Romania 2539 192.168.1.5 80.97.214.53 bubu
routclujlejpt
111