United States12733219:02:17:09:46:41lejpt
United States10758819:02:16:23:11:47ljs
Germany12733119:02:16:15:44:01vl
China12733019:02:16:08:37:18vl
United States8294819:02:15:21:48:53ljs
United States12732919:02:15:20:36:36ljs
United States12709419:02:15:13:07:16lori
United States12694419:02:15:02:44:31j
United States7904419:02:14:23:31:28chimie
Germany12612019:02:14:22:32:13vl