FINAL TEST AT LABORATORY
Study of the diffusion in gaseous state and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. We may say the followings:
  1. diffusion process appears in all gaseous, liquid and solid states;
  2. the molecules have speeds only in gaseous and liquid states;
  3. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature, pressure and size of the molecule;
  4. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature and pressure;

 2. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the propagation of the species as neutral molecules and not as ions;
  2. the width of the tube and not of the length of the tube;
  3. the speed of diffusion of each involved species;
  4. the average energy or average speed of each involved species;

 3. The fog observed during the experiment is due to:
  1. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
  2. formation of ammonium chloride;
  3. presence of the ammonia;
  4. unproper illumination in the laboratory or our breathing;

 4. The position of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the virtual speeds and not the real speeds of each involved species;
  2. the length of the tube and not of the width of the tube;
  3. the mode energy or mode speed of each involved species;
  4. the average energy or average speed of each involved species;

 5. At the ends of the tube following equilibrium reactions occurs:
  1. H2O \=\ H+ + HO-
  2. H+ + HO- \=\ H2O
  3. NH3 + H2O \=\ NH4+ + HO-
  4. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul difuziei in stare gazoasa si a vitezelor moleculare

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Va rugam sa decida cu adevarat / fals pentru urmatoarele afirmatii:
  1. proces de difuzie apare īn toate starile gazoasa, lichida si solida;
  2. moleculele au viteze numai īn stare gazoasa si lichida;
  3. energia cinetica a unei molecule este afectata de temperatura, presiune si dimensiunea moleculei;
  4. energia cinetica a unei molecule este afectata de temperatura si presiune;

 2. Timpul pentru formarea inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. propagarea speciilor ca si molecule neutre si nu ca si ioni;
  2. latimea tubului si nu lungimea tubului;
  3. viteza de difuzie a fiecarei specii implicate;
  4. energia medie sau viteza medie a fiecarei specii implicate;
  5. viteza la moda sau energia la moda a fiecarei specii implicate;

 3. Ceata observata īn timpul experimentului se datoreaza:
  1. iluminarii necorespunzatoare īn laborator si respiratiei noastre;
  2. formarea clorurii de amoniu;
  3. prezentei amoniacului;
  4. iluminarii necorespunzatoare īn laborator sau respiratie noastre;

 4. Pozitia inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. vitezele virtuale si nu vitezele reale ale fiecarei specii implicate;
  2. lungimea tubului si nu latimea tubului;
  3. viteza la moda sau energia la moda a fiecarei specii implicate;
  4. energia medie sau viteza medie a fiecarei specii implicate;
  5. propagarea speciilor ca ionii si nu ca si molecule neutre;

 5. La capetele tubului urmatoarele reactii de echilibru apar:
  1. H2O \=\ H+ + HO-
  2. H+ + HO- \=\ H2O
  3. NH3 + H2O \ = \ NH4+ + HO-
  4. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of the diffusion in gaseous state and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The chronometer is used in the experiment for:
  1. synchronization of the diffusion times;
  2. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
  3. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
  4. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;

 2. The fog observed during the experiment is due to:
  1. our experiment designed to trap the product of the reaction;
  2. formation of ammonium chloride;
  3. presence of the chlorine;
  4. presence of the ammonia;

 3. The position of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the propagation of the species as ions and not as neutral molecules;
  2. the average energy or average speed of each involved species;
  3. the propagation of the species as neutral molecules and not as ions;
  4. the mode energy or mode speed of each involved species;

 4. We may say the followings:
  1. the molecules have speeds only in gaseous state;
  2. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature and pressure;
  3. the molecules have speeds in all gaseous, liquid and solid states;
  4. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature, pressure and size of the molecule;

 5. At the ends of the tube following equilibrium reactions occurs:
  1. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl
  2. H+ + HO- \=\ H2O
  3. NH3 + HCl \=\ NH4Cl
  4. HCl + H2O \=\ Cl- + H3O+

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul difuziei in stare gazoasa si a vitezelor moleculare

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Cronometrul este utilizat īn experimentul pentru:
  1. sincronizarea timpilor de difuzie;
  2. indicarea momentului cānd trebuie sa se acorde atentie experimentului;
  3. extragerea informatiilor necesare pentru a calcula coeficientii de difuzie;
  4. extragerea informatiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;

 2. Ceata observata īn timpul experimentului se datoreaza:
  1. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reactie;
  2. formarea clorurii de amoniu;
  3. prezentei clorului;
  4. prezentei amoniacului;
  5. iluminarii necorespunzatoare īn laborator sau respiratie noastre;

 3. Pozitia inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. propagarea speciilor ca ionii si nu ca si molecule neutre;
  2. energia medie sau viteza medie a fiecarei specii implicate;
  3. propagarea speciilor ca si molecule neutre si nu ca si ioni;
  4. viteza la moda sau energia la moda a fiecarei specii implicate;

 4. Va rugam sa decida cu adevarat / fals pentru urmatoarele afirmatii:
  1. moleculele au viteze numai īn stare gazoasa;
  2. energia cinetica a unei molecule este afectata de temperatura si presiune;
  3. moleculele au viteze īn toate starile gazoasa, lichida si solida;
  4. energia cinetica a unei molecule este afectata de temperatura, presiune si dimensiunea moleculei;

 5. La capetele tubului urmatoarele reactii de echilibru apar:
  1. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl
  2. H+ + HO- \=\ H2O
  3. NH3 + HCl \=\ NH4Cl
  4. HCl + H2O \=\ Cl- + H3O+
  5. H2O \=\ H+ + HO-

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of the diffusion in gaseous state and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
  1. all are moving in an arbitrary direction;
  2. are considered to be at the same temperature, but may have different energies;
  3. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
  4. all are moving in the same direction;

 2. We may say the followings:
  1. the molecules have speeds only in gaseous state;
  2. the molecules have energy in all gaseous, liquid and solid states;
  3. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only;
  4. the molecules have energy only in gaseous state;

 3. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the propagation of the species as ions and not as neutral molecules;
  2. the virtual speeds and not the real speeds of each involved species;
  3. the length of the tube and not of the width of the tube;
  4. the real speeds and not the virtual speeds of each involved species;

 4. At the ends of the tube following equilibrium reactions occurs:
  1. HCl + H2O \=\ Cl- + H3O+
  2. H2O \=\ H+ + HO-
  3. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl
  4. H+ + HO- \=\ H2O

 5. The chronometer is used in the experiment for:
  1. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
  2. measuring of the diffusion time;
  3. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;
  4. to keep us busy;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul difuziei in stare gazoasa si a vitezelor moleculare

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Asa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
  1. toate se īndreapta īntr-o directie arbitrara;
  2. sunt considerate a fi la aceeasi temperatura, dar pot avea diferite energii;
  3. sunt considerate a fi la aceeasi temperatura, dar pot avea viteze diferite;
  4. toate se deplaseaza īn aceeasi directie;

 2. Va rugam sa decida cu adevarat / fals pentru urmatoarele afirmatii:
  1. moleculele au viteze numai īn stare gazoasa;
  2. moleculele au energie īn toate starile gazoasa, lichida si solida;
  3. energia cinetica a unei molecule este afectata de numai temperatura;
  4. moleculele au energie numai īn stare gazoasa;

 3. Timpul pentru formarea inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. propagarea speciilor ca ionii si nu ca si molecule neutre;
  2. vitezele virtuale si nu vitezele reale ale fiecarei specii implicate;
  3. lungimea tubului si nu latimea tubului;
  4. vitezele reale si nu vitezele virtuale ale fiecarei specii implicate;

 4. La capetele tubului urmatoarele reactii de echilibru apar:
  1. HCl + H2O \=\ Cl- + H3O+
  2. H2O \=\ H+ + HO-
  3. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl
  4. H+ + HO- \=\ H2O

 5. Cronometrul este utilizat īn experimentul pentru:
  1. indicarea momentului cānd trebuie sa se acorde atentie experimentului;
  2. masurarea timpului de difuzie;
  3. extragerea informatiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;
  4. sa ne tina ocupati;

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of the diffusion in gaseous state and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The time to the formation of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the average energy or average speed of each involved species;
  2. the length of the tube and not of the width of the tube;
  3. the propagation of the species as ions and not as neutral molecules;
  4. the concentrations of the solutions used;

 2. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
  1. all are moving in an arbitrary direction;
  2. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
  3. all have same speed;
  4. all have same energy;

 3. The position of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the concentrations of the solutions used;
  2. the length of the tube and the width of the tube;
  3. the width of the tube and not of the length of the tube;
  4. the length of the tube and not of the width of the tube;

 4. At the ends of the tube following equilibrium reactions occurs:
  1. NH3 + HCl \=\ NH4Cl
  2. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl
  3. H2O \=\ H+ + HO-
  4. NH3 + H2O \=\ NH4+ + HO-

 5. We may say the followings:
  1. diffusion process appears only in gaseous state;
  2. the molecules have speeds in all gaseous, liquid and solid states;
  3. diffusion process appears only in gaseous and liquid states;
  4. the molecules have energy only in gaseous and liquid states;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul difuziei in stare gazoasa si a vitezelor moleculare

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Timpul pentru formarea inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. energia medie sau viteza medie a fiecarei specii implicate;
  2. lungimea tubului si nu latimea tubului;
  3. propagarea speciilor ca ionii si nu ca si molecule neutre;
  4. concentratiile solutiilor utilizate;

 2. Asa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
  1. toate se īndreapta īntr-o directie arbitrara;
  2. sunt considerate a fi la aceeasi temperatura, dar pot avea viteze diferite;
  3. toate au aceeasi viteza;
  4. toate au aceeasi energie;

 3. Pozitia inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. concentratiile solutiilor utilizate;
  2. lungimea tubului si latimea tubului;
  3. latimea tubului si nu lungimea tubului;
  4. lungimea tubului si nu latimea tubului;

 4. La capetele tubului urmatoarele reactii de echilibru apar:
  1. NH3 + HCl \=\ NH4Cl
  2. NH4+ + Cl- \=\ NH4Cl
  3. H2O \=\ H+ + HO-
  4. NH3 + H2O \ = \ NH4+ + HO-

 5. Va rugam sa decida cu adevarat / fals pentru urmatoarele afirmatii:
  1. proces de difuzie apare numai īn stare gazoasa;
  2. moleculele au viteze īn toate starile gazoasa, lichida si solida;
  3. proces de difuzie apare numai īn stare gazoasa si lichida;
  4. moleculele au energie numai īn stare gazoasa si lichida;
  5. moleculele au viteze numai īn stare gazoasa si lichida;

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of the diffusion in gaseous state and molecular speeds

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. As you concluded from the experiment, the molecules of a gas at equilibrium:
  1. are considered to be at the same temperature, but may have different speeds;
  2. all are moving in an arbitrary direction;
  3. all have same energy;
  4. all are moving in the same direction;

 2. The chronometer is used in the experiment for:
  1. to keep us busy;
  2. extracting the information necessary to calculate the diffusion coefficients;
  3. indication of the moment when we should pay attention to the experiment;
  4. extracting the information necessary to calculate the speeds ratio;

 3. The position of the ring in the experiment is dependent on:
  1. the length of the tube and not of the width of the tube;
  2. the length of the tube and the width of the tube;
  3. the real speeds and not the virtual speeds of each involved species;
  4. the concentrations of the solutions used;

 4. We may say the followings:
  1. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature, pressure and size of the molecule;
  2. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature only;
  3. diffusion process appears only in gaseous state;
  4. the kinetic energy of a molecule is affected by temperature and pressure;

 5. The fog observed during the experiment is due to:
  1. unproper illumination in the laboratory or our breathing;
  2. unproper illumination in the laboratory and our breathing;
  3. our experiment designed to trap the product of the reaction;
  4. presence of the ammonia;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul difuziei in stare gazoasa si a vitezelor moleculare

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Asa cum s-a concluzionat din experiment, moleculele unui gaz la echilibru:
  1. sunt considerate a fi la aceeasi temperatura, dar pot avea viteze diferite;
  2. toate se īndreapta īntr-o directie arbitrara;
  3. toate au aceeasi energie;
  4. toate se deplaseaza īn aceeasi directie;
  5. sunt considerate a fi la aceeasi temperatura, dar pot avea diferite energii;

 2. Cronometrul este utilizat īn experimentul pentru:
  1. sa ne tina ocupati;
  2. extragerea informatiilor necesare pentru a calcula coeficientii de difuzie;
  3. indicarea momentului cānd trebuie sa se acorde atentie experimentului;
  4. extragerea informatiilor necesare pentru calcularea raportului vitezelor;

 3. Pozitia inelului īn experimentul este dependenta de:
  1. lungimea tubului si nu latimea tubului;
  2. lungimea tubului si latimea tubului;
  3. vitezele reale si nu vitezele virtuale ale fiecarei specii implicate;
  4. concentratiile solutiilor utilizate;

 4. Va rugam sa decida cu adevarat / fals pentru urmatoarele afirmatii:
  1. energia cinetica a unei molecule este afectata de temperatura, presiune si dimensiunea moleculei;
  2. energia cinetica a unei molecule este afectata de numai temperatura;
  3. proces de difuzie apare numai īn stare gazoasa;
  4. energia cinetica a unei molecule este afectata de temperatura si presiune;
  5. proces de difuzie apare īn toate starile gazoasa, lichida si solida;

 5. Ceata observata īn timpul experimentului se datoreaza:
  1. iluminarii necorespunzatoare īn laborator sau respiratie noastre;
  2. iluminarii necorespunzatoare īn laborator si respiratiei noastre;
  3. experimentului nostru proiectat pentru a captura produsul de reactie;
  4. prezentei amoniacului;
  5. prezentei clorului;

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen: study of the gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. In the laboratory were studied:
  1. increasing of the pressure of a gas when was heated;
  2. increasing of the temperature of a solid mass when was heated;
  3. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) -> KCl + O3;
  4. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) -> KCl + O2;

 2. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
  1. oxigen were released as result of the decomposition;
  2. as more complex the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
  3. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
  4. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;

 3. A state equation for a real gas is:
  1. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
  2. a relation derived to approximate the relation between state parameters;
  3. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;
  4. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;

 4. For gaseous state:
  1. the pressure is subject to change when a chemical reaction occurs;
  2. we need to take supplementary precautions in the laboratory;
  3. the pressure is much lower than in liquid state;
  4. the pressure is much higher than in liquid state;

 5. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
  1. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 -> K2Cr2O7;
  2. Ag2O -> Ag + O2;
  3. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  4. K2Cr2O7 -> K2CrO4 + Cr2O3 + O2;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obtinerea oxigenului: studiul legilor gazelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Īn laborator s-au studiat:
  1. cresterea presiunii unui gaz cānd s-a īncalzit;
  2. cresterea temperaturii unei mase solide cānd s-a īncalzit;
  3. obtinerea de oxigen, folosind reactia KClO3(+ MnO2, caldura) -> KCl + O3;
  4. obtinerea de oxigen, folosind reactia KClO3(+ MnO2, caldura) -> KCl + O2;

 2. Valorile luate din experimentul efectuat īn laborator au indicat ca:
  1. oxigenul au fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  2. cu cat mai complex este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atat este mai bun este agrementul;
  3. avem suficiente informatii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reactie;
  4. modelul ideal al unui gaz aproximeaza cel mai bine comportamentul gazului eliberat;

 3. O ecuatie de stare pentru un gaz real este:
  1. o relatie care este īntotdeauna adevarata, independent de valorile parametrilor de stare;
  2. o relatie derivata pentru a aproxima relatia dintre parametrii de stare;
  3. utilizabila īn laborator, dar nu este de a fi utilizata īn alta parte;
  4. o relatie care sa tina cont de anumite abateri de la modelul ideal;
  5. o relatie obtinut dupa efectuarea experimentului;

 4. Pentru stare gazoasa:
  1. presiunea se pot modifica atunci cānd apare o reactie chimica;
  2. avem nevoie pentru a lua masuri de precautie suplimentare īn laborator;
  3. presiunea este mult mai mica decāt īn stare lichida;
  4. presiunea este mult mai mare decāt īn stare lichida;

 5. Pe baza experientei noastre dupa efectuarea experimentului, putem spune ca oxigenul poate fi obtinut din:
  1. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 -> K2Cr2O7;
  2. Ag2O -> Ag + O2;
  3. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  4. K2Cr2O7 -> K2CrO4 + Cr2O3 + O2;
  5. KClO3 -> KCl + O2;

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen: study of the gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. A state equation for a real gas is:
  1. a relation which may involve some constants dependent of gas composition;
  2. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
  3. a relation derived to approximate the relation between state parameters;
  4. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;

 2. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
  1. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  2. Ag + O2 -> Ag2O;
  3. KCl + O2 -> KClO3;
  4. Ag2O -> Ag + O2;

 3. In the laboratory were studied:
  1. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when ozone is released;
  2. increasing of the pressure of a gas when was heated;
  3. the producing of some gas as result of a lost of the mass of a solid;
  4. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) -> KCl + O3;

 4. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
  1. ozone were released as result of the decomposition;
  2. we do not possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
  3. as more complex the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
  4. oxigen were released as result of the decomposition;

 5. For gaseous state:
  1. the pressure is unchanged when a chemical reaction occurs;
  2. we need to take supplementary precautions in the laboratory;
  3. the pressure is much lower than in liquid state;
  4. the pressure depends on the model which are used to approximate it;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obtinerea oxigenului: studiul legilor gazelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. O ecuatie de stare pentru un gaz real este:
  1. o relatie care poate implica unele constante dependente de compozitia gazului;
  2. o relatie care sa tina cont de anumite abateri de la modelul ideal;
  3. o relatie derivata pentru a aproxima relatia dintre parametrii de stare;
  4. utilizabila īn laborator, dar nu este de a fi utilizata īn alta parte;

 2. Pe baza experientei noastre dupa efectuarea experimentului, putem spune ca oxigenul poate fi obtinut din:
  1. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  2. Ag + O2 -> Ag2O;
  3. KCl + O2 -> KClO3;
  4. Ag2O -> Ag + O2;

 3. Īn laborator s-au studiat:
  1. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu cānd ozonul este eliberat;
  2. cresterea presiunii unui gaz cānd s-a īncalzit;
  3. producerea unor gaze ca urmare a unei pierderi de masa a unui solid;
  4. obtinerea de oxigen, folosind reactia KClO3(+ MnO2, caldura) -> KCl + O3;

 4. Valorile luate din experimentul efectuat īn laborator au indicat ca:
  1. ozonul au fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  2. nu avem suficiente informatii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reactie;
  3. cu cat mai complex este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atat este mai bun este agrementul;
  4. oxigenul au fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  5. modelul ideal al unui gaz aproximeaza cel mai rau comportamentul gazului eliberat;

 5. Pentru stare gazoasa:
  1. presiunea este neschimbata cānd apare o reactie chimica;
  2. avem nevoie pentru a lua masuri de precautie suplimentare īn laborator;
  3. presiunea este mult mai mica decāt īn stare lichida;
  4. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima;
  5. presiunea este mult mai mare decāt īn stare lichida;

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen: study of the gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
  1. ozone were released as result of the decomposition;
  2. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
  3. air were released as result of the decomposition;
  4. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;

 2. For gaseous state:
  1. the pressure is much lower than in liquid state;
  2. the pressure is unchanged when a chemical reaction occurs;
  3. we need to take supplementary precautions in the laboratory;
  4. the pressure is much higher than in liquid state;

 3. A state equation for a real gas is:
  1. a relation between an certain number of state parameters;
  2. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
  3. a relation obtained after conducting of the experiment;
  4. a relation between an unlimited number of state parameters;

 4. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
  1. KNO2 + O2 -> KNO3;
  2. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  3. KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2;
  4. KNO3 -> KNO2 + O2;

 5. In the laboratory were studied:
  1. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) -> KCl + O3;
  2. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when oxygen is released;
  3. increasing of the temperature of a solid mass when was heated;
  4. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) -> KCl + O2;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obtinerea oxigenului: studiul legilor gazelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Valorile luate din experimentul efectuat īn laborator au indicat ca:
  1. ozonul au fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  2. avem suficiente informatii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reactie;
  3. aer a fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  4. modelul ideal al unui gaz aproximeaza cel mai bine comportamentul gazului eliberat;

 2. Pentru stare gazoasa:
  1. presiunea este mult mai mica decāt īn stare lichida;
  2. presiunea este neschimbata cānd apare o reactie chimica;
  3. avem nevoie pentru a lua masuri de precautie suplimentare īn laborator;
  4. presiunea este mult mai mare decāt īn stare lichida;

 3. O ecuatie de stare pentru un gaz real este:
  1. o relatie īntre un anumit numar de parametri de stare;
  2. o relatie care este īntotdeauna adevarata, independent de valorile parametrilor de stare;
  3. o relatie obtinut dupa efectuarea experimentului;
  4. o relatie īntre un numar nelimitat de parametri de stare;

 4. Pe baza experientei noastre dupa efectuarea experimentului, putem spune ca oxigenul poate fi obtinut din:
  1. KNO2 + O2 -> KNO3;
  2. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  3. KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2;
  4. KNO3 -> KNO2 + O2;

 5. Īn laborator s-au studiat:
  1. obtinerea de oxigen, folosind reactia KClO3(+ MnO2, caldura) -> KCl + O3;
  2. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu cānd oxigenul este eliberat;
  3. cresterea temperaturii unei mase solide cānd s-a īncalzit;
  4. obtinerea de oxigen, folosind reactia KClO3(+ MnO2, caldura) -> KCl + O2;
  5. cresterea presiunii unui gaz cānd s-a īncalzit;

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen: study of the gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
  1. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;
  2. air were released as result of the decomposition;
  3. as more simple the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
  4. we do not possess enough information to decide what gas was released from the reaction;

 2. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
  1. opening a bubble water bottle;
  2. KClO3 -> KCl + O2;
  3. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 -> K2Cr2O7;
  4. Ag2O -> Ag + O2;

 3. For gaseous state:
  1. the pressure depends on the model which are used to approximate it;
  2. the pressure is much lower than in liquid state;
  3. it exists an equation for all, p · V = n · R · T;
  4. the pressure is exactly the same as in liquid state;

 4. A state equation for a real gas is:
  1. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
  2. a relation derived to approximate the relation between state parameters;
  3. usable in the laboratory, but is not to be used somewhere else;
  4. a relation between an unlimited number of state parameters;

 5. In the laboratory were studied:
  1. the obtaining of the oxygen, by using the reaction KClO3 (+MnO2, heat) -> KCl + O2;
  2. the lost of the mass of a solid as result of producing of some gas;
  3. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when oxygen is released;
  4. increasing of the temperature of a solid mass when was heated;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obtinerea oxigenului: studiul legilor gazelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Valorile luate din experimentul efectuat īn laborator au indicat ca:
  1. modelul ideal al unui gaz aproximeaza cel mai bine comportamentul gazului eliberat;
  2. aer a fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  3. cu cat mai simplu este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atat este mai bun este agrementul;
  4. nu avem suficiente informatii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reactie;

 2. Pe baza experientei noastre dupa efectuarea experimentului, putem spune ca oxigenul poate fi obtinut din:
  1. deschiderea unei sticle de apa cu bule;
  2. KClO3 -> KCl + O2;
  3. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 -> K2Cr2O7;
  4. Ag2O -> Ag + O2;

 3. Pentru stare gazoasa:
  1. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima;
  2. presiunea este mult mai mica decāt īn stare lichida;
  3. ca exista o ecuatie utilizabila mereu, p · V = n · R · T;
  4. presiunea este exact la fel ca si īn stare lichida;

 4. O ecuatie de stare pentru un gaz real este:
  1. o relatie care este īntotdeauna adevarata, independent de valorile parametrilor de stare;
  2. o relatie derivata pentru a aproxima relatia dintre parametrii de stare;
  3. utilizabila īn laborator, dar nu este de a fi utilizata īn alta parte;
  4. o relatie īntre un numar nelimitat de parametri de stare;
  5. o relatie care poate implica unele constante dependente de compozitia gazului;

 5. Īn laborator s-au studiat:
  1. obtinerea de oxigen, folosind reactia KClO3(+ MnO2, caldura) -> KCl + O2;
  2. pierdut din masa de solid ca urmare a producerii unor gaze;
  3. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu cānd oxigenul este eliberat;
  4. cresterea temperaturii unei mase solide cānd s-a īncalzit;
  5. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu cānd oxigenul este eliberat;

FINAL TEST AT LABORATORY
Obtaining of the oxygen: study of the gases laws

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The values taken from the experiment conducted in the laboratory indicated that:
  1. as more complex the model is used to approximate the behavior, as best agreement is obtained;
  2. we possess enough information to decide what gas was released from the reaction;
  3. the ideal model of a gas approximated the best the behavior of the released gas;
  4. ozone were released as result of the decomposition;

 2. For gaseous state:
  1. the pressure depends on the model which are used to approximate it;
  2. the pressure is much higher than in liquid state;
  3. we need to take supplementary precautions in the laboratory;
  4. the pressure is unchanged when a chemical reaction occurs;

 3. Based on our experience after conducting the experiment, we may say that the oxygen can be obtained from:
  1. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  2. Ag2O -> Ag + O2;
  3. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 -> K2Cr2O7;
  4. KNO2 + O2 -> KNO3;

 4. In the laboratory were studied:
  1. decomposition of the potasium chlorate to potasium chloride when ozone is released;
  2. increasing of the pressure of a gas when was heated;
  3. the lost of the mass of a solid as result of producing of some gas;
  4. decomposition of the potasium chloride to potasium chlorate when ozone is released;

 5. A state equation for a real gas is:
  1. a relation between an unlimited number of state parameters;
  2. a relation which is always true, independent of the values of the state parameters;
  3. a relation which takes into account certain deviations from the ideal model;
  4. a relation between an certain number of state parameters;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Obtinerea oxigenului: studiul legilor gazelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Valorile luate din experimentul efectuat īn laborator au indicat ca:
  1. cu cat mai complex este modelul folosit pentru a aproxima comportamentul, cu atat este mai bun este agrementul;
  2. avem suficiente informatii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reactie;
  3. modelul ideal al unui gaz aproximeaza cel mai bine comportamentul gazului eliberat;
  4. ozonul au fost eliberat ca urmare a descompunerii;
  5. nu avem suficiente informatii pentru a decide ce gaz a fost eliberat din reactie;

 2. Pentru stare gazoasa:
  1. presiunea depinde de modelul care este utilizat pentru o aproxima;
  2. presiunea este mult mai mare decāt īn stare lichida;
  3. avem nevoie pentru a lua masuri de precautie suplimentare īn laborator;
  4. presiunea este neschimbata cānd apare o reactie chimica;

 3. Pe baza experientei noastre dupa efectuarea experimentului, putem spune ca oxigenul poate fi obtinut din:
  1. K2MnO4 + MnO2 + O2 -> KMnO4;
  2. Ag2O -> Ag + O2;
  3. K2CrO4 + Cr2O3 + O2 -> K2Cr2O7;
  4. KNO2 + O2 -> KNO3;

 4. Īn laborator s-au studiat:
  1. descompunerea cloratului de potasiu la clorura de potasiu cānd ozonul este eliberat;
  2. cresterea presiunii unui gaz cānd s-a īncalzit;
  3. pierdut din masa de solid ca urmare a producerii unor gaze;
  4. descompunerea clorurii de potasiu la cloratul de potasiu cānd ozonul este eliberat;

 5. O ecuatie de stare pentru un gaz real este:
  1. o relatie īntre un numar nelimitat de parametri de stare;
  2. o relatie care este īntotdeauna adevarata, independent de valorile parametrilor de stare;
  3. o relatie care sa tina cont de anumite abateri de la modelul ideal;
  4. o relatie īntre un anumit numar de parametri de stare;
  5. o relatie obtinut dupa efectuarea experimentului;

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. This method of analysis of metals and alloys is:
  1. a nondestructive method of analysis;
  2. useful for pure metals, not so useful for alloys;
  3. too ancient to be used today in the laboratory;
  4. a gravimetric method of analysis;

 2. When lead is identified:
  1. interference of other ions may affect the outcome;
  2. a yellow complex appears;
  3. a violet complex appears;
  4. precautions should be made for toxic wastes disposal;

 3. When aluminum is identified:
  1. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;
  2. using of ammonium hidroxide is enough in order to have a clear guess about the presence of aluminum;
  3. the presence of other ions may produce a false negative outcome;
  4. is identified as Al3+ cation;

 4. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
  1. to accomodate ourselves to use chemicals;
  2. to work as an electrolyte and to allow passing of the electrical current through moistened paper;
  3. for the paper to work as isolator;
  4. to be cut easily with scissors;

 5. When the electrical circuit is closed:
  1. anions from the solution are passed into sample as metals;
  2. elements from the metals are passed into solution as cations;
  3. electric current passes the sample and the paper;
  4. elements from the metals are passed into solution as anions;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativa a metalelor si aliajelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Aceasta metoda de analiza de metale si aliaje este:
  1. o metoda nedistructiva de analiza;
  2. utila pentru metale pure, nu atāt de utila pentru aliaje;
  3. prea veche pentru a fi utilizata īn prezent īn laborator;
  4. o metoda gravimetrica de analiza;

 2. Cānd plumbul este identificat:
  1. interferenta altor ioni poate afecta rezultatul;
  2. apare un complex galben;
  3. apare un complex violet;
  4. ar trebui sa fie luate masuri de precautie pentru deseurile toxice eliminate;
  5. apare un complex albastru;

 3. Cānd aluminiu este identificat:
  1. folosirea alizarinei, īmpreuna cu hidroxidul de amoniu ofera un complex colorat rosu;
  2. folosirea hidroxidului de amoniu este suficient pentru a avea indicii clare cu privire la prezenta aluminiului;
  3. prezenta altor ioni poate produce un rezultat fals negativ;
  4. este identificat ca cationul Al3+;

 4. De ce umezim hārtia cu solutie de azotat de sodiu?
  1. sa ne acomodam in a utiliza substante chimice;
  2. pentru a lucra ca un electrolit si pentru a permite trecerea de curent electric prin hārtia umezita;
  3. pentru ca hartia sa actioneze ca izolator;
  4. sa fie taiat cu usurinta cu foarfeca;
  5. pentru oprirea dupa un timp reactiei chimice care are loc;

 5. Cānd circuitul electric este īnchis:
  1. anionii din solutie sunt trecuti īn proba ca metale;
  2. elementele din metalele sunt trecute īn solutie sub forma de cationi;
  3. curent electric trece prin proba si hārtie;
  4. elemente din metalele sunt trecute īn solutie sub forma de anioni;

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The electric charges after passing the metals into solution may be:
  1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+
  2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+
  3. dependent on the intensity of the current applied to the electrograf and composition of the metal alloy;
  4. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+

 2. When aluminum is identified:
  1. the presence of other ions may produce a true negative outcome;
  2. supplementary precautions should be taken, because the plates are made from aluminum too;
  3. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;
  4. is identified as Al2+ cation;

 3. This method of analysis of metals and alloys is:
  1. a destructive method of analysis;
  2. useful for alloys, not so useful for metals;
  3. too ancient to be used today in the laboratory;
  4. useful for pure metals, not so useful for alloys;

 4. When lead is identified:
  1. the reactions used clearly indicates its presence;
  2. precautions should be made for toxic wastes disposal;
  3. a violet complex appears;
  4. a red-brown complex appears;

 5. When the electrical circuit is closed:
  1. elements from the metals are passed into solution as anions;
  2. electric current passes the sample and the paper;
  3. anions from the solution are passed into sample as metals;
  4. elements from the metals are passed into solution as cations;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativa a metalelor si aliajelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor īn solutie pot fi:
  1. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+
  2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+
  3. dependente de intensitatea curentului aplicat la electrograf si compozitia aliajului metalic;
  4. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+
  5. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+

 2. Cānd aluminiu este identificat:
  1. prezenta altor ioni poate produce un rezultat adevarat negativ;
  2. ar trebui sa fie luate masuri de precautie suplimentare deoarece talerele sunt realizate din aluminiu deasemenea;
  3. folosirea alizarinei, īmpreuna cu hidroxidul de amoniu ofera un complex colorat rosu;
  4. este identificat ca cationul Al2+;
  5. prezenta altor ioni poate produce un rezultat fals negativ;

 3. Aceasta metoda de analiza de metale si aliaje este:
  1. o metoda distructiva de analiza;
  2. utila pentru aliaje, nu atāt de utila pentru metale;
  3. prea veche pentru a fi utilizata īn prezent īn laborator;
  4. utila pentru metale pure, nu atāt de utila pentru aliaje;

 4. Cānd plumbul este identificat:
  1. reactiile utilizate īn mod clar ii indica prezenta;
  2. ar trebui sa fie luate masuri de precautie pentru deseurile toxice eliminate;
  3. apare un complex violet;
  4. apare un complex rosu-brun;

 5. Cānd circuitul electric este īnchis:
  1. elemente din metalele sunt trecute īn solutie sub forma de anioni;
  2. curent electric trece prin proba si hārtie;
  3. anionii din solutie sunt trecuti īn proba ca metale;
  4. elementele din metalele sunt trecute īn solutie sub forma de cationi;
  5. disocierea apei este inhibata;

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. When lead is identified:
  1. interference of other ions may affect the outcome;
  2. a yellow complex appears;
  3. a heat release is observed;
  4. the reactions used clearly indicates its presence;

 2. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
  1. for the paper to work as isolator;
  2. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;
  3. to have something to do in the laboratory;
  4. to be cut easily with scissors;

 3. The paper requires before analysis of the sample:
  1. to be burned;
  2. to be moistened with an electrolyte;
  3. to be weighted;
  4. to be acidified;

 4. When aluminum is identified:
  1. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a more selective indication about the presence of aluminum;
  2. only one identification reaction is possible;
  3. the presence of other ions may produce a true negative outcome;
  4. using of alizarin along with ammonium hidroxide provide a red colored complex;

 5. This method of analysis of metals and alloys is:
  1. useful for both metals and alloys;
  2. a quantitative method of analysis;
  3. not useful for both metals and alloys;
  4. useful for alloys, not so useful for metals;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativa a metalelor si aliajelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Cānd plumbul este identificat:
  1. interferenta altor ioni poate afecta rezultatul;
  2. apare un complex galben;
  3. se observa o eliberare de caldura;
  4. reactiile utilizate īn mod clar ii indica prezenta;
  5. apare un complex violet;

 2. De ce umezim hārtia cu solutie de azotat de sodiu?
  1. pentru ca hartia sa actioneze ca izolator;
  2. pentru oprirea dupa un timp reactiei chimice care are loc;
  3. pentru a avea ceva de a face īn laborator;
  4. sa fie taiat cu usurinta cu foarfeca;
  5. sa ne acomodam in a utiliza substante chimice;

 3. Hartia necesita ca īnainte de analiza probei:
  1. sa fie arsa;
  2. sa fie umezita cu un electrolit;
  3. sa fie cantarita;
  4. sa fie acidulata;
  5. sa fie uscata;

 4. Cānd aluminiu este identificat:
  1. folosirea alizarinei, īmpreuna cu hidroxidul de amoniu ofera un indiciu mai selectiv cu privire la prezenta aluminiului;
  2. doar o reactie de identificare este posibila;
  3. prezenta altor ioni poate produce un rezultat adevarat negativ;
  4. folosirea alizarinei, īmpreuna cu hidroxidul de amoniu ofera un complex colorat rosu;
  5. prezenta altor ioni poate produce un rezultat adevarat pozitiv;

 5. Aceasta metoda de analiza de metale si aliaje este:
  1. utila atāt pentru metale si aliaje;
  2. o metoda cantitativa de analiza;
  3. nu este utila nici pentru metale nici pentru aliaje;
  4. utila pentru aliaje, nu atāt de utila pentru metale;

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
  1. for the paper to work as isolator;
  2. to have something to do in the laboratory;
  3. to provide cations for analysis;
  4. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;

 2. When the electrical circuit is closed:
  1. cations from the solution are passed into sample as metals;
  2. surface of the sample is fastly covered by a protecting shield of electrons;
  3. electric current avoids the sample and the paper;
  4. elements from the metals are passed into solution as anions;

 3. The electric charges after passing the metals into solution may be:
  1. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+
  2. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+
  3. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+
  4. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+

 4. When aluminum is identified:
  1. supplementary precautions should be taken, because the plates are made from aluminum too;
  2. the presence of other ions may produce a false negative outcome;
  3. is identified as Al3+ cation;
  4. there are many identification reactions possible;

 5. This method of analysis of metals and alloys is:
  1. a quantitative method of analysis;
  2. not useful for both metals and alloys;
  3. a gravimetric method of analysis;
  4. useful for both metals and alloys;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativa a metalelor si aliajelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. De ce umezim hārtia cu solutie de azotat de sodiu?
  1. pentru ca hartia sa actioneze ca izolator;
  2. pentru a avea ceva de a face īn laborator;
  3. pentru furniza cationi pentru analiza;
  4. pentru oprirea dupa un timp reactiei chimice care are loc;

 2. Cānd circuitul electric este īnchis:
  1. cationii din solutie sunt trecuti īn proba ca metale;
  2. suprafata probei este cu rapiditate acoperita de un strat protector de electroni;
  3. curent electric evita proba si hārtia;
  4. elemente din metalele sunt trecute īn solutie sub forma de anioni;

 3. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor īn solutie pot fi:
  1. Fe2+; Pb2+; Sn4+; Zn2+; Co5+; Cr6+
  2. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+
  3. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+
  4. Fe3+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+
  5. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+

 4. Cānd aluminiu este identificat:
  1. ar trebui sa fie luate masuri de precautie suplimentare deoarece talerele sunt realizate din aluminiu deasemenea;
  2. prezenta altor ioni poate produce un rezultat fals negativ;
  3. este identificat ca cationul Al3+;
  4. exista multe reactii posibile de identificare;

 5. Aceasta metoda de analiza de metale si aliaje este:
  1. o metoda cantitativa de analiza;
  2. nu este utila nici pentru metale nici pentru aliaje;
  3. o metoda gravimetrica de analiza;
  4. utila atāt pentru metale si aliaje;

FINAL TEST AT LABORATORY
Qualitative analysis of metals and alloys

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Why moisten the paper with solution of sodium nitrate?
  1. for stopping after a while the chemical reaction that takes place;
  2. to be cut easily with scissors;
  3. to have something to do in the laboratory;
  4. for the paper to work as isolator;

 2. This method of analysis of metals and alloys is:
  1. a nondestructive method of analysis;
  2. too ancient to be used today in the laboratory;
  3. a destructive method of analysis;
  4. not useful for both metals and alloys;

 3. The paper requires before analysis of the sample:
  1. to measure its surface;
  2. to be tested;
  3. to be acidified;
  4. to be dry;

 4. The electric charges after passing the metals into solution may be:
  1. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+
  2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+
  3. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+
  4. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+

 5. When the electrical circuit is closed:
  1. electric current passes the sample and the paper;
  2. elements from the solution are passed into sample as metals;
  3. elements from the metals are passed into solution as cations;
  4. surface of the sample is fastly covered by a protecting shield of electrons;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza calitativa a metalelor si aliajelor

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. De ce umezim hārtia cu solutie de azotat de sodiu?
  1. pentru oprirea dupa un timp reactiei chimice care are loc;
  2. sa fie taiat cu usurinta cu foarfeca;
  3. pentru a avea ceva de a face īn laborator;
  4. pentru ca hartia sa actioneze ca izolator;
  5. pentru furniza cationi pentru analiza;

 2. Aceasta metoda de analiza de metale si aliaje este:
  1. o metoda nedistructiva de analiza;
  2. prea veche pentru a fi utilizata īn prezent īn laborator;
  3. o metoda distructiva de analiza;
  4. nu este utila nici pentru metale nici pentru aliaje;
  5. o metoda cantitativa de analiza;

 3. Hartia necesita ca īnainte de analiza probei:
  1. sa i se masoare suprafata;
  2. sa fie testata;
  3. sa fie acidulata;
  4. sa fie uscata;
  5. sa fie arsa;

 4. Sarcinile electrice ce apar la trecerea metalelor īn solutie pot fi:
  1. Fe2+; Ni1+; Cu1+; Zn3+; Co2+; Cr6+
  2. Fe2+; Co2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Al3+
  3. Fe2+; Ni3+; Cu1+; Zn3+; Co3+; Cr2+
  4. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Zn2+; Co2+; Cr3+

 5. Cānd circuitul electric este īnchis:
  1. curent electric trece prin proba si hārtie;
  2. elemente din solutie sunt trecute īn proba ca metale;
  3. elementele din metalele sunt trecute īn solutie sub forma de cationi;
  4. suprafata probei este cu rapiditate acoperita de un strat protector de electroni;

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of chemical reactions

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The density of the solutions depends on:
  1. pressure;
  2. time elapsed since were prepared;
  3. quantity;
  4. provider;

 2. The equivalence point is:
  1. indicated when a color change is observed into the solution;
  2. the point in which a reactive should be added in the reaction flask;
  3. the point in which a reactive is fully consumed in the reaction;
  4. used to balance the equation;

 3. Reactions between acids and bases:
  1. have as effect the change of the color of a solution;
  2. are rarely useful, and even rarely used;
  3. are all exothermic, being therefore dangerous outside of the laboratory;
  4. always have as a consequence the formation of a quantity of water;

 4. The following chemical reactions were used in the experiments:
  1. H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O
  2. KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
  3. KMnO4 + NaOH -> Na2MnO4 + KOH
  4. KMnO4 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + H2O

 5. When a chemical reaction is balanced, following should be considered:
  1. all glassware should be clean before, after and during the experiment;
  2. the principle of the conservation of the energy;
  3. all glassware should be clean before and after conducting the experiment;
  4. the principle of the conservation of the number of atoms for each element;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul reactiilor chimice

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Densitatea solutiilor depinde de:
  1. presiune;
  2. timpul scurs de cand au fost pregatite;
  3. cantitate;
  4. furnizor;
  5. temperatura;

 2. Punctul de echivalenta este:
  1. indicat atunci cānd o schimbare de culoare se observa īn solutie;
  2. punctul īn care ar trebui sa fie adaugat un reactiv īn balonul de reactie;
  3. punctul īn care un reactiv este consumat complet īn reactie;
  4. folosit pentru a echilibra ecuatia;

 3. Reactiile īntre acizi si baze:
  1. au ca efect schimbarea culorii unei solutii;
  2. sunt rareori utile, si chiar mai rar utilizate;
  3. sunt toate exoterme, fiind, prin urmare, īn afara laboratorului periculoase;
  4. au īntotdeauna drept consecinta formarea unei cantitati de apa;
  5. sunt īntotdeauna rapide, avānd loc aproape instantaneu;

 4. Urmatoarele reactii chimice au fost folosite īn experimente:
  1. H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O
  2. KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
  3. KMnO4 + NaOH -> Na2MnO4 + KOH
  4. KMnO4 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + H2O

 5. Cānd o reactie chimica este echilibrat, ar trebui sa fie luate īn considerare urmatoarele:
  1. toate sticlariile trebuie sa fie curat īnainte, dupa, si īn timpul experimentului;
  2. principiul conservarii energiei;
  3. toate sticlariile trebuie sa fie curat īnainte si dupa efectuarea experimentului;
  4. principiul conservarii numarul de atomi pentru fiecare element;

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of chemical reactions

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The equivalence point is:
  1. something rarely encountered in chemistry;
  2. the point in which a reactive is fully consumed in the reaction;
  3. the point in which a reactive should be added in the burette;
  4. used to balance the equation;

 2. A redox process:
  1. involves a transfer of electrons from one atom or group of atoms to another;
  2. occurs only when we mix wrong substances in the laboratory;
  3. involves changing of the aggregation states of some participants to the reaction;
  4. is considered to be the following one: KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

 3. In the calculations:
  1. are necessary to establish the coefficients of the chemical reaction;
  2. are necessary to draw the tables in our notebooks after completing of the experiment;
  3. are necessary to discuss with our colleagues;
  4. are necessary to take the results imediatly after these are available from others;

 4. Reactions between acids and bases:
  1. have as effect the change of the color of a solution;
  2. are all exothermic, being therefore dangerous outside of the laboratory;
  3. are rarely useful, and even rarely used;
  4. always have as a consequence the formation of a quantity of water;

 5. The indicator should be added:
  1. to provide a color change at equivalence point;
  2. only at the suggestion of the supervisor;
  3. to be able to use the chemical reaction for the calculation of corresponding quantities of reactives;
  4. in large quantities, according to the principle 'only size matters';

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul reactiilor chimice

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Punctul de echivalenta este:
  1. ceva rar īntālnit īn chimie;
  2. punctul īn care un reactiv este consumat complet īn reactie;
  3. punctul īn care ar trebui sa fie adaugat un reactiv īn biureta;
  4. folosit pentru a echilibra ecuatia;

 2. Un proces redox:
  1. implica un transfer de electroni de la un atom sau grup de atomi la altul;
  2. apare numai atunci cānd se amesteca substante gresit īn laborator;
  3. implica schimbarea a starilor de agregare ale unor participanti la reactie;
  4. este considerat a fi urmatorul: KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

 3. In calcule:
  1. este necesara stabilirea coeficientilor reactiei chimice;
  2. este necesar sa desenam tabelele in caiete dupa finalizarea experimentului;
  3. este necesar sa discutam cu colegii;
  4. este necesar sa luam rezultatele imediat ce acestea devin disponibile de la colegii nostrii;
  5. este necesar sa utilizam unele formule care exprima īn moduri diferite concentratia;

 4. Reactiile īntre acizi si baze:
  1. au ca efect schimbarea culorii unei solutii;
  2. sunt toate exoterme, fiind, prin urmare, īn afara laboratorului periculoase;
  3. sunt rareori utile, si chiar mai rar utilizate;
  4. au īntotdeauna drept consecinta formarea unei cantitati de apa;

 5. Trebuie adaugat indicatorul:
  1. pentru a oferi o schimbare de culoare la punctul de echivalenta;
  2. numai la sugestia supraveghetorului;
  3. pentru a putea utiliza reactia chimica in calculul cantitatilor de reactivi corespunzatoare;
  4. īn cantitati mari, īn conformitate cu principiul "doar dimensiunea conteaza";

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of chemical reactions

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. When a chemical reaction is balanced, following should be considered:
  1. the liquid in the burette should be at the same level before and after conducting the experiment;
  2. the principle of the conservation of the volume;
  3. all glassware should be clean before, after and during the experiment;
  4. the principle of the conservation of the energy;

 2. The indicator should be added:
  1. to provide a color change at equivalence point;
  2. in small quantities, to avoid the errors in observations and in calculations;
  3. in large quantities, according to the principle 'only size matters';
  4. to indicate our safety limits when we dealt with chemicals;

 3. Titration as a laboratory operation involves:
  1. a volume measurement;
  2. a standard or referential reactive;
  3. a natrium hydroxide solution;
  4. a sulphuric acid solution;

 4. A redox process:
  1. is always fast and safe;
  2. involves a transfer of electrons from one atom or group of atoms to another;
  3. is considered to be the following one: H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O
  4. involves changing of the aggregation states of some participants to the reaction;

 5. The equivalence point is:
  1. the point in which a reactive should be added in the reaction flask;
  2. the point in which a reactive is fully consumed in the reaction;
  3. used to balance the equation;
  4. indicated when a color change is observed into the solution;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul reactiilor chimice

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Cānd o reactie chimica este echilibrat, ar trebui sa fie luate īn considerare urmatoarele:
  1. lichidul din biureta ar trebui sa fie la acelasi nivel, īnainte si dupa efectuarea experimentului;
  2. principiul conservarii volumului;
  3. toate sticlariile trebuie sa fie curat īnainte, dupa, si īn timpul experimentului;
  4. principiul conservarii energiei;
  5. toate sticlariile trebuie sa fie curat īnainte si dupa efectuarea experimentului;

 2. Trebuie adaugat indicatorul:
  1. pentru a oferi o schimbare de culoare la punctul de echivalenta;
  2. īn cantitati mici, pentru a evita erorile īn observatii si īn calculele;
  3. īn cantitati mari, īn conformitate cu principiul "doar dimensiunea conteaza";
  4. pentru a indica limitele noastre de siguranta, atunci cānd ne ocupam cu substante chimice;
  5. pentru a putea utiliza reactia chimica in calculul cantitatilor de reactivi corespunzatoare;

 3. Titrarea ca o operatiune de laborator implica:
  1. masurarea volumului;
  2. un standard sau reactiv de referinta;
  3. o solutie de hidroxid de sodiu;
  4. o solutie de acid sulfuric;
  5. un pH-metru;

 4. Un proces redox:
  1. este īntotdeauna rapid si sigur;
  2. implica un transfer de electroni de la un atom sau grup de atomi la altul;
  3. este considerat a fi urmatorul: H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O
  4. implica schimbarea a starilor de agregare ale unor participanti la reactie;
  5. apare numai atunci cānd se amesteca substante gresit īn laborator;

 5. Punctul de echivalenta este:
  1. punctul īn care ar trebui sa fie adaugat un reactiv īn balonul de reactie;
  2. punctul īn care un reactiv este consumat complet īn reactie;
  3. folosit pentru a echilibra ecuatia;
  4. indicat atunci cānd o schimbare de culoare se observa īn solutie;

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of chemical reactions

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The equivalence point is:
  1. the point in which a reactive should be added in the reaction flask;
  2. something rarely encountered in chemistry;
  3. indicated when a color change is observed into the solution;
  4. the point in which a reactive should be added in the burette;

 2. The indicator should be added:
  1. only in special cases, when the burette is graded from its bottom to its top;
  2. to provide a color change at equivalence point;
  3. to be able to use the chemical reaction for the calculation of corresponding quantities of reactives;
  4. to indicate our safety limits when we dealt with chemicals;

 3. In the calculations:
  1. are necessary to draw the tables in our notebooks after completing of the experiment;
  2. are necessary to discuss with our colleagues;
  3. are necessary to use our phones;
  4. are necessary to establish the coefficients of the chemical reaction;

 4. Titration as a laboratory operation involves:
  1. an mixing of two ore more solutions;
  2. a pH indicator that changes color depending on the pH of the solution;
  3. a mass measurement;
  4. a sulphuric acid solution;

 5. A redox process:
  1. is considered to be the following one: KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
  2. is always fast and safe;
  3. involves changing of the oxidation states of some participants to the reaction;
  4. involves changing of the aggregation states of some participants to the reaction;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul reactiilor chimice

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Punctul de echivalenta este:
  1. punctul īn care ar trebui sa fie adaugat un reactiv īn balonul de reactie;
  2. ceva rar īntālnit īn chimie;
  3. indicat atunci cānd o schimbare de culoare se observa īn solutie;
  4. punctul īn care ar trebui sa fie adaugat un reactiv īn biureta;
  5. folosit pentru a echilibra ecuatia;

 2. Trebuie adaugat indicatorul:
  1. numai īn cazuri speciale, atunci cānd este biureta gradata de jos in sus;
  2. pentru a oferi o schimbare de culoare la punctul de echivalenta;
  3. pentru a putea utiliza reactia chimica in calculul cantitatilor de reactivi corespunzatoare;
  4. pentru a indica limitele noastre de siguranta, atunci cānd ne ocupam cu substante chimice;

 3. In calcule:
  1. este necesar sa desenam tabelele in caiete dupa finalizarea experimentului;
  2. este necesar sa discutam cu colegii;
  3. este necesar sa utilizam telefoanele;
  4. este necesara stabilirea coeficientilor reactiei chimice;

 4. Titrarea ca o operatiune de laborator implica:
  1. amestecul a doua sau mai multe solutii;
  2. un indicator de pH care īsi schimba culoarea īn functie de pH-ul solutiei;
  3. masurarea masei;
  4. o solutie de acid sulfuric;
  5. un standard sau reactiv de referinta;

 5. Un proces redox:
  1. este considerat a fi urmatorul: KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
  2. este īntotdeauna rapid si sigur;
  3. implica schimbarea a starilor de oxidare ale unor participanti la reactie;
  4. implica schimbarea a starilor de agregare ale unor participanti la reactie;

FINAL TEST AT LABORATORY
Study of chemical reactions

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The density of the solutions depends on:
  1. pressure;
  2. quantity;
  3. time elapsed since were prepared;
  4. temperature;

 2. The equivalence point is:
  1. something rarely encountered in chemistry;
  2. the point in which a reactive is fully consumed in the reaction;
  3. indicated when a color change is observed into the solution;
  4. the point in which a reactive should be added in the reaction flask;

 3. A redox process:
  1. occurs only when we mix wrong substances in the laboratory;
  2. involves changing of the aggregation states of some participants to the reaction;
  3. involves a transfer of electrons from one atom or group of atoms to another;
  4. is considered to be the following one: KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

 4. The following chemical reactions were used in the experiments:
  1. KMnO4 + NaOH -> Na2MnO4 + KOH
  2. (COOH)2 + NaOH -> (COONa)2 + H2O
  3. KMnO4 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + H2O
  4. H2O + CO2 -> H2CO3

 5. The indicator should be added:
  1. to be able to use the chemical reaction for the calculation of corresponding quantities of reactives;
  2. in large quantities, according to the principle 'only size matters';
  3. in small quantities, to avoid the errors in observations and in calculations;
  4. to indicate our safety limits when we dealt with chemicals;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Studiul reactiilor chimice

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Densitatea solutiilor depinde de:
  1. presiune;
  2. cantitate;
  3. timpul scurs de cand au fost pregatite;
  4. temperatura;
  5. concentratie;

 2. Punctul de echivalenta este:
  1. ceva rar īntālnit īn chimie;
  2. punctul īn care un reactiv este consumat complet īn reactie;
  3. indicat atunci cānd o schimbare de culoare se observa īn solutie;
  4. punctul īn care ar trebui sa fie adaugat un reactiv īn balonul de reactie;
  5. folosit pentru a echilibra ecuatia;

 3. Un proces redox:
  1. apare numai atunci cānd se amesteca substante gresit īn laborator;
  2. implica schimbarea a starilor de agregare ale unor participanti la reactie;
  3. implica un transfer de electroni de la un atom sau grup de atomi la altul;
  4. este considerat a fi urmatorul: KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O
  5. este considerat a fi urmatorul: H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O

 4. Urmatoarele reactii chimice au fost folosite īn experimente:
  1. KMnO4 + NaOH -> Na2MnO4 + KOH
  2. (COOH)2 + NaOH -> (COONa)2 + H2O
  3. KMnO4 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + H2O
  4. H2O + CO2 -> H2CO3
  5. KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 -> K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

 5. Trebuie adaugat indicatorul:
  1. pentru a putea utiliza reactia chimica in calculul cantitatilor de reactivi corespunzatoare;
  2. īn cantitati mari, īn conformitate cu principiul "doar dimensiunea conteaza";
  3. īn cantitati mici, pentru a evita erorile īn observatii si īn calculele;
  4. pentru a indica limitele noastre de siguranta, atunci cānd ne ocupam cu substante chimice;

FINAL TEST AT LABORATORY
Water analysis

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for partial alkalinity:
  1. HCl + CO32+ -> HCO3+ + Cl+
  2. HCl + CO32- -> HCO3- + Cl-
  3. HCl + PO43- -> HPO42- + Cl-
  4. HCl + HO- -> H2O + Cl-

 2. EDTA is used:
  1. for complexing of Ca2+ and Mg2+ ions;
  2. for recharging of the resin for water softening;
  3. for indication of the equilibrium point in the reaction;
  4. as reagent for determining the hardness of the water;

 3. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for total alkalinity:
  1. HCl + PO43- -> H2PO4- + Cl-
  2. NaOH + Ni2+ -> Ni(OH)2 + Na+
  3. HCl + CO32+ -> H2CO3 + Cl+
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+

 4. We may say the followings:
  1. water is pure only when is taken from a good freshwater mountain stream;
  2. purification of the water may include biological processes;
  3. water is good for drinking, it is nothing to be analysed;
  4. natural water may contain organic matter and living organisms;

 5. For a water sample following measures may be quantitatively expressed:
  1. purity;
  2. permanent alkalinity;
  3. total acidity;
  4. hardness;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza apei

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate partiala:
  1. HCl + CO32+ -> HCO3+ + Cl+
  2. HCl + CO32- -> HCO3- + Cl-
  3. HCl + PO43- -> HPO42- + Cl-
  4. HCl + HO- -> H2O+Cl-
  5. HCl + PO43+ -> HPO42+ + Cl+

 2. EDTA este utilizat:
  1. pentru complexarea ionilor de Ca2 +si Mg2 +;
  2. pentru reīncarcarea rasinii la dedurizarea apei;
  3. pentru indicarea punctului de echilibru īn reactie;
  4. ca reactiv pentru determinarea duritatii apei;
  5. pentru complexarea ionilor de Na1 +si K1 +;

 3. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate totala:
  1. HCl + PO43- -> H2PO4- + Cl-
  2. NaOH + Ni2+ -> Ni(OH)2 + Na+
  3. HCl + CO32+ -> H2CO3 + Cl+
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+
  5. HCl + PO43+ -> H2PO4+ + Cl+

 4. Putem spune urmatoarele:
  1. apa este pura doar atunci cānd este luata dintr-un bun izvor de munte de apa dulce;
  2. purificarea apei poate include procese biologice;
  3. apa este buna pentru consum, nu este nimic de a fi analizat;
  4. apa naturala poate contine materie organica si organisme vii;
  5. purificarea apei poate include procese chimice;

 5. Pentru o proba de apa urmatoarele masuri pot fi exprimate cantitativ:
  1. puritate;
  2. alcalinitate permanenta;
  3. aciditate totala;
  4. duritate;
  5. aciditate minerala;

FINAL TEST AT LABORATORY
Water analysis

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. For a water sample following measures may be quantitatively expressed:
  1. purity;
  2. total acidity;
  3. mineral acidity;
  4. total alkalinity;

 2. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for partial alkalinity:
  1. NaOH + Fe2+ -> Fe(OH)2 + Na+
  2. HCl + PO43- -> HPO42- + Cl-
  3. HCl + HO+ -> H2O + Cl+
  4. HCl + PO43+ -> HPO42+ + Cl+

 3. EDTA is used:
  1. for complexing of Ca2+ and Mg2+ ions;
  2. for safety precautions purposes;
  3. for complexing of Na1+ and K1+ ions;
  4. for recharging of the resin for water softening;

 4. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for total alkalinity:
  1. NaOH + Ni2+ -> Ni(OH)2 + Na+
  2. HCl + HO- -> H2O + Cl-
  3. HCl + CO32+ -> H2CO3 + Cl+
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+

 5. We may say the followings:
  1. water is pure only when is taken from a good freshwater mountain stream;
  2. water is good for drinking, it is nothing to be analysed;
  3. when water contains dissolved minerals and gases is bad for drinking;
  4. natural water may contain organic matter and living organisms;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza apei

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Pentru o proba de apa urmatoarele masuri pot fi exprimate cantitativ:
  1. puritate;
  2. aciditate totala;
  3. aciditate minerala;
  4. alcalinitate totala;

 2. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate partiala:
  1. NaOH + Fe2+ -> Fe(OH)2 + Na+
  2. HCl + PO43- -> HPO42- + Cl-
  3. HCl + HO+ -> H2O + Cl+
  4. HCl + PO43+ -> HPO42+ + Cl+

 3. EDTA este utilizat:
  1. pentru complexarea ionilor de Ca2 +si Mg2 +;
  2. ca masura de siguranta;
  3. pentru complexarea ionilor de Na1 +si K1 +;
  4. pentru reīncarcarea rasinii la dedurizarea apei;
  5. ca reactiv pentru determinarea duritatii apei;

 4. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate totala:
  1. NaOH + Ni2+ -> Ni(OH)2 + Na+
  2. HCl + HO- -> H2O + Cl-
  3. HCl + CO32+ -> H2CO3 + Cl+
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+
  5. HCl + CO32- -> H2CO3 + Cl-

 5. Putem spune urmatoarele:
  1. apa este pura doar atunci cānd este luata dintr-un bun izvor de munte de apa dulce;
  2. apa este buna pentru consum, nu este nimic de a fi analizat;
  3. atunci cānd apa contine minerale dizolvate si gaze este rea pentru baut;
  4. apa naturala poate contine materie organica si organisme vii;

FINAL TEST AT LABORATORY
Water analysis

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. For a water sample following measures may be quantitatively expressed:
  1. total acidity;
  2. color;
  3. total alkalinity;
  4. mineral acidity;

 2. In the laboratory the water were:
  1. acidified for drinking purposes;
  2. complexed by using EDTA titrimetric method;
  3. hardened using the resin column;
  4. biologically purified using the resin column;

 3. In the laboratory were analyzed:
  1. the mass of the water;
  2. the hardness of the water;
  3. the solubility of the water;
  4. the temperature of the water;

 4. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for total acidity:
  1. NaOH + CO32+ -> NaHCO3+ + HO+
  2. NaOH + CH3COO- -> CH3COONa + HO-
  3. NaOH + HCOO+ -> HCOONa + HO+
  4. NaOH + HCOO- -> HCOONa + HO-

 5. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for mineral acidity:
  1. NaOH + Cl+ -> NaCl + HO+
  2. NaOH + SO42+ -> Na2SO4 + HO+
  3. NaOH + NO3- -> NaNO3 + HO-
  4. NaOH + Zn2+ -> Zn(OH)2 + Na+

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza apei

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Pentru o proba de apa urmatoarele masuri pot fi exprimate cantitativ:
  1. aciditate totala;
  2. culoare;
  3. alcalinitate totala;
  4. aciditate minerala;
  5. duritate;

 2. In laborator apa au fost:
  1. acidulata pentru baut;
  2. complexata prin metoda titrimetrica EDTA;
  3. calita folosind coloana de rasina;
  4. purificata biologic utilizānd coloana de rasina;

 3. Īn laborator au fost analizate:
  1. masa apei;
  2. duritatea apei;
  3. solubilitatea apei;
  4. temperatura apei;

 4. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru aciditate totala:
  1. NaOH + CO32+ -> HCO3+ + HO+
  2. NaOH + CH3COO- -> CH3COONa+HO-
  3. NaOH + HCOO+ -> HCOONa + HO+
  4. NaOH + HCOO- -> HCOONa + HO-
  5. NaOH + CO32- -> HCO3- + HO-

 5. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru aciditate minerala:
  1. NaOH + Cl+ -> NaCl + HO+
  2. NaOH + SO42+ -> Na2SO4 + HO+
  3. NaOH + NO3- -> NaNO3 + HO-
  4. NaOH + Zn2+ -> Zn(OH)2 + Na+

FINAL TEST AT LABORATORY
Water analysis

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. In the laboratory were analyzed:
  1. the color of the water;
  2. the solubility of the water;
  3. the mass of the water;
  4. the boiling point of the water;

 2. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for total alkalinity:
  1. HCl + PO43- -> H2PO4- + Cl-
  2. HCl + CO32- -> H2CO3 + Cl-
  3. NaOH + Ni2+ -> Ni(OH)2 + Na+
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+

 3. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for partial alkalinity:
  1. HCl + CO32- -> HCO3- + Cl-
  2. NaOH + Fe2+ -> Fe(OH)2 + Na+
  3. HCl + PO43- -> HPO42- + Cl-
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+

 4. For a water sample following measures may be quantitatively expressed:
  1. color;
  2. total acidity;
  3. total alkalinity;
  4. permanent alkalinity;

 5. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for total acidity:
  1. NaOH + CO32+ -> NaHCO3+ + HO+
  2. NaOH + CO32- -> NaHCO3- + HO-
  3. NaOH + CH3COO+ -> CH3COONa + HO+
  4. NaOH + HCOO+ -> HCOONa + HO+

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza apei

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Īn laborator au fost analizate:
  1. culoarea apei;
  2. solubilitatea apei;
  3. masa apei;
  4. punctul de fierbere al apei;

 2. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate totala:
  1. HCl + PO43- -> H2PO4- + Cl-
  2. HCl + CO32- -> H2CO3 + Cl-
  3. NaOH + Ni2+ -> Ni(OH)2 + Na+
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+
  5. HCl + HO- -> H2O + Cl-

 3. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate partiala:
  1. HCl + CO32- -> HCO3- + Cl-
  2. NaOH + Fe2+ -> Fe(OH)2 + Na+
  3. HCl + PO43- -> HPO42- + Cl-
  4. HCl + HO+ -> H2O + Cl+
  5. HCl + HO- -> H2O+Cl-

 4. Pentru o proba de apa urmatoarele masuri pot fi exprimate cantitativ:
  1. culoare;
  2. aciditate totala;
  3. alcalinitate totala;
  4. alcalinitate permanenta;

 5. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru aciditate totala:
  1. NaOH + CO32+ -> HCO3+ + HO+
  2. NaOH + CO32- -> HCO3- + HO-
  3. NaOH + CH3COO+ -> CH3COONa + HO+
  4. NaOH + HCOO+ -> HCOONa + HO+

FINAL TEST AT LABORATORY
Water analysis

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. In the laboratory the water were:
  1. acidified for drinking purposes;
  2. biologically purified using the resin column;
  3. alkalinized for drinking purposes;
  4. softened using the resin column;

 2. In the laboratory were analyzed:
  1. the temperature of the water;
  2. the boiling point of the water;
  3. the alkalinity of the water;
  4. the hardness of the water;

 3. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for total acidity:
  1. NaOH + Cu2+ -> Cu(OH)2 + Na+
  2. NaOH + HCOO- -> HCOONa + HO-
  3. NaOH + CO32- -> NaHCO3- + HO-
  4. NaOH + HCOO+ -> HCOONa + HO+

 4. For a water sample following measures may be quantitatively expressed:
  1. total acidity;
  2. color;
  3. purity;
  4. hardness;

 5. Following reactions may tok place when we analyse a sample of water for partial alkalinity:
  1. HCl + CO32- -> HCO3- + Cl-
  2. HCl + PO43+ -> HPO42+ + Cl+
  3. NaOH + Fe2+ -> Fe(OH)2 + Na+
  4. HCl + CO32+ -> HCO3+ + Cl+

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Analiza apei

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. In laborator apa au fost:
  1. acidulata pentru baut;
  2. purificata biologic utilizānd coloana de rasina;
  3. alcalinizeaza pentru baut;
  4. dedurizata folosind coloana de rasina;
  5. complexata prin metoda titrimetrica EDTA;

 2. Īn laborator au fost analizate:
  1. temperatura apei;
  2. punctul de fierbere al apei;
  3. alcalinitatea apei;
  4. duritatea apei;

 3. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru aciditate totala:
  1. NaOH + Cu2+ -> Cu(OH)2 + Na+
  2. NaOH + HCOO- -> HCOONa + HO-
  3. NaOH + CO32- -> HCO3- + HO-
  4. NaOH + HCOO+ -> HCOONa + HO+
  5. NaOH + CH3COO+ -> CH3COONa + HO+

 4. Pentru o proba de apa urmatoarele masuri pot fi exprimate cantitativ:
  1. aciditate totala;
  2. culoare;
  3. puritate;
  4. duritate;

 5. Urmatoarele reactii pot avea loc atunci cānd analizam un esantion de apa pentru alcalinitate partiala:
  1. HCl + CO32- -> HCO3- + Cl-
  2. HCl + PO43+ -> HPO42+ + Cl+
  3. NaOH + Fe2+ -> Fe(OH)2 + Na+
  4. HCl + CO32+ -> HCO3+ + Cl+

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
  1. H+ + Ni -> H2 + Ni2+
  2. ZnO + CO -> Zn + CO2
  3. H2O + HO- + Al -> H2 + Al(OH)4-
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 2. In studied corrosion processes:
  1. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
  2. the metal it changes its oxidation state becoming an cation;
  3. the metal it changes its oxidation state becoming an anion;
  4. a gas is released only the corrosion of zinc;

 3. Corrosion of metals:
  1. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;
  2. is the protection in time to chemical agents;
  3. can be reduced by passivation;
  4. may provide useful raw materials for analysis;

 4. The aluminum plate:
  1. the surface is measured before and after immersing it in NaOH;
  2. was involved in the volumetric method of corrosion analysis
  3. the volume is measured before and after immersing it in NaOH;
  4. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;

 5. The zinc plate:
  1. the surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
  2. was corroded in sulfuric solution;
  3. the volume is measured before and after immersing it in H2SO4;
  4. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice si gravimetrice in studiul coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Care dintre urmatoarele reactii pot fi numite ca fiind de coroziune:
  1. H+ + Ni -> H2 + Ni2+
  2. ZnO + CO -> Zn + CO2
  3. H2O + HO- + Al -> H2 + Al(OH)4-
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+
  5. Al2O3 + NaOH -> NaAlO2

 2. Īn procesele de coroziune studiate:
  1. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului si aluminiului;
  2. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un cation;
  3. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un anion;
  4. un gaz este eliberat numai la corodarea zincului;
  5. atunci cānd un gaz este eliberat volumul sau depinde de cantitatea de metal corodat;

 3. Coroziunea metalelor:
  1. este de ajutor īn procesul de curatare a suprafetelor metalelor;
  2. este protectia de durata impotriva agentilor chimici;
  3. poate fi redusa prin pasivare;
  4. poate furniza materii prime utile pentru analiza;

 4. Pentru placa de aluminiu:
  1. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  2. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii
  3. volumul se masoara īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  4. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;

 5. Pentru placa de zinc:
  1. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;
  2. a fost corodata īn solutie sulfuric;
  3. volumul se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;
  4. a fost implicata īn metoda gravimetrica de analiza a coroziunii

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The aluminum plate:
  1. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
  2. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis
  3. was involved in the volumetric method of corrosion analysis
  4. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;

 2. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
  1. Fe2O3 + CO -> Fe + CO2
  2. H+ + Zn -> H2 + Zn2+
  3. H+ + Fe -> H2 + Fe2+
  4. ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O

 3. In studied corrosion processes:
  1. a gas is released only the corrosion of aluminum;
  2. a gas is released only the corrosion of zinc;
  3. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
  4. the metal it changes its oxidation state becoming an cation;

 4. The zinc plate:
  1. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
  2. was degreased in sulfuric acid solution;
  3. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis
  4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis

 5. Corrosion of metals:
  1. may provide useful raw materials for analysis;
  2. can be reduced by electroplating;
  3. takes place merely from exposure to moisture in air;
  4. is a beneficial process that shows the stability of metals;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice si gravimetrice in studiul coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Pentru placa de aluminiu:
  1. masa este masurata īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  2. a fost implicata īn metoda gravimetrica de analiza a coroziunii
  3. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii
  4. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;
  5. a fost degresata īn solutie de hidroxid de sodiu;

 2. Care dintre urmatoarele reactii pot fi numite ca fiind de coroziune:
  1. Fe2O3 + CO -> Fe + CO2
  2. H+ + Zn -> H2 + Zn2+
  3. H+ + Fe -> H2 + Fe2+
  4. ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O

 3. Īn procesele de coroziune studiate:
  1. un gaz este eliberat numai la corodarea aluminiului;
  2. un gaz este eliberat numai la corodarea zincului;
  3. atunci cānd un gaz este eliberat volumul sau depinde de cantitatea de metal corodat;
  4. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un cation;

 4. Pentru placa de zinc:
  1. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;
  2. a fost degresata īn solutie de acid sulfuric;
  3. a fost implicata īn metoda gravimetrica de analiza a coroziunii
  4. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii
  5. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;

 5. Coroziunea metalelor:
  1. poate furniza materii prime utile pentru analiza;
  2. poate fi redusa prin galvanizare;
  3. are loc pur si simplu prin expunerea la umiditate īn aer;
  4. este un proces benefic care arata stabilitatea metalelor;
  5. poate fi redusa prin pasivare;

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The zinc plate:
  1. the surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
  2. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis
  3. was involved in the volumetric method of corrosion analysis
  4. the volume is measured before and after immersing it in H2SO4;

 2. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
  1. Al2O3 + NaOH -> NaAlO2
  2. Fe2O3 + CO -> Fe + CO2
  3. ZnO + CO -> Zn + CO2
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 3. In studied corrosion processes:
  1. always the metal changes its oxidation state;
  2. a gas is released only the corrosion of aluminum;
  3. a gas is released at both corrosion of zinc and aluminum;
  4. the metal it changes its oxidation state becoming an cation;

 4. The aluminum plate:
  1. was degreased in sodium hydroxide solution;
  2. the surface is measured before and after immersing it in NaOH;
  3. the mass is measured before and after immersing it in NaOH;
  4. the volume is measured before and after immersing it in NaOH;

 5. Corrosion of metals:
  1. can be reduced by passivation;
  2. takes place merely from exposure to moisture in air;
  3. may provide useful raw materials for analysis;
  4. is a beneficial process that shows the stability of metals;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice si gravimetrice in studiul coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Pentru placa de zinc:
  1. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;
  2. a fost implicata īn metoda gravimetrica de analiza a coroziunii
  3. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii
  4. volumul se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;

 2. Care dintre urmatoarele reactii pot fi numite ca fiind de coroziune:
  1. Al2O3 + NaOH -> NaAlO2
  2. Fe2O3 + CO -> Fe + CO2
  3. ZnO + CO -> Zn + CO2
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 3. Īn procesele de coroziune studiate:
  1. īntotdeauna metalul isi schimba starea de oxidare;
  2. un gaz este eliberat numai la corodarea aluminiului;
  3. un gaz este eliberat la ambele coroziuni ale zincului si aluminiului;
  4. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un cation;

 4. Pentru placa de aluminiu:
  1. a fost degresata īn solutie de hidroxid de sodiu;
  2. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  3. masa este masurata īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  4. volumul se masoara īnainte si dupa imersia īn NaOH;

 5. Coroziunea metalelor:
  1. poate fi redusa prin pasivare;
  2. are loc pur si simplu prin expunerea la umiditate īn aer;
  3. poate furniza materii prime utile pentru analiza;
  4. este un proces benefic care arata stabilitatea metalelor;

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The aluminum plate:
  1. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis
  2. the volume is measured before and after immersing it in NaOH;
  3. was involved in the volumetric method of corrosion analysis
  4. the surface is measured before and after immersing it in NaOH;

 2. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
  1. ZnO + CO -> Zn + CO2
  2. ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O
  3. Ni(CO)4 -> Ni + CO
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 3. Corrosion of metals:
  1. is the destruction of metals under the action of external factors;
  2. is the protection in time to chemical agents;
  3. is a beneficial process that shows the stability of metals;
  4. is helping in the process of cleaning the metals surfaces;

 4. In studied corrosion processes:
  1. the metal it changes its oxidation state becoming an anion;
  2. the metal it changes its oxidation state becoming an cation;
  3. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
  4. a gas is released only the corrosion of zinc;

 5. The zinc plate:
  1. was involved in the volumetric method of corrosion analysis
  2. the volume is measured before and after immersing it in H2SO4;
  3. was corroded in sulfuric solution;
  4. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice si gravimetrice in studiul coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Pentru placa de aluminiu:
  1. a fost implicata īn metoda gravimetrica de analiza a coroziunii
  2. volumul se masoara īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  3. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii
  4. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn NaOH;
  5. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;

 2. Care dintre urmatoarele reactii pot fi numite ca fiind de coroziune:
  1. ZnO + CO -> Zn + CO2
  2. ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O
  3. Ni(CO)4 -> Ni + CO
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 3. Coroziunea metalelor:
  1. este distrugerea metalelor sub actiunea factorilor externi;
  2. este protectia de durata impotriva agentilor chimici;
  3. este un proces benefic care arata stabilitatea metalelor;
  4. este de ajutor īn procesul de curatare a suprafetelor metalelor;
  5. are loc pur si simplu prin expunerea la umiditate īn aer;

 4. Īn procesele de coroziune studiate:
  1. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un anion;
  2. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un cation;
  3. atunci cānd un gaz este eliberat volumul sau depinde de cantitatea de metal corodat;
  4. un gaz este eliberat numai la corodarea zincului;

 5. Pentru placa de zinc:
  1. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii
  2. volumul se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;
  3. a fost corodata īn solutie sulfuric;
  4. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;
  5. a fost degresata īn solutie de acid sulfuric;

FINAL TEST AT LABORATORY
Volumetric and gravimetric methods in study of corrosion

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Which of the following reactions may be called as of corrosion:
  1. ZnO + CO -> Zn + CO2
  2. Ni(CO)4 -> Ni + CO
  3. Al2O3 + NaOH -> NaAlO2
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 2. In studied corrosion processes:
  1. a gas is released only the corrosion of aluminum;
  2. when a gas is released its volume depends on the amount of metal corroded;
  3. the metal it changes its oxidation state becoming an anion;
  4. a gas is released only the corrosion of zinc;

 3. Corrosion of metals:
  1. is a beneficial process that shows the stability of metals;
  2. can be reduced by electroplating;
  3. takes place merely from exposure to moisture in air;
  4. is the destruction of metals under the action of external factors;

 4. The aluminum plate:
  1. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
  2. was involved in the gravimetric method of corrosion analysis
  3. was corroded in sodium hydroxide solution;
  4. was involved in the volumetric method of corrosion analysis

 5. The zinc plate:
  1. the mass is measured before and after immersing it in H2SO4;
  2. is expected to have approximately the same mass at the end of the semester as at the beginning of it;
  3. the surface is measured before and after immersing it in H2SO4;
  4. was degreased in sulfuric acid solution;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Metode volumetrice si gravimetrice in studiul coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Care dintre urmatoarele reactii pot fi numite ca fiind de coroziune:
  1. ZnO + CO -> Zn + CO2
  2. Ni(CO)4 -> Ni + CO
  3. Al2O3 + NaOH -> NaAlO2
  4. H+ + Fe -> H2 + Fe2+

 2. Īn procesele de coroziune studiate:
  1. un gaz este eliberat numai la corodarea aluminiului;
  2. atunci cānd un gaz este eliberat volumul sau depinde de cantitatea de metal corodat;
  3. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un anion;
  4. un gaz este eliberat numai la corodarea zincului;
  5. metalul isi schimba starea de oxidare pentru a deveni un cation;

 3. Coroziunea metalelor:
  1. este un proces benefic care arata stabilitatea metalelor;
  2. poate fi redusa prin galvanizare;
  3. are loc pur si simplu prin expunerea la umiditate īn aer;
  4. este distrugerea metalelor sub actiunea factorilor externi;
  5. este protectia de durata impotriva agentilor chimici;

 4. Pentru placa de aluminiu:
  1. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;
  2. a fost implicata īn metoda gravimetrica de analiza a coroziunii
  3. a fost corodata īn solutie de hidroxid de sodiu;
  4. a fost implicata īn metoda volumetrica de analiza a coroziunii

 5. Pentru placa de zinc:
  1. masa este masurata īnainte si dupa imersia īn H2SO4;
  2. este de asteptat sa aiba aproximativ aceeasi masa la sfārsitul semestrului ca la īnceputul acestuia;
  3. suprafata se masoara īnainte si dupa imersia īn H2SO4;
  4. a fost degresata īn solutie de acid sulfuric;

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel corrosion protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The intensity of the current:
  1. affect only the quantity of the nickel deposition;
  2. it depends on the surface of the sample;
  3. is to be calculated after conducting the experiment;
  4. should be adjusted by the technicians, we have nothing to do there;

 2. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
  1. depends on the intensity of the current used;
  2. is reduced by salts additions;
  3. depends on the potential of the source used;
  4. is improved by salts additions;

 3. At the nickel plating following reactions took place:
  1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- -> Ni0
  2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- -> O20
  3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  4. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+

 4. Theoretical mass of nickel deposited is calculated using:
  1. the conservation of the energy law;
  2. perfect gas law;
  3. the electrolysis law;
  4. the conservation of the number of atoms for each element law;

 5. It is expected to have a mass of nickel deposited:
  1. lower than the calculated theoretical one;
  2. inversely proportional with the nickel plating time;
  3. much lower than the calculated theoretical one;
  4. proportional with the nickel plating time;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea nichelului protectiva impotriva coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Intensitatea curentului:
  1. afecteaza numai cantitatea de nichel depus;
  2. depinde de suprafata probei;
  3. se calculeaza dupa efectuarea experimentului;
  4. ar trebui sa fie ajustata de catre tehnicieni, nu avem nimic de a face acolo;

 2. Conductivitatea electrica a solutiilor de saruri de nichel:
  1. depinde de intensitatea curentului utilizat;
  2. este redusa prin adaosuri de saruri;
  3. depinde de potentialul sursei utilizate;
  4. este īmbunatatita prin adaosuri de saruri;
  5. este relativ mare;

 3. La nichelare urmatoarele reactii au avut loc:
  1. la anod (+), īn legatura cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- -> Ni0
  2. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la anod: O2- - 2e- -> O20
  3. la catod (-), īn legatura cu piesa metalica, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  4. la anod (+), īn contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  5. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la catod: O2- - 2e- -> O20

 4. Masa teoretica de nichel depus se calculeaza folosind:
  1. legea conservarii energiei;
  2. legea gazelor perfecte;
  3. legea electrolizei;
  4. conservarea numarului de atomi pentru fiecare element;

 5. Este de asteptat ca masa de nichel depus sa fie:
  1. mai mica decāt cea teoretica calculata;
  2. invers proportional cu timpul de nichelare;
  3. mult mai mica decāt cea teoretica calculata;
  4. proportionala cu timpul de nichelare;
  5. invers proportionala cu intensitatea curentului utilizat;

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel corrosion protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Theoretical mass of nickel deposited is calculated using:
  1. solutions laws;
  2. the conservation of the energy law;
  3. the conservation of the number of atoms for each element law;
  4. the electrolysis law;

 2. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
  1. depends on the potential of the source used;
  2. is reduced by salts additions;
  3. depends on the intensity of the current used;
  4. is improved by salts additions;

 3. The intensity of the current:
  1. it depends on the surface of the sample;
  2. affect only the quantity of the nickel deposition;
  3. is to be calculated before to start the experiment;
  4. affect only the quality of the nickel deposition;

 4. It is expected to have a mass of nickel deposited:
  1. much lower than the calculated theoretical one;
  2. proportional with the intensity of the current used;
  3. higher than the calculated theoretical one;
  4. lower than the calculated theoretical one;

 5. At the nickel plating following reactions took place:
  1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- -> O20
  3. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- -> O20
  4. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- -> Ni0

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea nichelului protectiva impotriva coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Masa teoretica de nichel depus se calculeaza folosind:
  1. legea solutilor;
  2. legea conservarii energiei;
  3. conservarea numarului de atomi pentru fiecare element;
  4. legea electrolizei;
  5. legea gazelor perfecte;

 2. Conductivitatea electrica a solutiilor de saruri de nichel:
  1. depinde de potentialul sursei utilizate;
  2. este redusa prin adaosuri de saruri;
  3. depinde de intensitatea curentului utilizat;
  4. este īmbunatatita prin adaosuri de saruri;
  5. este relativ mare;

 3. Intensitatea curentului:
  1. depinde de suprafata probei;
  2. afecteaza numai cantitatea de nichel depus;
  3. trebuie sa fie calculata īnainte de a īncepe experimentul;
  4. afecteaza numai calitatea depunerii nichelului;

 4. Este de asteptat ca masa de nichel depus sa fie:
  1. mult mai mica decāt cea teoretica calculata;
  2. proportionala cu intensitatea curentului utilizat;
  3. mai mare decāt cea teoretica calculata;
  4. mai mica decāt cea teoretica calculata;

 5. La nichelare urmatoarele reactii au avut loc:
  1. la anod (+), īn contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  2. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la catod: O2- - 2e- -> O20
  3. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la anod: O2- - 2e- -> O20
  4. la catod (-), īn contact cu piesa metalica, Ni2+ + 2e- -> Ni0

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel corrosion protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
  1. depends on the potential of the source used;
  2. is relatively small;
  3. depends on the intensity of the current used;
  4. is reduced by salts additions;

 2. At the nickel plating following reactions took place:
  1. at anode (+), connected with nickel piece, Ni2+ + 2e- -> Ni0
  2. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  3. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- -> O20
  4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- -> O20

 3. The intensity of the current:
  1. affect only the quality of the nickel deposition;
  2. is to be adjusted when the experiment starts;
  3. is to be calculated after conducting the experiment;
  4. it depends on the surface of the sample;

 4. It is expected to have a mass of nickel deposited:
  1. inversely proportional with the nickel plating time;
  2. inversely proportional with the surface of the sample;
  3. inversely proportional with the intensity of the current used;
  4. much lower than the calculated theoretical one;

 5. Theoretical mass of nickel deposited is calculated using:
  1. the electrolysis law;
  2. the conservation of the number of atoms for each element law;
  3. solutions laws;
  4. law of mass action;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea nichelului protectiva impotriva coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Conductivitatea electrica a solutiilor de saruri de nichel:
  1. depinde de potentialul sursei utilizate;
  2. este relativ mica;
  3. depinde de intensitatea curentului utilizat;
  4. este redusa prin adaosuri de saruri;
  5. este relativ mare;

 2. La nichelare urmatoarele reactii au avut loc:
  1. la anod (+), īn legatura cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- -> Ni0
  2. la catod (-), īn legatura cu piesa metalica, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  3. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la anod: O2- - 2e- -> O20
  4. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la catod: O2- - 2e- -> O20
  5. la catod (-), īn contact cu piesa metalica, Ni2+ + 2e- -> Ni0

 3. Intensitatea curentului:
  1. afecteaza numai calitatea depunerii nichelului;
  2. trebuie sa fie ajustata cand se incepe experimentul;
  3. se calculeaza dupa efectuarea experimentului;
  4. depinde de suprafata probei;

 4. Este de asteptat ca masa de nichel depus sa fie:
  1. invers proportional cu timpul de nichelare;
  2. invers proportionala cu suprafata probei;
  3. invers proportionala cu intensitatea curentului utilizat;
  4. mult mai mica decāt cea teoretica calculata;
  5. mai mare decāt cea teoretica calculata;

 5. Masa teoretica de nichel depus se calculeaza folosind:
  1. legea electrolizei;
  2. conservarea numarului de atomi pentru fiecare element;
  3. legea solutilor;
  4. legea actiunii maselor;
  5. legea gazelor perfecte;

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel corrosion protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The intensity of the current:
  1. it depends on the surface of the sample;
  2. is to be calculated before to start the experiment;
  3. is to be calculated after conducting the experiment;
  4. does not affect the quality nor the quantity of the nickel deposition;

 2. It is expected to have a mass of nickel deposited:
  1. inversely proportional with the intensity of the current used;
  2. proportional with the nickel plating time;
  3. inversely proportional with the nickel plating time;
  4. proportional with the surface of the sample;

 3. At the nickel plating following reactions took place:
  1. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni2+ + 2e- -> Ni0
  2. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  3. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  4. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- -> O20

 4. Theoretical mass of nickel deposited is calculated using:
  1. perfect gas law;
  2. solutions laws;
  3. the conservation of the energy law;
  4. the electrolysis law;

 5. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
  1. is relatively high;
  2. depends on the potential of the source used;
  3. is reduced by salts additions;
  4. is relatively small;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea nichelului protectiva impotriva coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Intensitatea curentului:
  1. depinde de suprafata probei;
  2. trebuie sa fie calculata īnainte de a īncepe experimentul;
  3. se calculeaza dupa efectuarea experimentului;
  4. nu afecteaza calitatea nici cantitatea nichelului depus;
  5. trebuie sa fie ajustata cand se incepe experimentul;

 2. Este de asteptat ca masa de nichel depus sa fie:
  1. invers proportionala cu intensitatea curentului utilizat;
  2. proportionala cu timpul de nichelare;
  3. invers proportional cu timpul de nichelare;
  4. proportionala cu suprafata probei;
  5. invers proportionala cu suprafata probei;

 3. La nichelare urmatoarele reactii au avut loc:
  1. la catod (-), īn contact cu piesa metalica, Ni2+ + 2e- -> Ni0
  2. la catod (-), īn legatura cu piesa metalica, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  3. la anod (+), īn contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  4. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la anod: O2- - 2e- -> O20

 4. Masa teoretica de nichel depus se calculeaza folosind:
  1. legea gazelor perfecte;
  2. legea solutilor;
  3. legea conservarii energiei;
  4. legea electrolizei;
  5. conservarea numarului de atomi pentru fiecare element;

 5. Conductivitatea electrica a solutiilor de saruri de nichel:
  1. este relativ mare;
  2. depinde de potentialul sursei utilizate;
  3. este redusa prin adaosuri de saruri;
  4. este relativ mica;
  5. depinde de intensitatea curentului utilizat;

FINAL TEST AT LABORATORY
Nickel corrosion protective electroplating

Do not use this paper to give answers!
Please decide which of the following statements are true.
 1. The intensity of the current:
  1. is to be calculated before to start the experiment;
  2. should be adjusted by the technicians, we have nothing to do there;
  3. is to be adjusted when the experiment starts;
  4. affect only the quantity of the nickel deposition;

 2. Electrical conductivity of nickel salts solutions:
  1. is relatively high;
  2. depends on the intensity of the current used;
  3. is reduced by salts additions;
  4. is relatively small;

 3. At the nickel plating following reactions took place:
  1. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the cathode: O2- - 2e- -> O20
  2. at high densities of current oxygen anions (O2-) have the tendency to discharge at the anode: O2- - 2e- -> O20
  3. at cathode (-), connected with metallic piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  4. at anode (+), connected with nickel piece, Ni0 - 2e- -> Ni2+

 4. Theoretical mass of nickel deposited is calculated using:
  1. the conservation of the number of atoms for each element law;
  2. law of mass action;
  3. the conservation of the energy law;
  4. solutions laws;

 5. It is expected to have a mass of nickel deposited:
  1. much higher than the calculated theoretical one;
  2. inversely proportional with the surface of the sample;
  3. higher than the calculated theoretical one;
  4. inversely proportional with the nickel plating time;

TEST DE FINAL DE LABORATOR
Electrodepunerea nichelului protectiva impotriva coroziunii

Nu utilizati aceasta hartie pentru a da raspunsurile!
Va rog decideti care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte.
 1. Intensitatea curentului:
  1. trebuie sa fie calculata īnainte de a īncepe experimentul;
  2. ar trebui sa fie ajustata de catre tehnicieni, nu avem nimic de a face acolo;
  3. trebuie sa fie ajustata cand se incepe experimentul;
  4. afecteaza numai cantitatea de nichel depus;

 2. Conductivitatea electrica a solutiilor de saruri de nichel:
  1. este relativ mare;
  2. depinde de intensitatea curentului utilizat;
  3. este redusa prin adaosuri de saruri;
  4. este relativ mica;

 3. La nichelare urmatoarele reactii au avut loc:
  1. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la catod: O2- - 2e- -> O20
  2. la densitati mari de curent anionii de oxigen (O2-) au tendinta de a descarca la anod: O2- - 2e- -> O20
  3. la catod (-), īn legatura cu piesa metalica, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  4. la anod (+), īn contact cu piesa de nichel, Ni0 - 2e- -> Ni2+
  5. la anod (+), īn legatura cu piesa de nichel, Ni2+ + 2e- -> Ni0

 4. Masa teoretica de nichel depus se calculeaza folosind:
  1. conservarea numarului de atomi pentru fiecare element;
  2. legea actiunii maselor;
  3. legea conservarii energiei;
  4. legea solutilor;
  5. legea electrolizei;

 5. Este de asteptat ca masa de nichel depus sa fie:
  1. mult mai mare decāt cea teoretica calculata;
  2. invers proportionala cu suprafata probei;
  3. mai mare decāt cea teoretica calculata;
  4. invers proportional cu timpul de nichelare;