraconductor
0 dacă nanotubul este nemetalic
698 NASCU Horea La ce sunt folosite pensetele nanoscopice
0 conducerea electricităţi
0 interferenţa lumini
0 legarea la o anumită sursă
1 nanoprobe pentru ansamblare
1 conduce interferenţa electrostatică intre 2 nanotuburi
699 NASCU Horea Care sunt părţle cele mai mediatizate in ceea ce priveşte compoziţia nanaotuburilor
1 folosirea lor
1 compoziţia lor
0 mărimea lor
0 diametrul lor
0 calitatea lor
700 NASCU Horea O data cu rezistenţa mecanică şi la distorsiune a nanotuburilor, ce se petrece
1 creste rezistenţa probei
1 minimizează defectele care apar, a suprafeţei probei
0 scade rezistenţa
0 apar defecte
0 schimbă proprietăţile probei
701 NASCU Horea Care este consumul in anul 1991 de fibre carbon
1 567 t
1 567000 kg
0 650 t
0 650000 kg
0 365 t
702 NASCU Horea Ce produce compania Deawoo Heavy Ind
1 fuzelaje pentru avion
1 parţi din aripile avionului
0 echipamente sportive
0 calculatoare
0 imbrăcăminte
703 NASCU Horea Ce sunt celulele solare
1 sunt dispozitive semiconductoare de conversie cuantică
1 transformă energia solară in electrică
0 sunt dispozitive puternic conductoare
0 celule care se găsesc pe Soare
0 dispozitive prin cate trece energia electrică
704 NASCU Horea Ce reprezintă prescurtarea NTC
1 nanotuburi de carbon
0 national telecomunications commission
0 national training centre
0 nitruri de carbon
0 nanotburi de calciu
705 NASCU Horea In ce an sau produs primele aplicaţii tehnologice ale nanotuburilor de carbon
1 2004
0 2002
0 1999
0 2003
0 2006
706 NASCU Horea Caţi electroni va elibera un foton cu suficienta energie
1 1
0 2
0 3
0 4
0 5
707 NASCU Horea Ce procent este folosit din fibrele de carbon pentru echipamentele sportive
1 80%
0 70%
0 40%
0 50%
0 90%
708 NASCU Horea Ce punem in final pentru a proteja celulele solare
1 placă de sticlă
0 un polimer
0 o bucată de lemn
0 plastic
0 pal
709 NASCU Horea Ce procent au naotuburile care au cel mai mare potenţial de a-şi schimba domeniul
1 6%
0 25%
0 90%
0 5%
0 2%
710 NASCU Horea Care sunt proprietăţile siliciului
1 semiconductor
1 material lucios
1 apare sub forma unui praf maro
1 se topeşte la aproximativ 14100 grade
0 constituie aproximativ 40% din scoarţa terestra
711 NASCU Horea Care sunt principalele proprietăţi ale nanotuburilor de carbon
1 funcţionează cu polimeri
1 stabilitate optică
1 sunt exploatate in vederea unor aplicaţii tehnologice
1 au vizat cresterea conductivităţi
0 functionează cu nanomeri
712 NASCU Horea Care sunt instituţiile care lucrează cu compozite avansate de polimeri
1 Korea Institut of Science and Tehnology
1 Korea Institute of Marechinery and Materials
1 Korean Research Institute of Chemical Tehnology
1 Agency for Defence Development
0 American Institut of Materials
713 NASCU Horea Calitatea unui dispozitiv de transferare a energiei solare in energie electrică se apreciază după
1 eficienţa de conversie
1 preţul de cost al dispozitvului
1 durata lui de viaţă
1 dimensiuni mici
0 inpracticabilitate
714 NASCU Horea Care sunt propietăţile extraodinare ale nanotuburilor
1 au rezistenţa mai mare decăt a oţelurilor
1 conduce electricitatea mai bine decăt cuprul
1 pot fi atăt conductoare căt şi semiconductoare
1 excelente conductoare de căldură
0 nu conduc căldura
715 NASCU Horea La ce se pot folosi panourile solare
1 producerea apei calde
1 incălzirea bazinului de inot
1 incălzirea imobilului
1 economie de energie electrică
0 protejează impotriva Soarelui
716 NASCU Horea Cum este numit procesul de adăugare a impurităţilor in celule solare
1 dopare
0 combimare
0 imbinare
0 amestecare
0 alipire
717 NASCU Horea Ce se intāmplă cănd lumina sub formă de fotoni intră in contact cu celulele solare
1 particulele electronului formează perechi
0 acestea se distrug
0 nu se petrece nimic
0 reflectă lumina
0 refractă lumina
718 NASCU Horea Cu ce este acoperită o bucată de aluminiu
1 oxid de aluminiu
0 oxid de carbon
0 particule protectoare
0 oxidanţi
0 strat de silicon
719 NASCU Horea Cāţi electroni va elibera un foton cu suficientă energie
1 un electron
0 2
0 3
0 4
0 5
720 NASCU Horea Prin ce proces se formeaza metalul sigma prim (Ni3Al)-alfa(Mo)
1 solidificare eutectică
0 solidificare eutectoidă
0 solidificare peritectrică
0 nesolidificare
0 nici un proces
721 NASCU Horea Cu ce incearcă să inlocuiască sursa de scurgere a canalului de structură in materie de nanotuburi
1 nanotub
0 dioadă
0 fir elicoidal
0 acumulator
0 sondă
722 NASCU Horea Care este cea mai mare companie care produce nanotuburi de carbon
1 Daiken Chemical Compani
0 Seika Instruments
0 Ibm
0 Samsung
0 Nord Carolaina Solar
723 NASCU Horea Ce semnifică NTFETs
1 nanotube field effect transistors
1 efectul cāmpului tranzistor a nanotuburilor
0 nanotuburi de carbon
0 cāmpurile nanotuburilor
0 mărimea nanotuburilor de carbon
724 NASCU Horea Cum sunt vizualizate nanotuburile de carbon sub formă cilindrică şi diametrul mic
1 o imagine ingustă cu crăpături adānci
0 o imagine mai amplă
0 asemănătoare celei bişnuite
0 cu deniveleri
1 au o rezoluţie mică in comparaţie cu nanotuburile obisnuite
725 NASCU Horea Cum se numesc celulele solare dopate cu fosfor
1 N-type
1 forma negativă
0 P-type
0 forma pozitivă
0 celule cufosor
726 NASCU Horea Cum se numesc celulele solare dopate cu brom
1 P-typs
1 forma pozitivă
0 N-type
0 forma negativă
0 celule cu brom
727 NASCU Horea Care sunt ţările care au cel mai mare procent in vederea descompuneri şi utilizări nanotuburilor
1 Japonia
1 Sua
0 China
0 Rusia
0 Romania
728 NASCU Horea Care sunt ţările care folosesc cel mai mult naotuburile de carbon
1 Japonia
1 Coreea
1 Sua
0 Romania
0 Rusia
729 NASCU Horea Ce produce Oriental Industry
1 produse de apărare
1 geamuri blindate
1 fes rezistent la gloanţe
0 avioane
0 aparate pentru laborator
730 NASCU Horea Ce deţin nanotuburile in vederea STM(Scanning Tunneling Microscope)care funcţionează ca o dioda
1 o regiune elicoidală
1 o regiune sub formă de elice
1 o regiune sub forma de cārlionţi
0 o regiune sferică
0 o regiune cubică
731 NASCU Horea Ca şi ce funcţionează in vederea STM,aceea regiune elicoidală a nanotuburilor
1 ca o diodă
1 ca un element al unui circuit electric cu 2 electrozi
1 ca un tub electric care are 2 electrozi
0 un tranzistor
0 o rezistentă
732 NASCU Horea Ce mari companii sponsorizează, Ministerul Stiinţei si Tehnologiei in fabricarea avioanelor
1 Compania Samsung
1 Kari
1 Compania aviară Cooreana
0 Institutul de Tehnologie
0 Institutul Coorean de producere a nanotuburilor
733 NASCU Horea Ce se apliă pe celulele solare pentru a reduce pierderile de 5% de reflecsie
1 invelis antireflectorizant
1 o peliculă care permite stoparea reflectorizări
0 un material din carbon
0 o bucată de hārtie
0 un alt siliciu
734 NASCU Horea Din ce constă voltajul foto
1 din conectarea a mai multor celule solare
1 conectarea a 36 celule solare
1 conectarea mai multor celule in serie şi in paralel
0 punere in comun de protoni şi electroni
0 dintr-o celula solară
735 NASCU Horea Care este interesul firmei The Airframe Structural Laboratory of KARI
1 in designul avioanelor
1 analiza structuri avioanelor
1 materialul din care sunt făcute
1 rezistenţa lor
0 fabricarea căt mai multor produse
736 NASCU Horea Definiţa cāmpului
1 combinaţii de mai multe elemente
1 unirea a unu sau mai multe elemente
1 formarea din mai multe părţi comonente
1 din mai multe substanţe
0 structură complexă
737 NASCU Horea Ce produce compania Hankuk Fiber Glass
1 produse de apărare
1 bunuri sportive
1 aripi pentru morile de vānt
1 componente de motoare
0 aparate de măsură
738 NASCU Horea Ce companii produc fibrele de sticlă
1 Hankuk Fiber Glass CO
1 Hankuk Betrotex CO
1 Lucky Fiberglass CO
1 Teckwanhg CO
0 American Co
739 NASCU Horea Care sunt companiile de prelucrare a răşinei
1 National Chemical
1 Miwan
1 Dekyoung
1 Korean Chimical
0 Teckwong CO
740 NASCU Horea Care sunt instituţle de baza care sprijină cercetările in domeniul fibrelor de carbon
1 Ministerul de Ştiinţă şi Tehnologie
1 Agenţia de apărare
1 Agenţia de apărare şi dezvoltare
1 Academia de industrie si tehnologie din Coreea
0 compania Samsung
741 NASCU Horea Care este eficienţa celulei rezultate ca un produs al tuturor "eficienţelor parţiale
1 pătrunderea lumini prin suprafaţă
1 pierderi de curent datorat recombinări
1 pierderi de tensiune
1 absorbţie incompletă
0 primire de energie
743 NASCU Horea Absorbanţii solizi folosiţi la determinarea gradului de reţinere a cationilor se numesc
1 schimbători de ioni
0 schimbători de atomi
0 schimbători de molecule
0 toate variantele de mai sus
0 nici un răspuns corect
744 NASCU Horea Schimbători de ioni mai sunt numiţi
1 polielectroliţi macromoleculari
0 polielectroliţi micromoleculari
0 polielectroliţi atomici
0 polielectroliţi ionici
0 nici un răspuns corect
745 NASCU Horea Īn cursul procesului de schimb ionic, au loc reacţii de
1 dublu schimb de ioni
0 un singur schimb de ioni
0 schimb triplu de ioni
0 nu are loc nici un schimb de electroni
0 nici un răspuns corect
746 NASCU Horea Schimbătorii de ioni sunt formaţi din
1 o parte inactivă
1 o matrice
1 un suport
1 grupări active, schimbătoare de ioni
0 nici un răspuns corect
747 NASCU Horea Matricea schimbătorilor de ioni poate fi pe bază de
1 cărbuni fosili
1 celuloză
1 alumino-silicaţi naturali
1 alumino-silicaţi sintetici
0 nici un răspuns corect
748 NASCU Horea Matricea schimbătorilor de ioni poate fi pe bază de
1 cărbuni fosili
1 celuloză
1 lignită
1 răşini sintetice
0 nici un răspuns corect
749 NASCU Horea Care este eroarea relativă a pipetei avānd masa de apă distilată măsurată la 240C cu o pipetă de 5 cm3 de 5,2103 g?
1 -4,4885%
0 -4,7885%
0 4,4885%
0 1,599%
0 3,7585%
750 NASCU Horea Volumul calculat pe baza densităţi apei distilate este de 50,4235 cm3. Ce eroare relativă are balonul cotat de 50 cm3 utilizat pentru a măsura apa distilată?
1 -0,83%
0 -0,93
0 0,83
0 0,01
0 0,55
751 NASCU Horea Ce densitate are o soluţie la 250C , dacă masa unui volum de 30cm3 este de 34,2345g?
1 1,1411 g/cm3
0 2,0731 g/cm3
0 1,7708 g/cm3
0 3,0576 g/cm3
0 2,1411 g/cm3
752 NASCU Horea Cu cāt este egală densitatea unui material?
1 m/V
0 m∙V
0 m∙V/2
0 m2/V
0 V/m
753 NASCU Horea Cu cāt este egal volumul unei pipete?
1 m/ρ
0 m/V
0 m∙ρ
0 ρ/m
0 m∙V
754 NASCU Horea Ce reacţie are loc la suprafaţa probei de analizat īn timpu electrolizei?
1 Oxidare la anod
0 Reducere
0 Transfer de sarcini
0 Coroziune
0 Consum mic de reactiv
755 NASCU Horea Īn ce este marcat volumul pipetelor din laboratorul de chimie?
0 cm2
1 ml
0 ml2
0 dl
0 cm
756 NASCU Horea Ce rol are electrolitul cu care se īmbină hārtia de filtru?
0 Oxidare
1 Transfer de sarcini
0 Reducere
0 Apariţea apei
0 Apariţea hidroxizilor
757 NASCU Horea Metoda de calibrare a pipetelor şi a baloanelor cotate se bazează pe..... şi pe........
1 precizia ridicată a balanţei analitice
1 cumoaşterea densităţi apei
0 cumoaşterea temperaturii pipetei
0 cumoaşterea presiuni atmosferice din cameră
0 nici un răspuns corect
758 NASCU Horea Ce compuşi se solubilizează prin adăugarea unei picături de acid tare pe electroliza aliajului?
0 Acizi
0 Baze
1 Hidroxizi formaţi
0 NaOH
0 Apa
759 NASCU Horea Care afirmaţie referitoare la amestecul cromic este adevărată?
1 este puternic coroziv
1 se foloseşte la curăţarea pipetei
0 este necoroziv
0 este un amestec de HCl şi Zn
0 toate variantele corecte
760 NASCU Horea Ce au specific reacţile aplicate pentru indentificarea elementelor din aliaje prin metoda electrografică?
0 Oxidare
0 Reducere
0 Apariţea hidroxizilor
1 Apariţea unei pete colotate
0 Nici o variantă
761 NASCU Horea Cu ce se clăteşte pipeta la īnceputul lucrării de laborator numită calibrarea şi cotarea pipetelor şi a baloanelor cotate?
1 cu apă de canal
1 soluţie de hidrohxid de sodiu
0 HCl
0 apă tare
0 soluţie de NaCl
762 NASCU Horea Cum mai e denumită metoda electrografului?
0 Metoda presării
0 Metoda pipetei
0 Metoda lui Berzelius
0 Metoda coacerii
1 Metoda amprentelor
763 NASCU Horea Ce putem analiza folosind metoda electrografului?
0 Apa
0 Aerul
0 Oxizii
0 Electronii
1 Analiza rapidă a componentelor dintr-un aliaj
764 NASCU Horea Care sunt afirmaţile corecte referitoare la variaţia densităţii apei?
1 scade odată cu creşterea temperaturii
1 depinde de temperatură
0 creşte odată cu creşterea temperaturii
0 nu depinde de temperatură
0 nici o variantă nu este corectă
765 NASCU Horea Diferenţa dintre masa balonului gol, complet uscat şi masa balonului plin cu apă reprezintă?
1 masa apei conţinută īn balon
0 volumul apei
0 presiunea apei
0 masa balonului
0 nici o variantă nu este corectă
766 NASCU Horea Ce reactiv se foloseşte pentru indentificarea cuprului?
0 Apa
0 NaOH
0 H
1 Ferocianură de K
1 Hidroxid de amoniu
767 NASCU Horea Care sunt obictivele lucrării de laborator numită calibrarea pipetelor şi a baloanelor cotate?
1 calibrarea unei pipete sau a unui balon cotat
1 calcularea erorilor la măsurare cu o pipetă necalibrată
0 calcularea volumului apei
0 calcularea densităţii apei
0 nici un răspuns corect
768 NASCU Horea Recunoaşteţi două componente ale electrografului.
0 Hārtie milimrtrică
0 Eprubetă
1 Catod
0 Electroni
1 Anod
769 NASCU Horea Īn relaţia ρ=m/V ce reprezintă fiecare termen?
1 ρ - densitatea unui material
1 V - volumul materialului
1 m - masa materialului
0 ρ - densitatea aerului
0 nici o variantă nu este corectă,
770 NASCU Horea Cum se numeşte metoda care se bazează pe oxidarea anodică a elementelor aflate īn structurile superficiale ale probei metalice?
1 Metoda electrografului
0 Metoda presţrii
1 Metoda amprentelor
0 Metoda coacerii
0 Metoda pipetării.
771 NASCU Horea Īn relaţia V=m/ρ ce reprezintă fiecare termen?
1 V - volumul real al pipetei
1 m- masa apei cāntărite
1 ρ - densitatea apei
0 m - masa balonului
0 V - volumul teoretic al pipetei
772 NASCU Horea Indicaţi care dintre variantele de mai jos sunt componente ale electrografului?
0 Pipetă
1 Anod
1 Catod
0 Pahar Erlenmeyer
0 Pahar cotat
773 NASCU Horea Īn relaţia ρ%=(A-V)/V ce reprezintă fiecare termen?
1 ρ% - eroarea relativă īn procente
1 A - volumul apei, măsurat conform cifrei scrisă pe pipetă
1 V - volumul apei calculat pe baza densităţii
0 A - volumul apei calculat pe baza densităţii
0 V - volumul apei, măsurat conform cifrei scrisă pe pipetă
774 NASCU Horea Afirmaţile corecte despre densitatea apei sunt:
1 creşte odată cu scăderea temperaturii
1 la 00C are valoarea de 0,999841
1 la 150C are valoarea de 0,999099
0 creşte odată cu creşterea temperaturii
0 nici o variantă nu este corectă
775 NASCU Horea Teoretic ce īnvăţm folosind metoda electrografului?
1 Comportarea metalelor la and sub o acţiune continuă
1 Īnvăţarea unor reacţii ionicecdeanaliză catalitică
0 Folosirea eprubetei
0 Metoda pipetării
0 Metoda coacerii
776 NASCU Horea Ce aparatură este prezentă la lucrarea privind calibrarea pipetelor şi a baloanelor cotate?
1 pipete de volume diferite
1 soluţie de amestec cromic
1 apă distilată
0 electrograf
0 hārtie abrazivă
777 NASCU Horea Care sunt variantele false privind densitatea apei?
1 este constantă la orice temperatură
1 se măsoară īn g/cm
1 valoarea ei creşte odată cu creşterea temperaturii
0 valoarea densităţii scade odată cu creşterea temperaturii
0 toate variantele sunt false
778 NASCU Horea Ce aparatură, soluţii se foloseşte la lucrarea privind calibrarea pipetelor şi a baloanelor cotate?
1 balon cotat de 25 sau 50 ml
1 apă disilată
1 soluţie de amestec cromic
1 trompa de vid
0 electrograf
779 NASCU Horea Cu ce se curăţă o pipetă pentru a putea fi calibrată?
1 amestec cromic
1 apă de canal
1 soluţie de hidroxid de sodiu
1 apă distilată, alcool şi eter
0 acid clorhidric
780 NASCU Horea Relaţia V=m/ρ:
1 reprezintă volumul real al pipetei
1 m - masa apei cāntărite
1 ρ - densitatea apei
1 are unitatea de măsură cm3
0 m - masa pipetei cāntărite
781 NASCU Horea Relaţia ρ=m/V:
1 reprezintă densitatea unui material
1 m - masa materialului
1 V - volumul materialului
1 are unitatea de măsură g/cm3
0 are unitatea de măsură kg/cm2
782 NASCU Horea Relaţia ρ%=(A-V)/V:
1 reprezintă eroarea relativă
1 A - volumul apei
1 V - volumul apei calculat pe baza densităţii
1 se exprimă īn procente
0 V - volumul apei calculat pe baza temperaturii
783 NASCU Horea Care afirmaţi sunt false?
1 temperatura apei se măsoară cu termometrul
1 volumul pipetelor se măsoară īn g/cm
1 volumul pipetelor sunt marcate īn dl
1 pentru a curăţa o pipetă este nevoie de HCl
0 numai două variante sunt false
784 NASCU Horea Pe ce se cāntăresc īn laborator baloanele cotate şi pipetele?
1 balanţă analitică
0 cāntar
0 cāntar electronic
0 orice aparat de cāntărire
0 nici o variantă nu este corectă
785 NASCU Horea Alegeţi varianta de răspuns corectă
1 Reacţile aplicate pt indentificarea elementelor din aliaje aliaje prin metoda electrografică au specific apariţea unor pete colorate
1 Metoda electrografului mai e cunoscută şi sub denumirea de a ampermetrului
1 La suprafaţa electrolizei are loc reducerea la anod
0 Apa e acid
0 Electroliza studiază atmosfera
786 NASCU Horea Alegeţi varianta de răspuns corectă.
1 Prin aplicarea unei picături de aci tare pe electrograma aliajului se solubilizează hidroxizi formaţ
1 Folosind metoda electrografului se poate realiza analiza rapidăa componentelor metalice dintr-un aliaj
1 Metoda electrografică se bazează pe oxidare anodică
0 Apa e acid
0 NaOH E solvent
787 NASCU Horea Alegeţi varianta de răspuns corectă.
1 Pentru indentificarea Cu se folosesc reactivi de ferocianură de K
1 Pentru indentificare Cu se folosesc reactivi de hidroxid de amoniu
1 Hărtia de filtru e componentă a electrografului
0 NaOH e apă regală
0 Apa e acid
788 NASCU Horea Alegeţi varianta de răspuns corectă.Avantajele folosirii metodei electrografului,sunt:
1 Timp scurt
1 Nedistructivă
1 Consum mic de reactiv
0 Consum mare de apă
0 Necesită un set de eprubete
789 NASCU Horea Ce avantaje are metoda electrografului faţăde celelalte metode chimice de analiză.
1 Timp scurt
1 Metodă nedistructivă
1 Consum mic de reactiv
0 Timp lung
1 Nu necesită aparatură sofisticată
790 NASCU Horea Care dintre următoarele componente aparţin electrografului:
1 Eprubetă metalică
1 şurub pentru fixarea tijei
1 Hārtie de filtru
1 Probă de analizat
0 Pahar Erlenmeyer
791 NASCU Horea Indentificaţi avantajele metodei electrografice.
1 Timp scurt
1 Nedistructivă
1 Consum mic de reactiv
1 Nu necesită aparatură sofisticată
0 Necesită un set de eprubete
792 NASCU Horea Alegeţ varianta de răspuns corectă.
1 Eprubeta metalică e o componentă a electrografului
1 şurubu pt fixarea tijei e componentă a electrografului
1 Hărtia de filru e componentă a electrografului
0 Etuva la fel
0 alanţa analitică e componentă a electrgrafului
793 NASCU Horea Pe ce tip de oxidare, se bazează metoda electrografului?
1 Oxidare anodică
0 Oxidare catodică
0 Oxidare la rece
0 Oxidare la cald
0 Oxidare la vid
794 NASCU Horea Recunoaşteţi nişte componente ale electrografului.
1 Anod
1 Catod
1 hărtie de filtru
1 şurub pentru fixarea probei
0 Pahar Erlenmeyer
795 NASCU Horea Alegeţi răspunsurile corecte.
1 Hārtia cu ferocianură de K ,după5 secunde la electrograf→culoare albastră
1 H ārtia cu KSCN după 5 secunde la electrograf→roşu sānge
1 Hārtie cu sol de hidroxid de moniu după15 sec la electrograf→albastru
1 Hārtia cu soluţie de ferocianurăde K după 15 sec la electrograf→albastru
0 Apa e acid
796 NASCU Horea Alegeţi varianta de răspuns corectă.
1 Reactivi de ferocianură de K se folosesc pentru indentificarea Cu
1 Hidroxidu de amoniu de foloseş pt indentificarea Cu
1 Hărtia de filtru e o componentă a electrografului
0 NaOH e aliment
0 Electroliza necesită consum mare de apă
797 NASCU Horea Aplicarea metodei electrografice are următoareje avantaje:
0 Consum mare de apă
0 Necesită un set mare de eprubete
1 Consum mic de reactiv
1 Timp scurt
1 E o metodă nedistructivă
798 NASCU Horea Găsiţi varianta corectă
1 hārtie cu soluţie de K4[Fe(CN)6] după 15 secunde la electrograf are culoarea galbenă => Zn
1 hārtie cu soluţie de K4[Fe(CN)6] după 15 secunde la electrograf are culoare brun īnchis => Cu
1 hārtie cu soluţie de azotat de sodiu acidulată +o picăturăde KI, după 10 secunde la electrograf rezultă un precipitat galben => Pb
1 hārtie cu soluţie de K3[Fe(CN)6] după 5 secunde la electrograf rezultă albastru => Fe
0 H2SO4 + H2O →H2SO2
799 NASCU Horea Ionul Tl+ dă cu HCl un precipitat alb. Cu ce alt ion monovalent se aseamănă acesta prin această proprietate ?
0 Pb+
0 Na+
1 Ag+
0 Mn+
0 Rb+
800 NASCU Horea Ce este fuzibilitatea
1 ce poate fi topit
1 insusirea unui material de a fi fuzibil
0 neschimbarea structuri unui material
0 deteriorarea unui material
1 proprietatea unu material de a trece din stare solida in stare lichida
801 NASCU Horea Daca adaugam un alt element in compozitia materialului,punctul de topire al acestuia este
1 mai scazut decat al materialului de baza
0 mai ridicat decat al materialului de baza
0 asemenea decat al materialului de baza
0 creste semnificativ
0 scade semnificativ
802 NASCU Horea Proprietatile Fe3Al
1 material rezistent la temperaturi inalte
1 se oxideaza la temperaturi inalte
1 rezistent la solidificare
1 pret si greutate relativ scazute
0 nu prezinta rezistenta la temperaturi inalte
803 NASCU Horea Din ce se compun aliajele pentru a fi ductile
1 crom
0 aur
0 argint
0 magneziu
0 hidrogen
804 NASCU Horea Oxidul de zinc este un element structural
1 hibrid
1 care provine din hibridizare
0 unistructural
0 compus dintr-un singur element
0 fara oxizi
805 NASCU Horea Prin amestecul ZnO si a unui polimer rezulta
1 ZnO transparent la temperatura de 110 grade
0 acetate de zinc
0 sulfat de zinc
0 azotat de amoniu
0 oxat de calciu
806 NASCU Horea Incarcarea celulelor solare cu ZnO se face prin
1 transfer de electroni de la un polimer la ZnO
1 iluminare
0 cresterea temperaturi
0 adaugarea de noi substante
0 conectare ala o sursa de curent
807 NASCU Horea Cum si din ce sunt facute celulele solare
1 materiale ieftine
1 procese simple
0 materiale simple
0 procese dificile
1 elemente chimice
808 NASCU Horea Procesarea fotovoltaică la celulele solare indică că există parametrii care necesită control. Care sunt aceştia ?
1 alegerea solventului
1 tipul de atmosferă
1 umiditatea învelişului
0 tensiunea
0 durata
809 NASCU Horea Ce reprezinta prescurtarea LEDs
1 lithemitting diodes
1 diode care emit lumina
0 o institutie Americana
0 nanaotuburi de carbon
0 lumini electrice
810 NASCU Horea Cum pot fi imbinate proprietatile optice si electrice ale ledurilor
0 adaugarea de noi substante
0 cresterea temperaturi
0 folosirea de noi polimeri
0 modificarea proprietati lor
1 prin ajustarea raportului de copolimerizare al monomerilor
811 NASCU Horea Exista 2 tipuri de nanotuburi de carbon care sunt acestea
1 nanotuburile cu un singur invelis de grafit (SWNTs)
1 nanotuburile cu mai multe invelisuri de grafit (MWNTs)
0 complexe
0 simple
0 mixte
812 NASCU Horea Din ce sunt formate nanotuburile SWNTs
1 cu o singura pelicula de grafit cilindrica
1 o singura bucata de carbon intr-un tub cilindric
0 dintr-un reactiv
0 mai multi reactivi
0 din leduri
813 NASCU Horea Cum sunt formate nonotuburile cu mai multi pelicule
1 pelicule concentrice
1 nanotuburi cu pelicule puse sub forma de inele de copac
0 dintr-o singura pelicula
0 cu pelicule cub forma de cochilie de melc
0 sub forma de sfera
814 NASCU Horea Ce forma pot avea nanotuburile
1 fotoliu(n=m)
1 zig-zag(n=0 si m=0)
1 oricare n sau m variabile
1 cilindrica
0 hexagonala
815 NASCU Horea Cum sunt proprietatzile electrice ale nanotuburilor cu o singura folie de grafit si cu 2 folii de grafit
1 asemanatoare
0 difera
0 identice
0 se deosebesc
0 coincid
816 NASCU Horea Conductibilitatea termica pentru un nanotub cu mai multe folii de grafit este
1 >3000W/m*K mai mare decat a diamatul
0 ca cea de baza a grafitului
0 mai mica decat a diamantului
0 mai mica decat a grafitului
0 identica cu cea a diamantului
817 NASCU Horea Din ce sunt formate nanotuburile cu un singur sau mai multe folii de grafit
1 carbon
1 ablatiuni laser de carbon
1 depunere chimica de vapori
0 aluminiu
0 argint
818 NASCU Horea Care este diametrul nanotuburilor
1 0.3~0.4nm
0 0.5~0.6nm
0 0.1~0.2nm
0 1~2nm
0 6~10nm
819 NASCU Horea Care sunt mai costisitoare nanotuburile cu o singura folie sau cele cu mai multe folii de grafit
1 cele cu o folie SWNTs
0 cele cu mai multe folii
0 nu exista deferenta
0 au acelashi cost ridicat
0 sunt neevoluate
820 NASCU Horea Ce cantitate de nanotuburi de carbon este capabila Japonia sa produca pe an
1 120 t/an
1 120000kg/an
0 200 t/an
0 2000 t/an
0 500 t/an
821 NASCU Horea Care dintre elementele primei serii de metale tranziţionale au cel mai mare număr de stări de oxidare?
1 Cr, Mn
0 Sc, Ti
0 S, Se
0 Cu, Zn
0 Na, K
822 NASCU Horea La ce sunt folosite nanotuburile de carbon cu mai multe folii de grafit ?
1 conductori electrici
0 la fabricarea sarmei
0 la reactii chimice
0 ca si catalizatori
0 ca decor
823 NASCU Horea La ce sunt folosite nanotuburile ?
1 electrozi în bateriile cu litiu
0 la tranzistori
0 la rezistenţe
0 la diode
0 la conductoare
824 NASCU Horea Aplicatiile industriale a obtinerii metalelor pe cale electrolitica din solutii apoase s-au orientat spre
1 rafinarea electrolitica a metalelor
1 procedeele electrometalurgice cu anod insolubil
1 galvanotehnica
1 obtinerea de pulberi metalici
0 nici un raspuns corect
825 NASCU Horea Care din următoarele reacţii au loc la cei 2 electrozi în cazul obţinerii pulberii de Cu?
1 (-)Cu2++2e-=Cu
1 (+)Cu=Cu2++2e-
0 (+)Cu2++2e-=Cu
0 (-)Cu=Cu2++2e-
0 nici un raspuns corect
826 NASCU Horea Prin procedee electrometalurgice cu anod solubil, metalul continand un anumit procent de impuritati, este purificat prin
1 dizolvare anodica
1 electrodepunere catodica
0 dizolvare catodica
0 electrodepunere atat la catod cat si la anod
0 nici un raspuns corect
827 NASCU Horea Dizolvarea anodică şi electrodepunerea catodică folosite pentru purificarea metalului au loc astfel
0 prima data dizolvare anodică şi apoi electrodepunere catodică
0 prima data electrodepunerea catodică şi apoi dizolvarea anodică
1 simultan
0 depinde de metal ordinea şn care au loc cele 2 procedee
0 nici un răspuns corect
828 NASCU Horea In cazul rafinarii electrolitice a metalelor,impuritatile mainobile decat metalul
0 se dizolva
1 nu se dizolva
1 formeaza namol anodic
1 formeaza un depozit pulverulent
0 nici un raspuns corect
829 NASCU Horea Procedeele electrometalurgice cu anod insolubil permit obtinerea metalelor
1 in stare pura
0 cu impuritati
1 prin electroliza unor saruri solubile
0 prin electroliza unor saruri insolubile
0 nici un raspuns corect
830 NASCU Horea Galvanotehnica are drept scop
1 acoperirea unor metale cu un strat subtire dintr-un alt metal
1 ameliorarea proprietatilor suprafetei din punct de vedere tehnic
1 marirea rezistentei la coroziune
1 ameliorarea proprietatilor suprafetei din punct de vedere estetic
0 nici un raspuns corect
831 NASCU Horea In procesele electrometalurgice tipul depunerilor metalice depinde de
1 natura metalului
1 conditiile de electroliza
0 temperatura aerului
0 umiditatea aerului
0 nici un raspuns corect
832 NASCU Horea Care din urmatoarele conditii influenteaza depunerile metalice
1 polarizarea catodica
1 viteza de refacere a concentratiei ionilor metalici la interfata catod-electrolit
1 mobilitatea atomilor metalici, dupa descarcarea ionilor la catod dar inainte de fixarea in reteaua metalica
1 natura electrolitului
1 prezenta unor constituenti straini in solutie
833 NASCU Horea Care din urmatoarele conditii influenteaza depunerile metalice
1 polarizarea catodica
1 viteza de refacere a concentratiei ionilor metalici la interfata catod-eectrolit
1 mobilitatea atomilor metalici, dupa descarcarea ionilor la catod dar inainte de fixarea in reteaua metalica
1 natura electrolitului
0 nici un raspuns corect
834 NASCU Horea Care din urmatoarele sunt parametrii principali ai procesului de obtinere a pulberii de Cu
1 densitatea de curent
1 natura electrolitului
1 agitarea baii
1 concentratia electrolitului
0 nici un raspuns corect
835 NASCU Horea Care din urmatoarele sunt parametrii principali ai procesului de obtinere a pulberii de Cu
1 densitatea de curent
1 natura electrolitului
1 temperatura baii
1 concentratia electrolitului
0 nici un raspuns corect
836 NASCU Horea Ce fel de reactii intermediare au loc la trecerea cationului de la starea initiala la cea finala
1 deshidratare
1 treceri in stari de oxidare inferioare
1 reactii cu apa
0 reactii de neutralizare
0 nici un raspuns corect
837 NASCU Horea Ce fel de reactii intermediare au loc la trecerea cationului de la starea initiala la cea finala
1 descarcarea ionilor
1 formarea din atomi metalici ai retelei cristaline
0 reactii de hidrogenare
0 nu au loc reactii
0 nici un raspuns corect
838 NASCU Horea Depunerea metalului sub forma de pulbere este favorizata de
1 densitatea de curent ridicata
1 concentratia electrolitului indiferent de ridicata
1 temperaturi scazute
0 durata reactiei
0 nici un raspuns corect
839 NASCU Horea Depunerea metalului sub forma de pulbere este favorizata de
1 densitatea de curent ridicata
1 concentratia electrolitului indiferent de ridicata
1 temperaturi scazute
1 eventual adaos de substante coloidale
0 nici un raspuns corect
840 NASCU Horea In cazul obtinerii pulberii de Cu electrolitul trebuie sa contina H2SO4 in concentratie de
0 50-100 g/l
0 75-200 l
1 100-200 g/l
0 100-150 ml
0 nici un raspuns corect
841 NASCU Horea Ce alte pulberi se pot obtine prin metoda electrolitica, inafara de pulberi de Cu
1 Zn
1 Fe
0 Ca
0 Au
0 nici un raspuns corect
842 NASCU Horea Ce alte pulberi se pot obtine prin metoda electrolitica,inafara de pulberi de Cu
1 W
1 Ni
1 Sn
1 Cd
0 nici un raspuns corect
843 NASCU Horea Cresterea cui duce la depozite compacte
1 concentratiei electrolitului propriu
1 a agitarii
1 a temperaturii
0 a umiditatii
0 nici un raspuns corect
844 NASCU Horea Cat timp dureaza electroliza in cazul obtinerii pulberii de Cu pe cale electrolitica
0 15 min
0 1 ora
1 30 min
0 45 min
0 nici un raspuns corect
845 NASCU Horea Ce fel de palnie se foloseste pentru filtrarea la vid in cazul obtinerii pulberii de Cu
0 Erlenmeyer
1 Buchner
0 Berzelius
0 biureta
0 nici un raspuns corect
846 NASCU Horea Separarea electrolitica a metalului (Cu)se produce din momentul in care electrodul imersat in solutie este polarizat catodic astfel incat tensiunea electrod-electrolit
0 nu conteaza tensiunea
0 sa fie egala
1 sa fie cu putin mai negativa
0 sa fie cu putin mai pozitiva
0 nici un raspuns corect
847 NASCU Horea In cazul obtinerii pulberii de Cu, la catod are loc reactia
1 Cu2++2e-=Cu
0 Cu=Cu2++2e-
0 nu are loc o reactie
0 o reactie de neutralizare
0 nici un raspuns corect
848 NASCU Horea In cazul obtinerii de Cu la anod are loc reactia
0 Cu2++2e-=Cu
1 Cu=Cu2++2e-
0 nu are loc o reactie
0 o reactie de dubla inlocuire
0 nici un raspuns corect
849 NASCU Horea Schimbătorii de ioni se utilizează pentru
1 tratarea apelor
1 purificarea reactivilor chimici
1 diverse tratamente īn procesul de obţinere a vinului
1 purificarea siropului de zahăr īn industria alimentară
0 nici un răspuns corect
850 NASCU Horea Schimbătorii de ioni se utilizează pentru
1 epurarea apelor uzate
1 purificarea sau obţinerea unor produse farmaceutice
1 purificarea reactivilor chimici
1 demineralizarea apelor
0 nici un răspuns corect
851 NASCU Horea Prin trecerea unei soluţii care conţine clorură de potasiu, peste o coloană de cationit are loc reţinerea ionilor de potasiu şi eliminarea hidregonului sub formă de
1 acid clorhidric
1 HCl
0 KCl
0 H
0 nici un răspuns corect
852 NASCU Horea Peste o soluţie cu caracter acid se titrează NaOH, īn prezenţă de metiloranj; are loc un viraj de la ....la....
1 roşu , portocaliu
0 portocaliu , roşu
0 mov , roz
0 roz , mov
0 nici un răspuns corect
853 NASCU Horea O coloană schimbătoare de ioni, īn care matricea este pe bază de răşină sintetică se poate regenera cu
1 HCl concentrat
0 NaOH
0 HCl slab
0 KCl
0 nici un răspuns corect
854 NASCU Horea Gradul de reţinere al cationilor de către coloană se calculează cu formula
1 η=[(nvali reţinuţi)/(nvali introduşi)]·100
1 η=100·[(nvali reţinuţi)/(nvali introduşi)]
0 η=[(nvali introduşi)/(nvali reţinuţi)]·100
0 η=[(nvali reţinuţi)/(nvali introduşi)]
0 nici un răspuns corect
855 NASCU Horea Echivalentul chimic al NaOH este
1 egal cu masa moleculară
1 40
0 egal cu numărul atomic Z al Na
0 11
0 nici un răspuns corect
856 NASCU Horea Numărul de echivalenţi de KCl re3ţinuţieste egal cu
1 mNaOH/ENaOH
1 VNaOH·TNaOH/40
1 numărul de echivalenţi de NaOH
0 VNaOH·TNaOH
0 nici un răspuns corect
857 NASCU Horea Gradul de reţinere al unei coloane de cationit se exprimă īn
1 %
0 ml
0 grame
0 u.a.m
0 nici un răspuns corect
858 NASCU Horea Schibătorii de ioni se utilizează pentru
1 extragerea unor metale din soluţii īn procedee hidrometalurgice
1 obţinerea laptelui fără calciu, īm industria de prelucrare a laptelui
1 diverse tratamente īn procesul tehnologic de obţinere a vinului
0 identificarea elementelor din materiale fieroase
0 nici un răspuns corect
859 NASCU Horea Anioniţii pot reţine impurităţile anionice (XZ-) din soluţii apoase, datorită existenţei īn structura acestora a unor grupări bazice, cum ar fi
1 hidroxil
1 grupări amino
1 Oh
0 SO4
0 nici un răspuns corect
860 NASCU Horea OH este
1 ionul hidroxid
1 grupare hidroxil
1 anion mobil al anionitului
0 1/2 din molecula apei
0 nici un răspuns corect
861 NASCU Horea Cationiţii reţin impurităţile cationice (MZ ), datorită grupărilor funcţionale acide
1 grupări carboxil
1 grupări sulfonice
1 Cooh
0 CO3
0 nici un răspuns corect
862 NASCU Horea Īn funcţie de tipul ionilor care sunt reţinuţi, schimbătorii de ioni se clasifică īn
1 anioniţi
1 cationiţi
0 anioni
0 cationi
0 nicu un răspuns corect
863 NASCU Horea Reacţia: RCl NaOH=ROH NaCl este o reacţie de
1 regenerare a coloanei
1 regenerare a anionitului
0 schimb ionic
0 dublu schimb ionic
0 nici un răspuns corect
864 NASCU Horea Reacţia:RCl HCl=RH NaCl este o reacţie de
1 regenerare a coloanei
1 regenerare a cationitului
0 schimb ionic
0 dublu schimb ionic
0 nici un răspuns corect
865 NASCU Horea Ce grad de reţinere are o coloană de cationit, dacă după trecerea peste o coloană de cationit a 0,0063 echivalenţi KCl au fost reţinuţi 0,00534 echivalenţi
1 85%
0 0,85%
0 8,5%
0 0,085%
0 nici un răspuns corect
866 NASCU Horea Care din următoarele elemente sunt nemetele
1 Azot
1 Fluor
1 Clor
0 Sodiu
0 Magneziu
867 NASCU Horea Care sunt condiţiile de determinare gravimetrică a ferului ?
1 să se realizeze prin precipitarea ionilor ferici
1 pH-ul soluţiei să fie cuprins īntre 4-9
1 să se facă cu hidroxid de amoniu
0 să se facă la rece
0 să se facă la temperatură mai mare de 100 ºC
868 NASCU Horea Fe2++3NH4OH= ?
1 Fe(OH)3+3NH4
0 Fe+4NH4
0 2Fe(OH)3+3NH4
0 Fe(OH)3+2NH4
0 Fe+3NH4
869 NASCU Horea De către ce este favorizată formarea si maturarea precipitatului de hidroxid feric ?
1 temperatură
1 agitare
1 timp
1 prezenţa sărurilor de amoniu
0 presiune
870 NASCU Horea 2Fe(OH)3= ?
1 Fe2O3+3H2O
0 FeOH+H2O
0 Fe+H2O
0 Fe2O5+3H2O
0 FeO2+3H2O
871 NASCU Horea Ce se întāmplă cu precipitatul de hidroxid feric obţinut ?
1 se filtrează
1 se spală cu NH4NO3
1 se calcinează la temperatura becului de gaz
0 se spală cu HCl
0 se adaugă o solutie de Hcl
872 NASCU Horea Ce se intamplă prin calcinare la o temperatură mai mare 400 şC ?
1 transformarea hidroxidului feric in oxid feric
1 nu are loc pierderi de masă
0 are loc pierdere de masă
0 au loc transformari incomplete
0 dispare precipitatul
873 NASCU Horea Proprietăţile calcinării sunt:
1 nu are loc pierdere de masă
1 are loc transformarea Fe(OH)3 īn oxid feric
1 temperatura suficientă este de 400 şC
1 se face pe bec de gaz
0 temperatura de calcinare nu trebuie să depăŞească 100 şC
874 NASCU Horea Unde se face calcinarea ?
1 pe un bec de gaz
1 īntr-un cuptor
0 īntr-un pahar Berzelius
0 īntr-o eprubetă
0 īntr-un pahar Erlenmeyer
875 NASCU Horea Pe ce se īncălzeşte creuzetul care urmează a fi calcinat ?
1 pe o sticlă de azbest
1 pe un triunghi metalic cu şamotă
0 pe aragaz
0 pe o folie de Al
0 pe o folie de plastic
876 NASCU Horea Cu ce se face filtrarea precipitatului ?
1 cu hārtie de filtru
0 cu sita
0 cu o bucata de material textil
0 cu o cārpa
0 cu un material plastic
877 NASCU Horea Cu ce substanţă se verifică dacă precipitarea s-a realizat īn totalitate ?
1 hidroxid de amoniu
0 hidroxid feric
0 acid sulfuric
0 acid clorhidric
0 apă
878 NASCU Horea De ce avem novoie pentru a calcula masa de oxid feric formată ?
1 masa creuzetului cu oxid feric
1 masa creuzetului gol
0 masa atomică
0 masa moleculara
0 densitatea acestuia
879 NASCU Horea Cum se calculează masa oxidului feric format ?
1 diferenţa dintre masa creuzet+oxid si masa creuzetului
0 suma dintre masa creuzet+oxid si masa creuzetului
0 nu se poate calcula
0 cu ajutorl densităţii
0 prin calcul integral
880 NASCU Horea Ce ne trebuie pentru a calcula masa de fier din proba analizată ?
1 masa de oxid feric
1 masa moleculară a oxidului de fier
1 masa atomică a fierului
0 masa moleculară a fierului
0 volumul oxidului de fier
881 NASCU Horea Ce reprezintă "f" īn cadrul lucrării de laborator "Determinarea gravimetrică a fierului" ?
1 factorul gravimetric
0 coeficientul de reacţie
0 numărul atomic
0 numărul de masă
0 factorul de corecţie a volumului
882 NASCU Horea Care sunt etapele calcinarii hidroxidului feric ?
1 filtrarea
1 spălarea cu o soluţie de hidroxid de amoniu
1 calcinarea propriuzisă latemperatura becului de gaz
1 obţinerea oxidului feric
0 adăugarea de HCl
883 NASCU Horea Ce avem nevoie pentru a calcula factorul gravimetric de transformare ?
1 masa atomică a fierului
1 masa moleculară a oxidului de fier
0 temperatura de topire
0 densitatea oxidului de fier
0 nu se poate calcula
884 NASCU Horea Care dintre următoarele mărimi ne intervin in lucrarea de laborator "Determinarea gravimetrică a fierului" ?
1 factorul gravimetric de transformare
1 masa moleculară a oxidului de fier
1 masa atomică a fierului
1 masa oxidului de fier
0 densitatea oxidului de fier
885 NASCU Horea Cum se calculează eroarea relativă ?
1 mFe-A x f'
1 mFe-5xTsare Mohr x f'
0 mFe x f'
0 mFe-f'
0 nu se poate calcula
886 NASCU Horea Care din următoarele mărimi le folosim pentru a calcula eroarea relativă ?
1 masa fierului
1 titrul sării Mohr
1 factorul de gravimetric de transformare a sării Mohr
1 masa atomică a ferului
0 masa moleculară a hidroxidului feric
887 NASCU Horea Care sunt soluţiile ce intervin la calcinare īn urma căreia se obţine Fe ?
1 hidroxidul feric
1 oxidul feric
1 hidroxidul de aminiu
1 azotatul de aminiu
0 acidul sulfuric
888 NASCU Horea Care din următoarele instrumente sunt folosite pentru a se realiza lucrarea de laborator "Determinarea gravimetrica a fierului" ?
1 becul de gaz
1 pahar Berzelius
1 hārtie de filtru
0 biureta
0 agitator magnetic
889 NASCU Horea Care sunt formele in care se gaseşte elementul rezultat īn urma calcinării precipitatului de oxid feric?
0 Hidroxid feros
1 oxid feric
0 fier
0 sulfat feric
0 sulfura de fier
890 NASCU Horea Cum se face calcinarea la determinarea gravimetrică a fierului cu ajutorul becului de gaz ?
1 treptat
1 pe sita de azbest
0 pe suprafeţe de metal
0 pe suprafeţe plastice
1 final, direct īn flacără pe un triunghi metalic cu şamotă
891 NASCU Horea Cu ce soluţie se spală precipitatul de pe hārtia de filtru la analiza gravimetrică a fierului?
1 NH4NO3
0 HCl
0 apă
0 spirt
0 ulei
892 NASCU Horea Care din următoarele substanţe sunt compuşi binari covalenţi?
1 Co
1 NO2
0 CaO
0 NaNO3
0 C2H5OH
893 NASCU Horea Care dintre următoarele pH-uri ale apei de ploaie fac ca aceasta să fie considerată acidă ?
0 8
0 7
1 4
0 5
0 6
894 NASCU Horea Clorul a fost denumit ca atare (de către DAVY) deoarece ...
0 pe sora descoperitorului său o chema Clore.
1 acesta are o culoare galben-verzuie.
0 este un agent puternic oxidant.
0 a fost izolat prima oară din înălbitorul Clorox.
0 a fost descoperit în localitatea suedezaă Cloren.
895 NASCU Horea Care din următoarele substanţe sunt formate din molecule?
0 KBr
1 ClO2
1 NH3
0 CuCl2
1 O2
896 NASCU Horea Care din următoarele combinaţii conţin un ion poliatomic?
0 C6H12O6
0 KBr
1 Na2SO4
0 CO2
0 LiCl
897 NASCU Horea Care din următoarele afirmaţii sunt tipice pentru combinaţii (substanţe) cu legături covalente?
0 legătura chimică implică un transfer (total) al electronilor de la un atom la altul.
1 sunt formate din molecule.
0 întotdeauna conţin atât cationi cât şi anioni.
0 sunt formate în mod obişnuit din metale şi nemetale.
0 în stare lichidă conduc bine electricitatea.
898 NASCU Horea Care din următorii oxizi ai elementelor grupei 14 (IVA) sunt substanţe gazoase la temperatura camerei?
1 Co
1 CO2
0 SiO2
0 SnO2
0 PbO2
899 NASCU Horea Care din următorii cărbuni sunt artificiali?
0 antracit
0 huilă
1 mangal
1 cocs
0 lignit
900 NASCU Horea Ce rezultă prin reacţia cărbunelui cu apa la temperaturi ridicate (C + H2O → …) ?
0 CH2 + 1/2O2
0 CH4 + O2
0 CO2 +2H2
1 CO + H2
0 C(OH)2 +H2
901 NASCU Horea Aluminiul are un clark de 7,45% fiind cel mai raspandit īn scoarţa terestră dintre toate metalele. Care din următoarele minerale de aluminiu sunt exploatabile în prezent pentru extracţia industrială a aluminiului?
1 bauxita, AlO(OH)
0 argila, K[AlSi3O8]
0 corindonul, Al2O3
0 spinelul, MgAl2O4
0 hidrargilitul, Al(OH)3
902 NASCU Horea Care din următoarele reprezintă reacţii de ardere?
1 C + O2 = CO2
1 CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
0 CH4 = C + 2H2
0 KClO3 = KCl + 3/2O2
0 2Al + N2 = 2AlN
903 NASCU Horea Care dintre următoarele proprietăţi fizice sunt caracteristice dioxigenului?
1 este paramagnetic (este atras de un magnet)
1 are o energie de disociere ridicată
0 are o energie de disociere coborâtă
0 are punctul de fierbere peste 0oC
0 are o coloraţie galben verzuie
904 NASCU Horea Oxigenul are 3 izotopi naturali. Care sunt aceştia?
1 16O
1 17O
1 18O
0 15O
0 19O
905 NASCU Horea Care dintre următoarele metode de obţinere a oxigenului sunt metode industriale?
0 Descompunerea oxizilor: de ex.: 2HgO = Hg + O2
0 Descompunerea peroxizilor: de ex.: 2BaO2 = 2BaO + O2
0 Descompunerea unor săruri: de ex. 2KClO3 = 2KCl + 3O2
1 Electroliza apei acidulate sau alcalinizate: la catod apare H2 iar la anod O2
1 Distilarea fracţionată a aerului lichid: oxigenul (p.f.= -182,9o) având punctul de fierbere mai ridicat decât al azotului(p.f.=-195,7o)